Aktyviausiai paraiškas konsultavimo paslaugoms kompensuoti teikė ūkininkai
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2019.06.06

Aktyviausiai paraiškas konsultavimo paslaugoms kompensuoti teikė ūkininkai

Aktyviausiai paraiškas konsultavimo paslaugoms kompensuoti teikė ūkininkai
Baigiantis gegužiui pasibaigė ir paraiškų rinkimas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Konsultavimo paslaugos, ūkio valdymo ir ūkininkų pavadavimo paslaugos“ veiklos sritį „Parama pasinaudoti konsultavimo paslaugomis“.  Pateikiame šių paraiškų surinkimo rezultatus.
 
Paramos konsultavimo paslaugoms galėjo prašyti ūkininkai, jaunieji ūkininkai ir kiti žemės valdytojai, miško valdytojai ir kaimo vietovėse veikiančios labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės.
 
Per nuo balandžio 15 d. iki gegužės 31 d. trukusį paraiškų rinkimo laikotarpį iš viso sulaukta 1 642 paraiškų, o bendra jose prašoma paramos suma preliminariais duomenimis sudaro 2 462 500 Eur – t. y. per 0,5 mln. Eur daugiau, nei šiam paraiškų rinkimui buvo skirta paramos lėšų.
 
Aktyviausi pareiškėjai buvo ūkininkai, jaunieji ūkininkai ir kiti žemės valdytojai, pateikę per 90 proc. visų paraiškų. Jų pateiktose 1 554 paraiškose bendra prašoma paramos suma sudaro 2 330 500 Eur. Ši suma gerokai viršija šiai pareiškėjų grupei 2019–2021 metams skirtą paramos sumą (1 558 432 Eur), tad jau aišku, kad ne visiems šiems pareiškėjams parama galės būti skirta. Tai galutinai paaiškės sudarius paraiškų pirmumo eilę, kuri sudaroma atsižvelgiant į paraiškų atitikimą atrankos kriterijams mažėjančios svarbos tvarka.  
 
Žemiau pateikiame atrankos kriterijus
 
Ūkininkai, jaunieji ūkininkai ir kiti žemės valdytojai, kurie paraiškos pateikimo metu:
 
1. yra pareiškėjai ir (arba) paramos gavėjai pagal Programos priemonės „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“ veiklas „Tausojanti aplinką vaisių ir daržovių auginimo sistema“ ir „Dirvožemio apsauga“;
 
2. pagal Mėšlo ir srutų tvarkymo aplinkosaugos reikalavimų aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2005 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. D1-367/3D-342 „Dėl Mėšlo ir srutų tvarkymo aplinkosaugos reikalavimų aprašo patvirtinimo“, ir (arba) Žemės ūkio veiklos valdymo reikalavimų ir trąšų bei augalų apsaugos produktų naudojimo reikalavimų aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2008 m. sausio 16 d. įsakymu Nr. 3D-23 „Dėl Žemės ūkio veiklos valdymo reikalavimų ir trąšų bei augalų apsaugos produktų naudojimo reikalavimų aprašo patvirtinimo ir valdymo kontrolės institucijų paskyrimo“, ir (arba) Trąšų saugojimo, naudojimo ir apskaitos kontrolės pirminėje pašarų gamyboje aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. gegužės 6 d. įsakymu Nr. 3D-354 „Dėl Trąšų saugojimo, naudojimo ir apskaitos kontrolės pirminėje pašarų gamyboje aprašo patvirtinimo“, privalo sudaryti tręšimo planus ir juos įgyvendinti;
 
3. pagal teisės aktų reikalavimus yra sertifikuoti ekologinės gamybos ūkiai;
 
4. yra jaunieji ūkininkai (iki 40 metų amžiaus);
 
5. turi ne mažiau kaip 10 sutartinių gyvulių (SGV) (SGV skaičius apskaičiuojamas vadovaujantis Aprašo priede nurodytais SGV skaičiavimo koeficientais).
 
Paraiškas taip pat pateikė 50 miško valdytojų, jų bendra prašoma paramos suma sudaro 75 000 Eur. Šiai pareiškėjų grupei 2019–2021 metų laikotarpiui skirta 181 349 Eur paramos lėšų, šiuo paraiškų surinkimo etapu bus panaudota apie 40 proc. skirtos paramos sumos.
 
Paramos konsultavimo paslaugoms prašo 38 kaimo vietovėse veikiančios labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės, jų bendra prašoma paramos suma – 57 000 Eur. Šiai pareiškėjų grupei 2019–2021 metams buvo skirta 195 266 Eur paramos lėšų, tad kol kas paprašyta iki 30 proc. skirtosios paramos sumos.
 
Pastarosioms pareiškėjų grupėms – tiek miško valdytojams, tiek paraiškas pateikusioms įmonėms – prašomos paramos pakaks visiems pareiškėjams, tad prioritetinės eilės sudarymas pareiškėjams dėl paramos teikimo ar neteikimo įtakos neturės.
 
Naudinga informacija:
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2019 m. birželio 6 d. 13:04