Aktualūs GAAB reikalavimai ir kiti įsipareigojimai artėjant rugpjūčio mėnesiui
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2012.07.18

Aktualūs GAAB reikalavimai ir kiti įsipareigojimai artėjant rugpjūčio mėnesiui

Aktualūs GAAB reikalavimai ir kiti įsipareigojimai artėjant rugpjūčio mėnesiui
Primename aktualius Geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės (GAAB) reikalavimus, kurių turi laikytis tiesiogines išmokas gaunantys ir/arba dalyvaujantys su plotu susijusiose Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos (KPP) priemonėse pareiškėjai.
 
Pagal GAAB reikalavimus pievos ir ganyklos turi būti nušienautos arba nuganytos. Tai turi būti padaryta ne mažiau kaip kartą per metus iki kiekvienų metų rugpjūčio 1 d. Šis reikalavimas taikomas ir sodams bei uogynams, kurių tarpueiliuose laikoma veja arba pieva.
 
Ganymo faktą patvirtina gyvulių buvimo lauke požymiai (ekskrementų liekanos, išguldyta žolė ir pan.) ir pareiškėjo laikomų gyvūnų skaičius – gaunantieji tiesiogines išmokas turi laikyti ne mažiau kaip 0,1 sutartinio gyvulio (SG) hektare.
 
Iki kiekvienų metų rugpjūčio 1 d. šienas ar žalioji masė ganyklose arba pievose (taip pat daugiametėse ganyklose arba pievose) turi būti sutvarkyti. Tai reiškia, kad šienas ar žalioji masė turi būti išvežti iš lauko arba šienavimo metu susmulkinti ir tolygiai paskleisti ganyklų arba pievų, taip pat daugiamečių ganyklų arba pievų plotuose. Šienas gali būti sudėtas į kūgius arba supresuotas ir paliktas lauke. Minėtų šienavimo ar ganymo terminų privalu laikytis ir soduose bei uogynuose, kurių tarpueiliuose laikoma veja ar pieva.
 
Ūkininkai, prisiėmę įsipareigojimus pagal KPP priemonės „Agrarinės aplinkosaugos išmokos“ programas, turi neužmiršti naujo kompleksinės paramos reikalavimo, draudžiančio mėšlą ir (ar) srutas skleisti nuo birželio 15 d. iki rugpjūčio 1 d. Išimtis taikoma tik tręšiantiems pūdymus, pievas, ganyklas ir plotus, kuriuose bus auginami žiemkenčiai.
 
Paramos gavėjai pagal priemonės „Agrarinės aplinkosaugos išmokos“ programą „Rizikos“ vandens telkinių būklės gerinimas“ iki rugpjūčio 1 d. privalo antraisiais ir paskesniais metais po įsėjimo pirmąją žolę nupjauti ir ją išvežti.
 
Atkreipiame dėmesį, jog KPP priemonės „Agrarinės aplinkosaugos išmokos“ programų „Kraštovaizdžio tvarkymas“ bei „Rizikos“ vandens telkinių būklės gerinimas“ įgyvendinimo taisyklėse nurodyta, kad draudžiama deklaruotuose laukuose paskleisti susmulkintą nušienautą žolę.
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2014 m. rugpjūčio 18 d. 11:11