Akvakultūros įmonės gali kreiptis paramos
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2016.03.21

Akvakultūros įmonės gali kreiptis paramos

Akvakultūros įmonės gali kreiptis paramos
Akvakultūros sektoriaus atstovai kviečiami kreiptis paramos pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 m. veiksmų programos priemonę „Produktyvios investicijos į akvakultūrą“. Paraiškos Nacionalinės mokėjimo agentūros paramos administravimo skyriuose renkamos iki balandžio 15 d.
 
Paramos lėšų suma paraiškų rinkimui iš Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos biudžeto siekia 5 mln. eurų.
 
Paraiškas gauti paramą akvakultūros įmonių konkurencingumui ir gyvybingumui didinti gali teikti tiek jau veikiančios, tiek tik veiklą pradėti ketinančios labai mažos, mažos, vidutinės bei didelės įmonės. Pareiškėjų atstovai turi būti ne jaunesni kaip 18 metų amžiaus.
 
Finansuojama iki 50 proc. projekto išlaidų
 
Labai mažų, mažų ir vidutinių akvakultūros įmonių projektams įgyvendinti parama gali siekti iki 50 proc., o didelių akvakultūros sektoriaus įmonių įgyvendinamai veiklai – iki 30 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.
 
Likusios projekto tinkamų išlaidų dalies bei visų netinkamų projekto išlaidų finansavimą turi užtikrinti paramos gavėjas.
 
Didžiausia galima paramos projektui suma yra 500 tūkst. eurų.
 
Remiamos investicijos į akvakultūrą
 
Pareiškėjai, teikdami paraiškas, gali pretenduoti į paramą produktyvioms investicijoms į akvakultūrą, produkcijai ir auginamoms rūšims įvairinti, papildomi veiklai, siekiant įvairinti akvakultūros įmonės pajamas, plėtoti.
 
Akvakultūros įmonės paramos lėšas galės skirti akvakultūros ūkiams modernizuoti, akvakultūros srities darbuotojų darbo ir saugos sąlygoms gerinti. Taip pat atlikti investicijas gyvūnų sveikatai ir gerovei gerinti, įrangai, skirtai ūkiams nuo laukinių plėšrūnų apsaugoti, įsigyti.
 
Kompensuojamos ir statybos bei remonto išlaidos
 
Projektų vykdytojai, atlikdami investicijas į akvakultūrą, paramos lėšas gali skirti naujoms statyboms bei esamiems pastatams rekonstruoti, kapitaliniam remontui. Taipogi projekto lėšomis įrengti bei modernizuoti patalpas.
 
Paramos lėšos gali būti skirtos gamybiniams ir pagalbiniams pastatams (įskaitant jų įrangą), žuvims veisti ir auginti skirtų uždarų vandens apykaitos, vandens tiekimo ir išleidimo sistemoms statyti, įrengti bei modernizuoti, infrastruktūrai projekto įgyvendinimo vietoje sukurti.
 
Taip pat tinkamomis finansuoti laikomos ir tos išlaidos, kurios patirtos atliekant žuvininkystės tvenkinių pagilinimo, vandens kanalų tinklo, pylimų, hidroįtvarų atnaujinimo darbus ir panašiai.
 
Finansuojami ir tvenkinių valymo darbai
 
Esamiems akvakultūros tvenkiniams ir lagūnoms atkurti skiriama parama dumblo pašalinimo darbams bei investicijoms dumblo nusėdimo prevencijai vykdyti.
 
Atkreipiame dėmesį, jog parama negali pasinaudoti akvakultūros įmonės, gaunančios paramą pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 m. veiksmų programos priemonę „Aplinkosaugos funkcijas atliekanti akvakultūra“, jei jų gamtotvarkos plane numatytos su dumblo šalinimu susijusios išlaidos.
 
Naudinga informacija:
 
 
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2016 m. gegužės 27 d. 15:57