Aktualu planuojantiems kreiptis paramos
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2016.05.10

Aktualu planuojantiems kreiptis paramos

Aktualu planuojantiems kreiptis paramos
Jau netrukus, gegužės 16 d., prasidės paraiškų pagal veiklos sritį „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“ rinkimas. Nacionalinė mokėjimo agentūra (NMA) atkreipia dėmesį į būtinybę pateikti tinkamus planuojamų investicijų pagrindimus ir kitą informaciją – taip paraiškos bus vertinamos sparčiau.
 
Viena iš pagrindinių priežasčių, neleidusių paspartinti praėjusiais metais pateiktų paraiškų vertinimo, – netinkamai paraiškos skyriaus „Tinkamos finansuoti projekto išlaidos“ lentelės stulpelyje „Pagrindimas“ nurodyta informacija. Dėl šios priežasties ir išsiųsta daugiausiai paklausimų.
 
Labai svarbu, kad, pagrįsdami kiekvieną išlaidą, pareiškėjai konkrečiai nurodytų ir išsamiai pagrįstų išlaidos būtinumą ūkiui ir projektui bei susietumą su ūkio gamybiniu potencialu (valdomais žemės plotais, gyvulių skaičiumi).
 
Taip pat svarbu, kad išlaidos būtų pagrįstos konkrečiais skaičiavimais, atsižvelgiant į turimus ir numatomus turėti žemės plotus, gyvulių skaičių, jau ūkyje turimą žemės ūkio techniką ir įrangą, numatomos įsigyti išlaidos galingumą, specifiką.
 
Siekdami pagelbėti pareiškėjams, teikiantiems paraiškas, NMA specialistai pateikia tinkamų ir netinkamų pagrindimų pavyzdžius.
 
Naudingi pavyzdžiai
 
Tinkamas pagrindimas (įsigyjama žemės ūkio įranga gyvulininkystės ūkyje)
 
Savaeigis smulkintuvas. Planuojama didinti bandą nuo 97 iki 150 vienetų. Planuojamas įsigyti smulkintuvas užtikrintų padidėjusį poreikį savos gamybos pašarams, leistų padidinti kukurūzų siloso ir šienainio gamybos apimtis, sumažinti šienainio plėvelės išlaidas, kadangi silosas ir šienainis bus laikomi silosinėje. Silosas ir šienainis turi būti kuo greičiau susmulkinti, suvežti į siloso duobes, suspausti ir uždengti. Didelės galios pašarų smulkintuvas pasirinktas, nes šienainis gaminamas tris kartus per metus (gegužės, liepos ir rugsėjo mėnesiais). Spalio mėnesio pradžioje pradedama kukurūzų siloso gamyba, šiuo metų laiku sąlygos nepalankios, dažnas lietus. Kukurūzai turi būti kuo greičiau susmulkinti, suvežti į siloso duobes, suspausti ir uždengti. Šienainio rulonų savikaina didesnė dėl plėvelės ir tinklelio. 2015 m. plėvelės ir tinklelio išlaidos sudarė 20 tūkst. Eur.  2014 m. buvo sunaudota 2 473 tonos šienainio ir siloso. Planuojama, kad pašarų poreikis projekto įgyvendinimo laikotarpiu išaugs iki 3 360 tonų per metus.
 
Netinkamas pagrindimas (įsigyjama žemės ūkio įranga):
 
Plūgas. Agregatas skirtas žemei įdirbti, gerina žemės kokybę prieš sėją, taip didinama galimybė gauti geresnį derlių.
Kultivatorius. Žemei įdirbti.
Purkštuvas. Pasėliams purkšti nuo ligų ir kenkėjų.
 
Tinkamas pagrindimas (įsigyjama žemės ūkio įranga gyvulininkystės ūkyje)
 
Traktorius. Ūkininkas turi vieną 1989 m. gamybos seną, nusidėvėjusį traktorių. Traktorius yra pagrindinė darbo priemonė ūkyje. Sulūžus senam tenka nuomotis ar pirkti darbų paslaugas, o tai daro neigiamą įtaką ūkio rezultatams. Ūkininko pagrindiniai tikslai – mažinti produkcijos savikainą, didinti darbo našumą, gamybos apimtis, užtikrinti aukštą produkcijos kokybę, gerinti darbo sąlygas, o taip pat ir didinti aplinkos apsaugą, švelninti klimato kaitą. Plečiantis ūkiui ir didėjant gamybos apimtims, užsiimant mišria veikla, su vienu traktoriumi nespėjama nudirbti visų darbų. Tam, kad būtų pasiekti ūkininko tikslai, būtina įsigyti naują nuosavą, reikiamo galingumo traktorių. Taip būtų sudarytos galimybės tuo pačiu metu atlikti augalininkystės darbus ir ruošti pašarus gyvuliams. Norint užtikrinti, kad banda būtų sveika, būtina paruošti aukštos kokybės pašarus. Papildomas traktorius reikalingas tam, kad pačiomis palankiausiomis gamtinėmis sąlygomis, laiku ir greitai būtų paruošiami pašarai žiemai. Pašarai būtų ruošiami taip, kad kuo mažiau būtų prarasta vertingų medžiagų. Jei banda sveika, didėja ir gimstamumas. Įsigytas traktorius padėtų maksimaliai išnaudoti galimybes transportuojant pašarus, leistų paruošti kokybiškus pašarus, išsaugoti pašarų maistines savybes. O šeriant gyvulius aukštos kokybės gerai paruoštais pašarais užtikrinama kokybiška mėsos produkcija, kurią lengviau realizuoti, padidinamos pajamos. Įsigijus naują šiuolaikišką traktorių bus lengviau įgyvendinami didėjantys Europos Sąjungos aplinkosaugos reikalavimai.
 
