Apie deklaravimo aktualijas – tradiciniame renginyje
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2014.08.20

Apie deklaravimo aktualijas – tradiciniame renginyje

Apie deklaravimo aktualijas – tradiciniame renginyje
Rugpjūčio 19 d. Nacionalinė mokėjimo agentūra (NMA) sukvietė rajonų savivaldybių merus, žemės ūkio skyrių, socialinių partnerių atstovus į tradicinę konferenciją, skirtą žemės ūkio naudmenų ir pasėlių deklaravimo bei kontrolės rezultatams aptarti. Renginyje taip pat buvo paliesti ūkininkams ypač aktualūs klausimai, susiję su žemės ūkio produktų eksportu į Rusiją, afrikinio kiaulių maro plitimu.
 
Į antradienį vykusią rudens konferenciją susirinko apie 150 atstovų iš rajonų savivaldybių, visuomeninių organizacijų, kitų susijusių institucijų. Įžanginiame žodyje NMA direktorius Erikas Bėrontas apžvelgė deklaravimo rezultatus ir įvardijo artimiausios ateities iššūkius, kuriems agentūra jau dabar atsakingai ruošiasi.
 
Kasmet konferencijų metu NMA specialistai dalijasi ne tik paraiškų administravimo bei kontrolės srityje sukaupta patirtimi, bet ir įsiklauso į pasiūlymus, kaip sumažinti administravimo naštą, kaip paramą priartinti prie galimų klientų. Pasikeitimas nuomonėmis, konkrečių problemų įvardijimas bei veiksmų joms spręsti numatymas prisideda prie sėkmingo paramos lėšų įsisavinimo naujuoju 2014–2020 metų laikotarpiu. „Tik sėkmingai bendradarbiaudami galime tobulėti, laiku priimti ir įgyvendinti tinkamus sprendimus“, – pabrėžė Erikas Bėrontas.
 
Renginio svečius pasveikino ir naujai paskirta žemės ūkio viceministrė, buvusi NMA darbuotoja Lina Kujalytė. Viceministrė įvardijo tendencijas, išryškėjusias po šių metų deklaravimo, informavo apie išmokų paskirstymą, planuojamus mokėjimo terminus ir paragino susirinkusiuosius aktyviai keistis naujomis idėjomis.
 
Nors šiemet pareiškėjai teikdami paraiškas ir deklaruodami žemės plotus dar vadovavosi Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos pereinamojo laikotarpio taisyklėmis, tačiau jose buvo ir naujovių. Viena svarbiausių – nuo šių metų pradėta taikyti išmokų už deklaruotus plotus mokėjimo schema, pagal kurią numatyta skirti papildomą paramą pirmiesiems 30 ha.
 
Apie tiesioginę paramą 2015–2020 m. – sąvokų „aktyvus ūkininkas“, „žalinimas“ apibrėžimus, numatytas rėmimo schemas, išmokų vidutinius dydžius bei kitus šalies ūkininkams svarbius sprendimus – kalbėjo Žemės ūkio ministerijos Išmokų už plotus skyriaus vyr. specialistas Antanas Karbauskas. Su pranešimu galite susipažinti paspaudę šią nuorodą.
 
Kaimo plėtros 2014–2020 metų programos prioritetus, numatomus finansinės paramos dydžius bei paramos lėšų paskirstymo atskiroms priemonėms procentines išraiškas pristatė Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros departamento direktorė Vilma Daugalienė (pranešimą rasite paspaudę šią nuorodą).
 
Apie Kaimo plėtros 2014–2020 m. su plotu susijusių miškų ir aplinkosaugos priemones, naujas programas, numatomus paramos dydžius, tinkamumo kriterijus paramai gauti, įsipareigojimų terminus informavo Žemės ūkio ministerijos Žemės ūkio gamybos ir maisto pramonės departamento direktoriaus pavaduotojas Saulius Jasius. Su pranešimu galite susipažinti paspaudę šią nuorodą.
 
2014 m. paraiškų priėmimo ir deklaravimo rezultatus pristatė Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro (ŽŪIKVC)  Geografinių informacinių sistemų skyriaus vadovo pavaduotoja Raminta Vitkauskienė. Šiemet pateikta 152 481 paraiška, jose deklaruotas didesnis kaip 2,8 mln. ha žemės plotas. Savarankiškai paraiškas pateikė 2 455 pareiškėjai. ŽŪIVKC atstovės pranešimą rasite paspaudę šią nuorodą.
 
Apie paraiškų vertinimo aktualijas, dažniausiai užfiksuotus neatitikimus paraiškose ir jų galimus sprendimus, pareiškėjams teikiamos informacijos būdus, paraiškų administravimo eigą kalbėjo NMA l. e. p. Tiesioginės paramos administravimo skyriaus vedėja Vida Timinskienė. Su pranešimu galite susipažinti paspaudę šią nuorodą.
 
Patikrų aktualijas – patikroms atrinktų paraiškų skaičių pagal atskirus Lietuvos rajonus ir priemones, nuotolines patikras, nustatytus pažeidimus bei kitus su patikromis susijusius klausimus – pristatė NMA Kontrolės departamento direktorius Vygintas Dūda. Pranešimą rasite paspaudę šią nuorodą.
 
Renginyje taip pat buvo aptarti ūkininkams aktualūs klausimai, susiję su žemės ūkio produktų eksporto draudimu į Rusiją, afrikinio kiaulių maro plitimu Lietuvos teritorijoje. Žemės ūkio ministerijos Žemės ūkio gamybos ir maisto pramonės departamento  direktorius Rimantas Krasuckis paragino ūkininkaujančius afrikinio kiaulių maro buferinėse zonose aktyviau kreiptis paramos. Paraiškos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonę „Žemės ūkio valdų modernizavimas“ (II veiklos sritis) dar bus priimamos iki rugpjūčio 29 d.
 
NMA dėkoja renginio dalyviams už nuomones ir pasiūlymus, kurie prisideda prie administravimo proceso tobulinimo bei agentūros strateginio tikslo įgyvendinimo – skaidriai teikti kokybiškas paslaugas, atitinkančias kliento lūkesčius. Džiaugiamės sulaukę agentūros specialistų įvertinimo ne tik už profesionalumą, bet ir, kaip pažymėjo renginio pabaigoje NMA darbuotojams padėką pareiškęs žemės ūkio  bendrovės „Linas“ vadovas Algirdas Jakas, objektyvumą bei paprastą žmogiškumą.
 
Konferencija pirmą kartą buvo filmuojama, netrukus pateiksime peržiūrai renginio vaizdo siužetą.
 
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2014 m. rugsėjo 3 d. 14:46