Apie force majeure aplinkybes
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2020.09.09

Apie force majeure aplinkybes

Apie force majeure aplinkybes
Primename, kad pareiškėjai apie nuo jų valios nepriklausančias (force majeure) aplinkybes, dėl kurių jie negalėjo įvykdyti išmokoms gauti nustatytų reikalavimų, turi pranešti per 15 darbo dienų, tačiau ne vėliau kaip iki lapkričio 1 d.
 
Pareiškėjas ar jo įpėdinis apie nuo pareiškėjo valios nepriklausančias aplinkybes turi pranešti per 15 darbo dienų nuo tos dienos, kai apie jas sužinojo ar galėjo sužinoti, tačiau ne vėliau kaip iki lapkričio 1 d. Tokiais atvejais seniūnijos darbuotojui kartu su paraiška pateikiamas prašymas priimti pavėluotą paraišką ir vėlavimo priežasties pagrindimo dokumentai. Seniūnijos darbuotojas duomenis įveda į Paraiškų priėmimo informacinę sistemą (PPIS) ir paraiška patvirtinama. Vėlavimo priežasties pagrindimo dokumentai siunčiami Nacionalinei mokėjimo agentūrai (NMA). Paraišką pareiškėjas gali pateikti ir savarankiškai prisijungęs prie PPIS. Tačiau ir šiuo atveju NMA reikia išsiųsti pagrindimo dokumentus. NMA, gavusi minėtus dokumentus, priima sprendimą dėl vėluojančios paraiškos priėmimo.
 
Šiais metais deklaruoti žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus ūkininkai galėjo iki birželio 22 d. (pavėluotai – iki liepos 17 d.). Pasibaigus pavėluotai teikiamų paraiškų priėmimo terminui, paraiška priimama tik tais atvejais, kai vėlavimą lėmė force majeure aplinkybės. Galutinis minėtų paraiškų pateikimo terminas – lapkričio 1 d. Po šios datos paraiškos nebus priimamos.
 
Naudinga informacija
 
Nuotrauka Bence Balla-Shottner
 
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2020 m. rugsėjo 9 d. 10:02