Alternatyvia žvejybai veikla norintys užsiimti laivų savininkai kviečiami teikti paraiškas
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2012.05.08

Alternatyvia žvejybai veikla norintys užsiimti laivų savininkai kviečiami teikti paraiškas

Alternatyvia žvejybai veikla norintys užsiimti laivų savininkai kviečiami teikti paraiškas
Š. m. gegužės 7 d. prasideda paraiškų pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2007–2013 metų veiksmų programos antrosios prioritetinės krypties „Akvakultūra, žvejyba vidaus vandenyse, žuvininkystės ir akvakultūros produktų perdirbimas ir rinkodara“ priemonės „Žvejyba vidaus vandenyse“ veiklos sritį „Vidaus vandenų žvejybos laivų perorientavimas į kitą nei žvejyba veiklą“ priėmimas.
 
Paraiškų laukiama Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos (NMA) teritoriniuose skyriuose, jas teikti bus galima iki liepos 12 d.
 
Žvejybos laivų perorientavimui – daugiau kaip 2 mln. Lt
 
Priemonės „Žvejyba vidaus vandenyse“ veiklos srities „Vidaus vandenų žvejybos laivų perorientavimas į kitą nei žvejyba veiklą“ įgyvendinimui iš Europos žuvininkystės fondo bei Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto iš viso skirta 2,045 mln. Lt. Paramos lėšomis bus remiamas žvejybos veiklos nutraukimas Kauno ir Kuršių mariose, taip skatinant kitą nei žvejyba veiklą bei optimizuojant verslinę žvejybą vidaus vandenyse.
 
Į paramą pagal šią veiklos sritį gali pretenduoti juridiniai asmenys, nuosavybės teise valdantys žvejybos laivus, o žvejybine veikla užsiimantys Kauno arba Kuršių mariose. Svarbu, kad pareiškėjas pastaruosius dvejus metus būtų žvejojęs ne mažiau kaip po 50 kalendorinių dienų kasmet, turėdamas verslinės žvejybos leidimus žvejoti vidaus vandens telkiniuose.
 
Tas pats pareiškėjas paramą žvejybos laivų perorientavimui gauti gali tik vieną kartą per visą 2007–2013 metų laikotarpį.
 
Ne visi žvejybos laivai tinkami kitai veiklai
 
Paramos lėšomis į kitą nei žvejyba veiklą perorientuoti bus galima tik tuos laivus, kurie yra tinkami eksploatuoti, yra įregistruoti Lietuvos Respublikos vidaus vandenų laivų registre ir įrašyti Vidaus vandenų žvejybos laivų sąraše. Jie taip pat privalo turėti Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos išduotą patvirtinimą, kad atitinka teisės aktų nustatytus reikalavimus. Į kitą nei žvejyba veiklą perorientuoti planuojami laivai negali būti įtraukti į Lietuvos Respublikos žvejojančių jūrų vandenyse laivų duomenų sistemą.
 
Šių reikalavimų neatitinkantys žvejybos laivai negalės būti perorientuojami į kitą veiklą, todėl į paramą pretenduojantys laivų savininkai įsipareigoja, kad ne vėliau kaip per 6 mėnesius po paramos skyrimo tokie laivai bei kiti žvejybos įrankiai bus pašalinti, vadovaujantis Laivų, nutraukiančių žvejybos veiklą visam laikui, ir žvejybos įrangos, įrankių šalinimo taisyklėmis. Be to, visi paramos gavėjo žvejybos laivai turės būti išbraukti iš Vidaus vandenų žvejybos laivų sąrašo, taip pat iš Žuvų išteklių naudotojų, turinčių teisę žvejoti Kauno mariose, sąrašo, jei žvejybos veikla nutraukiama Kauno mariose, bei iš Žuvų išteklių naudotojų, turinčių teisę žvejoti Kuršių mariose, sąrašo, jei žvejybos veikla nutraukiama Kuršių mariose.
 
Teikdami paraiškas laivų savininkai taip pat įsipareigoja, kad visi perorientuoti laivai nebus naudojami žvejybai versliniais tikslais ir veiklą tęs tik vidaus vandenyse. Laivus perorientuoti reikia ne vėliau kaip per 12 mėnesių po paramos skyrimo patvirtinimo.
 
Perorientuotų laivų veiklą visiškai nutraukti paramos gavėjai galės ne anksčiau kaip po dvejų metų po sprendimo skirti paramą patvirtinimo datos.
 
Visi reikalavimai paramai gauti yra numatyti priemonės įgyvendinimo taisyklėse.
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2014 m. rugpjūčio 18 d. 10:51