Aktualu žuvininkystės sektoriaus atstovams
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2017.03.09

Aktualu žuvininkystės sektoriaus atstovams

Aktualu žuvininkystės sektoriaus atstovams
Žuvininkystės sektoriaus atstovai, siekiantys gauti ir gaunantys paramą pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus veiksmų programos priemones (EJRŽF), turėtų atkreipti dėmesį į NMA specialistų patarimus, padėsiančius laikytis įsipareigojimų.
 
Paraiškų vertinimas
 
Nacionalinės mokėjimo agentūros (NMA) specialistai pažymi, kad teikiant paraiškas pagal EJRŽF 2014-2020 m. priemones, svarbu tai padaryti tvarkingai: paraiškose pagrįsti projekto būtinumą, tikslus, išlaidų kainas, pateikti visus reikalingus dokumentus.
 
Praėjusių metų patirtis parodė, kad dėl netvarkingai pateiktų dokumentų vienos paraiškos vertinimo metu NMA darbuotojas pareiškėjui parašo vidutiniškai po 3 paklausimus – taip paraiškos vertinimo laikas pailgėja maždaug 40 darbo dienų. Vertinimą pailgina ir neišsamūs, netikslūs atsakymai į paklausimus. Verta pažymėti, kad abipusio bendradarbiavimo dėka paramos lėšos paramos gavėjus gali pasiekti greičiau.
 
Laiku pateikiami dokumentai
 
Kovo 31 d. – terminas, kai paramos gavėjai turi teikti metines ataskaitas pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2007-2013 m. programos priemones. Metinėse ataskaitose, teikiamose už praėjusius kalendorinius metus, turi būti nurodyti pasiekti rodikliai, patvirtinantys įsipareigojimų vykdymą, pateikiami už paramos lėšas įgyto turto draudimo įrodymai. Pažymėtina, kad pažeidimai gali būti fiksuojami visą įgyvendinto projekto priežiūros, trunkančios 5 m. nuo paramos sutarties pasirašymo dienos, laiką. Nustačius pažeidimų gali būti taikomos sankcijos.
 
Paramos gavėjai, įgyvendinę projektus pagal EJRŽF 2014–2020 m. priemones, metines ataskaitas turi pateikti iki balandžio 30 d.
 
Taip pat svarbu nepamiršti laiku pateikti mokėjimo prašymus pagal projekto įgyvendinimo grafike numatytus terminus. Teikiant pirmąjį mokėjimo prašymą, jei buvo prisiimti tam tikri įsipareigojimai, svarbu pateikti ir atitinkamus dokumentus, pavyzdžiui, statybų leidimą arba jei įgyvendinama priemonė „Produktyvios investicijos į akvakultūrą“, – projekto įgyvendinimą užtikrinančius finansavimo dokumentus (paskolos sutartį su kredito institucija ir pan.)
 
Keitimai tik susiderinus
 
Jei planuojami paraiškoje numatytų projekto investicijų techninių parametrų, projekto įgyvendinimo terminų keitimai, būtina iš anksto susiderinti su NMA. Apie pakeitimus reikėtų informuoti raštu, kartu su juo pateikti visą informaciją ir prašymą pagrindžiančius dokumentus.
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2017 m. kovo 9 d. 10:58