Akvakultūros įmonės teikė paraiškas
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2017.09.13

Akvakultūros įmonės teikė paraiškas

Akvakultūros įmonės teikė paraiškas
Įmonės, užsiimančios arba norinčios užsiimti akvakultūros veikla, iki rugsėjo 1 d. teikė paraiškas pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014-2020 m. veiksmų programos priemonę „Produktyvios investicijos į akvakultūrą“ (supaprastinta parama).
 
Iš viso gauta 11 paraiškų, o jose prašoma beveik 484 tūkst. eurų paramos. Minėtai priemonei skirta 2 mln. eurų, tad lėšų užtenka visiems pateiktiems projektams, jei jie atitiks visus būtinus paramos teikimo reikalavimus.
 
Pagal priemonę remiamos investicijos, kuriomis siekiama įvairinti akvakultūros produkciją ir auginamas rūšis, modernizuoti akvakultūros ūkius (įskaitant darbuotojų darbo ir saugos sąlygų gerinimą), gerinti akvakultūros produktų kokybę, įvairinti pajamas plėtojant papildomą veiklą ir kita.
 
Primename, kad paramos gavėjams, įgyvendinantiems projektą, gali būti finansuojama iki 50 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Didelių įmonių įgyvendinamų projektų finansuojama iki 30 proc. tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Atkreiptinas dėmesys, kad likusios projekto tinkamų išlaidų dalies bei visų netinkamų projekto išlaidų finansavimą turi užtikrinti pareiškėjas.
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2017 m. rugsėjo 13 d. 10:21