Akvakultūros įmonės kviečiamos teikti paraiškas dėl veiklos tobulinimo ir modernizavimo
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2022.02.10

Akvakultūros įmonės kviečiamos teikti paraiškas dėl veiklos tobulinimo ir modernizavimo

Akvakultūros įmonės kviečiamos teikti paraiškas dėl veiklos tobulinimo ir modernizavimo
Vasario 14 d. prasideda paraiškų rinkimas pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos antrojo Sąjungos prioriteto „Aplinkosaugos požiūriu tvarios, efektyviai išteklius naudojančios, inovacinės, konkurencingos ir žiniomis grindžiamos akvakultūros skatinimas“ priemonės „Produktyvios investicijos į akvakultūrą“ įgyvendinimo supaprastintąsias taisykles. Paraiškos renkamos iki balandžio 14 d.
 
Priemonės tikslas – akvakultūros įmonių, visų pirma labai mažų, mažų ir vidutinių (toliau – MVĮ), konkurencingumo bei gyvybingumo didinimas, įskaitant saugos ir darbo sąlygų gerinimą.
 
Kas gali teikti paraiškas?
 
Paramos paraiškas gali teikti MVĮ ir didelės įmonės, kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 1388/2014 I priede, užsiimančios arba siekiančios užsiimti akvakultūra:
 • MVĮ kategorijai priklauso įmonės, kuriose dirba mažiau kaip 250 asmenų ir kurių metinė apyvarta neviršija 50 mln. Eur ir (arba) bendra metinė balanso suma neviršija 43 mln. Eur;
 • MVĮ kategorijoje mažoji įmonė apibrėžiama kaip įmonė, kurioje dirba mažiau kaip 50 asmenų ir kurios metinė apyvarta ir (arba) metinė balanso suma neviršija 10 mln. Eur;
 • MVĮ kategorijoje labai maža įmonė apibrėžiama kaip įmonė, kurioje dirba mažiau kaip 10 asmenų ir kurios metinė apyvarta ir (arba) metinė balanso suma neviršija 2 mln. Eur. 
Pareiškėjas ar jo atstovas turi būti ne jaunesnis kaip 18 metų amžiaus.
 
Remiama veikla
 
Remiamos produktyvios investicijos į akvakultūrą (išskyrus investicijas į energijos vartojimo efektyvumo didinimą, atsinaujinančią energiją), kaip nustatyta Reglamento (ES) Nr. 508/2014 48 straipsnio 1 dalies a, b, c, d, f, g, h punktuose:
 • produktyvios investicijos į akvakultūrą;
 • akvakultūros produkcijos ir auginamų rūšių įvairinimas;
 • akvakultūros ūkių modernizavimas, įskaitant akvakultūros srities darbuotojų darbo ir saugos sąlygų gerinimą;
 • tobulinimas ir modernizavimas, susijęs su gyvūnų sveikata bei gerove, įskaitant įrangos, skirtos ūkiams apsaugoti nuo laukinių plėšrūnų, pirkimą;
 • investicijos į akvakultūros produktų kokybės gerinimą ar pridėtinės vertės kūrimą (išskyrus perdirbimą);
 • esamų akvakultūros tvenkinių ar lagūnų atkūrimas pašalinant dumblą arba investicijos, skirtos dumblo nusėdimo prevencijai;
 • akvakultūros įmonių pajamų įvairinimas plėtojant papildomą veiklą.
Parama neteikiama genetiškai modifikuotų akvakultūros produktų auginimo veiklai.
 
Paramos dydis ir intensyvumas
 
Didžiausia galima paramos suma projektui yra 50 000 eurų. Šiam paraiškų rinkimui skirta 440 tūkst. Eur paramos lėšų.
 
Projektui įgyvendinti suteikiamos paramos intensyvumas gali būti:
 • MVĮ – iki 50 proc. nuo visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų;
 • įmonių, kurios nepatenka į MVĮ sąvoką, – iki 30 proc. nuo visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.
Likusios projekto tinkamų išlaidų dalies, kurios nepadengia paramos lėšos, bei visų netinkamų projekto išlaidų finansavimą turi užtikrinti pareiškėjas.
 
Atrankos kriterijai
 
Projektų pirmumo atrankos kriterijai:
 • Įmonės dydis:
  • pareiškėjas yra labai maža įmonė – suteikiama 20 balų;
  • pareiškėjas yra maža įmonė – suteikiama 10 balų.
 • Įmonės grynasis pelningumas yra:
  • nuo 2,5 iki 4 proc. (imtinai) pirmus kalendorinius metus po projekto įgyvendinimo metų pabaigos ir visą projekto kontrolės laikotarpį – suteikiama 10 balų;
  • daugiau kaip 4 proc. pirmus kalendorinius metus po projekto įgyvendinimo metų pabaigos ir visą projekto kontrolės laikotarpį – suteikiama 20 balų.
 • Projektui, kuriame investuojama į (jei investuojama į organizacinę ir technologinę inovaciją, suteikiami balai sumuojami):
  • organizacinę inovaciją – suteikiami 5 balai;
  • technologinę inovaciją – suteikiama 15 balų.
 • Siekiama automatizuoti akvakultūros sistemų valdymo metodus ir tam tikslui yra numatomos investicijos, kurioms prašoma paramos, – suteikiami 5 balai.
 • Pareiškėja yra akvakultūros įmonė, užregistruota ir turinti galiojantį veterinarinį patvirtinimą, leidžiantį vykdyti akvakultūros veiklą, ne mažiau kaip 2 metus iki paramos paraiškos pateikimo dienos, teikianti VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centrui informaciją apie vykdomą veiklą, – suteikiami 5 balai.
 • Įgyvendinus projektą bus padidintas ir kontrolės laikotarpiu išlaikytas darbo vietų skaičius, išreikštas visos darbo dienos ekvivalentu:
  • už sukurtą vieną naują darbo vietą – suteikiama 10 balų;
  • už sukurtas dvi ar daugiau naujas darbo vietas – suteikiama 15 balų.
 • Pareiškėjas yra įmonė, kurioje paraiškos pateikimo metu dirba ir (arba) visą kontrolės laikotarpį dirbs bent vienas neįgalusis darbuotojas – suteikiami 5 balai.
 • Pareiškėjas prašo mažesnio paramos intensyvumo nei nustatytas galimas didžiausias paramos intensyvumas – skiriama po 1 balą už kiekvieną paramos intensyvumo susimažinimo procentą, bet ne daugiau kaip 10 balų.
Privalomasis mažiausias projektų pirmumo atrankos balų skaičius – 30 balų.
 
Paraiškų teikimas
 
Paramos paraiškos Nacionalinei mokėjimo agentūrai teikiamos pasirašytos kvalifikuotu elektroniniu parašu, siunčiant jas elektroniniu paštu crypt:PGEgaHJlZj0ibWFpbHRvOmRva3VtZW50YWlAbm1hLmx0Ij48c3BhbiBzdHlsZT0iY29sb3I6IzAwODAwMDsiPmRva3VtZW50YWlAbm1hLmx0PC9zcGFuPjwvYT4=:xx, arba teikiamos naudojantis ŽŪMIS pranešimų siuntimo funkcionalumu (ŽŪMIS meniu punktas „Pranešimai“) Administravimo taisyklėse nustatyta tvarka.
 
Naudinga informacija
Nuotrauka iš pixabay.com
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2022 m. vasario 10 d. 16:57