Aktualūs įsipareigojimų terminai liepą
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2018.07.04

Aktualūs įsipareigojimų terminai liepą

Aktualūs įsipareigojimų terminai liepą
Ūkininkams, siekiantiems gauti išmokas už deklaruotus žemės ūkio naudmenų plotus, primename svarbiausius liepos įsipareigojimų terminus.
 
Nacionalinės mokėjimo agentūros (NMA) interneto svetainėje birželį paskelbtame straipsnyje atkreipėme pareiškėjų dėmesį į ūkio darbus, kuriuos būtina pradėti ne anksčiau liepos 15 d. Pateikta informacija aktuali pareiškėjams, siekiantiems paramos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonę „Su Natura 2000 ir Vandens pagrindų direktyva susijusios išmokos“, taip pat dalyvaujantiems KPP priemonės „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“ remiamose veiklose ir ūkininkaujantiems „Natura 2000“ teritorijose. Tuo tarpu šį kartą norėtume priminti svarbius terminus ūkininkams, siekiantiems gauti tiesiogines išmokas.
 
Nušienauti pievas – iki rugpjūčio 1 d.
 
Pareiškėjai privalo laikytis žemės ūkio veiklos vykdymo kriterijų. Vienas iš jų – nušienauti pievas (kodai GPŽ, GPA, DGP) ne mažiau kaip 1 kartą per metus ir ne vėliau kaip iki einamųjų metų rugpjūčio 1 d. Tiesa, pareiškėjai, įregistravę Ūkinių gyvūnų registre bičių šeimas, pievas gali nušienauti iki rugpjūčio 31 d.
 
Taip pat ne mažiau kaip 1 kartą per metus ir ne vėliau kaip iki einamųjų metų rugpjūčio 1 d. privalu nušienauti sodų ir uogynų tarpueilius, kuriuose yra pieva. Be to, sodų ir uogynų tarpueilius (išskyrus tarpueilius, kuriuose yra pieva) būtina periodiškai mechaniškai arba chemiškai įdirbti taip, kad juose būtų sunaikintos piktžolės.
 
Deklaruojantiems pūdymo plotus
 
Deklaruojant pūdymą, būtina užtikrinti, kad nuo einamųjų metų sausio 1 d. iki liepos 31 d., šiame plote nebūtų vykdoma jokia žemės ūkio gamyba, t. y. juodajame pūdyme nebūtų vykdoma sėja, nebūtų auginamas ar nuimamas derlius, žaliajame pūdyme nebūtų ganomi gyvuliai, šienaujama žolė arba auginami kiti nei žoliniai (klasifikatoriaus III grupėje ir kodu GPŽ deklaruojami) augalai. Taip pat juodasis pūdymas turi būti periodiškai įdirbamas taip, kad jame nebūtų subrendusių ir žydinčių piktžolių, o žaliajame pūdyme dirvos struktūrai gerinti skirti žoliniai augalai iki rugsėjo 15 d. turi būti įterpiami į dirvą. Pūdyme, kuris naudojamas ekologiniu atžvilgiu svarbios vietovės (EASV) užskaitai, siekiant atitikti žalinimo EASV reikalavimą, draudžiama naudoti augalų apsaugos priemones laikotarpiu nuo einamųjų metų sausio 1 d. iki liepos 31 d.
 
Išlaikyti pasėlį
 
Nuo einamųjų metų birželio 1 d. iki liepos 31 d. pareiškėjai privalo užtikrinti, kad atliekantis patikrą vietoje NMA specialistas rastų paraiškoje deklaruotą pasėlį ar pasėlio liekanas, iš kurių būtų matyti, kad lauke buvo augintas paraiškoje deklaruotas pasėlis. Nebūtų laikoma pažeidimu, jei vietoje deklaruoto pasėlio būtų randamas kitas tai pačiai klasifikatoriaus augalų grupei priskiriamas pasėlis ir (arba) tai neturėtų įtakos nei pareiškėjo atitikties EASV reikalavimams, nei pretenduotų atitikti susietosios paramos reikalavimus.
 
Daugiau apie svarbiausias ūkio darbų atlikimo datas, pagrindinius įsipareigojimus bei reikalavimus galima paskaityti Nacionalinės mokėjimo agentūros parengtose atmintinėse.
 
Naudinga informacija:
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2018 m. liepos 4 d. 10:03