Tinkamas pagrindimas (įsigyjama žemės technika augalininkystės ūkyje)
 
Traktorius. Šiuo metu ūkyje yra 74 kW galios MTZ markės traktorius. Tačiau, modernizuojant daugiau kaip 200 ha dydžio ūkį, būtinai reikalingas antras galingesnis traktorius, kuris bus naudojamas kartu su našiais žemės dirbimo padargais (dirvos skutiku, sėjamąja, plūgais ir kt.). Tinkamas žemės įdirbimas – pagrindinė gero derliaus sąlyga. Šiuo metu galingesnis traktorius naudojamas panaudos būdu, o tai lemia papildomas gamybos sąnaudas. Be to, panaudos būdu naudojama technika nėra nauja, todėl darbymečiu sugedus traktoriui žemės dirbimo darbai neatliekami laiku, prarandama derliaus dalis, išaugintas derlius yra prastesnės kokybės. Įsigijus naują traktorių, padidės darbo našumas, atliekamų žemės dirbimo darbų kokybė. Kadangi planuojamas įsigyti traktorius bus naujas, bus sutaupyta laiko, kuro ir lėšų technikos remontui. Be to, dirbant nauju traktoriumi sumažės neigiamas poveikis aplinkai. Prie naujo traktoriaus bus galimybė agreguoti efektyvius žemės dirbimo bei pasėlių priežiūros padargus, kad būtų užtikrintas aukštas ūkio gamybos lygis.
 
Netinkamas pagrindimas (įsigyjama žemės ūkio technika)
 
Traktorius (140 AG). Traktorius reikalingas siekiant sumažinti kuro išlaidas, tausoti gamtą, užtikrinti mažas eksploatacines išlaidas, taip pat tam, kad dirbant ilgesnį laiką nepavargtų ir būtų apsaugotas nuo profesinių ligų traktoriaus operatorius.
Ratinis traktorius. Numatoma įsigyti ratinį traktorių, kurio paskirtis – žemės apdirbimas, tokiu būdu bus siekiama didinti ūkio konkurencingumą.
Traktorius. Traktorius yra būtina technika vykdant ūkinę veiklą. Traktorius padidins darbo našumą, padės modernizuoti ūkį, bus mechanizuotas darbas.
Traktorius. Pagerės žemės dirbimas ir pasėlių priežiūra, sumažės aplinkos tarša.
 
Keitėsi ir paramos apskaičiavimas
 
Taip pat atkreipiame pareiškėjų, kurių ūkio ekonominis dydis, išreikštas produkcijos standartine verte (SP), yra didesnis kaip 50 000 Eur (2016 m. sausio 1 d.) ir kurie planuoja prašyti daugiau kaip 50 000 Eur paramos sumos, dėmesį, jog pasikeitė paramos sumos apskaičiavimas.
 
  • Jei įgyvendinant projektą numatoma įsigyti žemės ūkio techniką ir įrangą arba žemės ūkio techniką ir įrangą bei atlikti gamybinio statinio statybos darbus, paramos suma projektui negali viršyti 200 000 Eur.
  • Jei projekte numatoma tik gamybinio pastato statyba ar rekonstravimas, paramos suma projektui negali viršyti 400 000 Eur.
  • Taip pat paramos suma priklauso nuo SP dydžio ir apskaičiuojama pagal nustatytą didžiausią paramos sumą, tenkančią 1 000 Eur SP vertės. Pavyzdžiui, kai SP yra nuo 50 001 Eur iki 74 999 Eur, už kiekvieną 1 000 Eur SP vertės mokama 1 500 Eur parama.
 
Paraiškos paramai gauti pagal veiklos sritį „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“ bus renkamos iki  birželio 30 d. 
 
Naudinga informacija:
 
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2016 m. gegužės 10 d. 11:43