Apie ekologinę produkciją – iki birželio 15 d.
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2016.06.13

Apie ekologinę produkciją – iki birželio 15 d.

Apie ekologinę produkciją – iki birželio 15 d.
NMA specialistai primena, kad netrukus baigsis informacijos apie ekologinės produkcijos realizavimą pateikimo terminas. 2015 m. pateikusieji paraiškas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonę „Ekologinis ūkininkavimas“, apie produkcijos panaudojimą ar realizavimą turi pateikti sertifikuojančiai įstaigai iki birželio 15 d. Nepateikusieji reikalingos informacijos negaus likusios 50 proc. išmokų sumos.
 
Ekologinių ūkių valdytojai, pretenduojantys gauti išmokas pagal priemonę „Ekologinis ūkininkavimas“, kasmet privalo pateikti informaciją (sudarytą buhalterinių apskaitos dokumentų pagrindu) apie užaugintą ir patiektą rinkai produkciją.
 
Einamaisiais metais iki sausio 15 d. jie turi pateikti informaciją apie visą praėjusiais metais užaugintą ir patiektą rinkai produkciją ir visos turimos produkcijos likučius.
 
Jeigu produkcija ar dalis produkcijos praeitais metais nebuvo patiekta rinkai – ne vėliau kaip iki birželio 15 d. būtina pateikti informaciją apie turimos produkcijos likučius nuo sausio 1 d. iki gegužės 31 d. (įskaitytinai).
 
Pažymėtina, kad informaciją apie ekologinės produkcijos realizavimą (užpildytą 11 lentelę) būtina pateikti sertifikuojančiai įstaigai VšĮ „Ekoagros“.
 
Naudinga informacija:
 
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2016 m. birželio 13 d. 13:46