Aktualus terminas jauniesiems ūkininkams
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2020.07.15

Aktualus terminas jauniesiems ūkininkams

Aktualus terminas jauniesiems ūkininkams
Jaunieji ūkininkai – juridiniai asmenys, siekiantys gauti tiesiogines išmokas, iki rugpjūčio 1 d. turi Nacionalinei mokėjimo agentūrai (NMA) pateikti sąrašus apie fizinius asmenis, dalyvaujančius juridinio asmens veikloje.
 
Papildoma išmoka jaunajam ūkininkui mokama už deklaruotą plotą, jei jis atitinka išmokos jaunajam ūkininkui reikalavimus. Asmuo pretenduoti į šią išmoką gali tik vieną kartą – būdamas fiziniu ar juridiniu asmeniu ar dalyvaudamas kaip fizinis asmuo juridinio asmens valdyme. Ji skiriama kasmet ne ilgesnį nei penkerių metų laikotarpį, kai jaunasis ūkininkas einamaisiais metais deklaruoja naudmenų plotus, atitinkančius pagrindinės tiesioginės išmokos reikalavimus.
 
Jei pareiškėjas, siekiantis jaunojo ūkininko išmokos, yra juridinis asmuo, jis ne vėliau kaip iki einamųjų metų rugpjūčio 1 d. privalo NMA pateikti sąrašus apie fizinius asmenis, dalyvaujančius juridinio asmens veikloje. Jeigu einamaisiais metais nustatoma, kad juridinio asmens veikloje dalyvaujantys fiziniai asmenys neatitinka reikalavimų, išmoka jaunajam ūkininkui neskiriama. Svarbu atkreipti dėmesį į tai, kad juridinio asmens vadovas (direktorius, savininkas ir kt.) privalo vadovauti juridiniam asmeniui ne trumpiau nei vienus kalendorinius metus, kuriais teikiama paraiška.
 
Pavėluotai dokumentai bus priimami iki rugpjūčio 26 d., tačiau už kiekvieną pavėluotą darbo dieną išmokos jaunajam ūkininkui suma mažinama 1 proc. Po šios datos juridinio asmens teikiami sąrašai apie veikloje dalyvaujančius fizinius asmenis nepriimami, išskyrus atvejus, kai vėlavimą lemia nuo pareiškėjo valios nepriklausančios (force majeure) aplinkybės.
 
Naudinga informacija:
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2020 m. liepos 15 d. 14:07