Apdraudusiųjų pasėlius dėmesiui!
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2012.09.19

Apdraudusiųjų pasėlius dėmesiui!

Apdraudusiųjų pasėlius dėmesiui!
Šių metų rugsėjo 30 d. baigiasi terminas teikti dokumentus pasėlių draudimo įmokų daliai kompensuoti. Dėl šios paramos į savivaldybes kol kas kreipėsi tik apie 40 proc. žemės ūkio subjektų. Taigi, norintieji pasinaudoti teikiama parama turėtų paskubėti. Tačiau apdraudusieji sodo augalų derlių ir daržo augalus dėl draudimo įmokų kompensavimo gali kreiptis iki šių metų gruodžio 1 d.
 
Kreipiantis paramos draudimo įmokoms kompensuoti būtina pateikti šiuos dokumentus:
 
  • dalies draudimo įmokų kompensacijai už augalus gauti deklaraciją;
  • visus per augalų vegetacijos laikotarpį patvirtintus draudimo liudijimus (draudimo liudijimų originalai grąžinami žemės ūkio veiklos subjektui) ir jų kopijas;
  • draudimo įmokų mokėjimo įrodymo dokumentus (dokumento originalai grąžinami žemės ūkio veiklos subjektui) ir jų kopijas;
  • paaiškinimą, jeigu apdrausti augalų plotai didesni negu deklaruoti, ir dokumentus, kuriais įrodoma, kad įvykus draudžiamajam įvykiui (jei toks įvykis buvo) išmokėtos draudimo išmokos (draudimo įmonės pateiktą raštą dėl draudimo išmokų žalos atveju, išrašus apie gautas draudimo išmokas ir kt.), o augalai buvo atsėti ar atsodinti.
Paskutinio atnaujinimo data: 2014 m. rugpjūčio 18 d. 12:18