Akvakultūros sektoriaus atstovai teikė paraiškas
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2018.06.29

Akvakultūros sektoriaus atstovai teikė paraiškas

Akvakultūros sektoriaus atstovai teikė paraiškas
Birželio 15 d. baigtos rinkti paraiškos pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014-2020 m. veiksmų programos (EJRŽF) priemones „Produktyvios investicijos į akvakultūrą (išskyrus energijos vartojimo efektyvumo didinimą)“ ir „Produktyvios investicijos į akvakultūrą. Energijos vartojimo efektyvumo didinimas ir atsinaujinančioji energija“.
 
Teikti paraiškas pagal EJRŽF priemonę „Produktyvios investicijos į akvakultūrą (išskyrus energijos vartojimo efektyvumo didinimą)“ buvo kviečiamos labai mažos, mažos, vidutinės ir didelės įmonės (kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 1388/2014 I priede), užsiimančios arba siekiančios užsiimti akvakultūra. Iš viso gautos 5 paraiškos, kuriose prašoma paramos suma siekia 583 tūkst. eurų. Pasitelkę šią EJRŽF priemonę, paramos gavėjai galės įvairinti akvakultūros produkciją ir auginamas rūšis, modernizuoti savo akvakultūros ūkius, gerinti akvakultūros produktų kokybę, įvairinti pajamas plėtojant papildomą veiklą ir kt.
 
Įmonės, jau užsiimančios akvakultūra, taip pat galėjo teikti paraiškas pagal EJRŽF priemonę „Produktyvios investicijos į akvakultūrą. Energijos vartojimo efektyvumo didinimas ir atsinaujinančioji energija“.  Gauti paramą investicijoms į akvakultūros įmonės modernizavimą, kad būtų naudojami atsinaujinantieji energijos ištekliai, pateikta viena paraiška, kurioje prašoma daugiau nei 14 tūkst. eurų paramos.
 
Visiems pateiktiems projektams šiuo metu atliekamas projektų tinkamumo skirti paramą vertinimas ir parama bus skiriama pareiškėjams, kurie atitiks visus būtinus paramos teikimo reikalavimus.
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2018 m. birželio 29 d. 09:39