Aktualūs pakeitimai 2015 m. paramos gavėjams
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2016.04.19

Aktualūs pakeitimai 2015 m. paramos gavėjams

Aktualūs pakeitimai 2015 m. paramos gavėjams
Atkreipiame dėmesį, kad šių metų kovo 29 d. buvo patvirtinti Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos srities „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“ įgyvendinimo taisyklių, taikomų nuo 2015 metų, pakeitimai.
 
Šie pakeitimai, inicijuoti Nacionalinės mokėjimo agentūros, palengvins projektų įgyvendinimą 2015 m. paraiškas teikusiems paramos gavėjams. 
 
Vienu iš pakeitimu įtvirtinta, kad iki kiekvieno mokėjimo prašymo pateikimo, kuriame prašoma kompensuoti skolintomis lėšomis įgyvendintas investicijas, paramos gavėjas turi pateikti su finansų įmone arba kredito įstaiga pasirašytą paskolos arba išperkamosios (finansinės) nuomos sutartį arba raštu patvirtinti, kad atitinkamą projekto dalį įgyvendins nuosavomis lėšomis. sutartį su banku paramos gavėjas turi pateikti iki paramos sutarties pasirašymo arba iki pirmo mokėjimo prašymo pateikimo (jei supaprastintas projektas).
 
Taip pat numatyta, kad projektas gali būti įgyvendintas ne vėliau kaip per 36 mėnesius nuo paramos sutarties pasirašymo dienos arba nuo sprendimo skirti paramą priėmimo dienos, jei jame numatyta įgyvendinti naujų gamybinių statinių (pastatų) statybą arba esamų rekonstravimo ar kapitalinio remonto darbus. Kitais atvejais projekto įgyvendinimo trukmė negali viršyti 24 mėnesių.  Anksčiau visais atvejais buvo nustatyta 24 mėnesių projekto įgyvendinimo trukmė.
 
Su teisės akto pakeitimais galite susipažinti čia
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2016 m. balandžio 25 d. 21:08