Anksčiau išregistravus valdą – gali prireikti grąžinti išmokėtą paramą
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2021.12.03

Anksčiau išregistravus valdą – gali prireikti grąžinti išmokėtą paramą

Anksčiau išregistravus valdą – gali prireikti grąžinti išmokėtą paramą
Pareiškėjai neturėtų skubėti išregistruoti valdos. Ūkininkai, kurie pateikė paraiškas gauti tiesiogines išmokas, įsipareigojo neišregistruoti valdos iki einamųjų metų pabaigos, tuo tarpu ūkininkaujantys nederlingose žemėse įsipareigojo neišregistruoti žemės ūkio valdos iki kitų metų paraiškų rinkimo termino pradžios.
 
Jei pareiškėjas, kuris pateikė paraišką tiesioginėms išmokoms gauti, išregistravo valdą iki einamųjų metų gruodžio 31 d., laikytina, kad jis nevykdo prisiimto įsipareigojimo. Tokiu atveju jis nebetenka teisės į jam priklausiusią paramą, o jei parama būtų išmokėta, prireiktų ją grąžinti.
 
Tuo tarpu ūkininkaujantys nederlingose žemėse ir pateikę paraiškas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonę „Išmokos už vietoves, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių“ turėtų neišregistruoti žemės ūkio valdos iki kitų metų paraiškų pagal priemonę rinkimo termino pradžios. Jei valda išregistruojama anksčiau, pareiškėjas nebetenka teisės į jam priklausiusią paramą. Tais atvejais, jei parama ar jos dalis iki nurodytos datos pareiškėjui jau būtų išmokėta, jis privalėtų išmokėtą paramą grąžinti.
 
Naudinga informacija:
Nuotrauka iš pixabay.com
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2021 m. gruodžio 3 d. 09:39