Anksčiau pranešti apie ekologinę produkciją – verta
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2016.11.09

Anksčiau pranešti apie ekologinę produkciją – verta

Anksčiau pranešti apie ekologinę produkciją – verta
Paramos lėšos ekologinių ūkių valdytojams gali būti išmokėtos tik gavus informaciją apie visą jų užaugintą ir patiektą rinkai produkciją. Dalyvaujantieji KPP priemonėje „Ekologinis ūkininkavimas“ tai turi padaryti iki kitų metų sausio 15 d. Atkreipiame dėmesį į tai, kad ekologinių ūkių valdytojai neturėtų laukti paskutinės taisyklėse nustatytos dienos, nes anksčiau pateikusieji užpildytą Ekologinės gamybos ūkio žurnalo lentelę sertifikavimo įstaigai greičiau sulauks paramos lėšų.
 
Rugsėjo pabaigoje buvo pakoreguotos Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Ekologinis ūkininkavimas“ įgyvendinimo taisyklės. Jose nustatyta, kad ekologinių ūkių valdytojai kasmet iki sausio 15 d. turi pateikti informaciją sertifikavimo įstaigai „Ekoagros“ apie visą praėjusiais metais užaugintą ir patiektą rinkai produkciją, nurodydami produkto rūšį, pavadinimą, kiekį ir turimos produkcijos likučius. Pareiškėjams, pateikusiems užpildytą Ekologinės gamybos ūkio veiklos žurnalo 3 lentelę, visa paramos suma mokama iš karto.
 
Nuo gruodžio 1 d. – išmokos ir ekologinių ūkių valdytojams
 
Nacionalinės mokėjimo agentūros specialistai jau pradėjo administruoti šiais metais ekologinių ūkių valdytojų pateiktas paraiškas ir planuoja nuo gruodžio 1 d. pradėti mokėti paramą pareiškėjams. Tačiau išmokos gali būti mokamos tik atlikus pareiškėjų ekologinės veiklos administracinį patikrinimą.
 
Šio administracinio patikrinimo metu nustatoma, ar pareiškėjas pateikė informaciją apie ekologinės produkcijos panaudojimą ir realizavimą. Todėl pareiškėjams, dalyvaujantiems KPP ekologinio ūkininkavimo veikloje, rekomenduojama nelaukti paskutinės taisyklėse nustatytos dienos – sausio 15 d. ir anksčiau pateikti Ekologinės gamybos ūkio žurnalo 3 lentelę sertifikuojančiai įstaigai „Ekoagros“. Ūkininkai, pateikę lentelę, išmokų gali sulaukti jau šiais metais.
 
Neturėti įsiskolinimų Sodrai ar VMI
 
Nacionalinė mokėjimo agentūra, pervesdama paramos lėšas kaimo plėtros programų priemonių dalyviams, atsižvelgia į tai, ar paramos gavėjai neturi įsiskolinimų Valstybiniam socialinio draudimo fondui (Sodrai) bei Valstybinei mokesčių inspekcijai (VMI). Tik sumokėjusius visus reikalingus mokesčius ūkininkus pasieks paramos lėšos.
 
Fiziniai asmenys, pateikusieji paraiškas pagal su plotu susijusias kaimo plėtros programų priemones, gaus išmokas tik tuo atveju, jei neturės įsiskolinimų Sodrai. Paramos lėšos kaimo plėtros programų priemonių dalyviams – juridiniams asmenims – gali būti mokamos tik tuo atveju, jei šie asmenys neturi įsiskolinimų Sodrai ir VMI.
 
Atitiktis šiam kriterijui vertinama nuo paramos paraiškos pateikimo dienos iki kitų kalendorinių metų birželio 1 d. Ši nuostata netaikoma įstaigoms, kurių veikla yra finansuojama iš valstybės ar savivaldybės biudžeto, bei juridiniams asmenims, kuriems Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka yra atidėti socialinio draudimo įmokų ir (arba) mokesčių mokėjimo terminai.
 
Naudinga informacija:
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2016 m. lapkričio 14 d. 13:10