Aktualu keičiantiems stogus
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2017.05.24

Aktualu keičiantiems stogus

Aktualu keičiantiems stogus
Nuo gegužės 20 d. įsigaliojo pakeistos įgyvendinimo taisyklės pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos sritį „Parama asbestinių stogų dangos keitimui“.
 
Įgyvendinimo taisyklėse numatyta, kad nuo 1 kv. m stogo ploto, nurodyto Asbesto turinčių gaminių inventorizacijos ataskaitoje, turi būti pašalinta 16,16 kg asbestinio šiferio ir 1,04 kg kitų asbesto elementų (jei jų yra). Pašalintam asbestinės stogo dangos kiekiui, nurodytam pažymoje apie asbesto turinčių gaminių atliekų pašalinimą, galima iki 25 proc. paklaida, kuri skaičiuojama nuo Asbesto turinčių gaminių inventorizacijos ataskaitoje nurodyto stogo kiekio (kv. m).
 
Tačiau  jei, pritaikius numatytą galimą paklaidą, pašalinama mažiau asbesto turinčių gaminių atliekų, susidariusių keičiant stogą, negu skaičiuojant nuo asbesto turinčių gaminių inventorizacijos ataskaitoje nurodyto stogo kiekio (kv. m), paramos gavėjui bus mokama mažesnė paramos suma, ją, vadovaujantis naujomis nuostatomis, nuo mokėtinos paramos sumos sumažinant šia tvarka:
  • pašalinus mažiau nei 74,99–65 proc. asbesto turinčių gaminių atliekų, susidariusių keičiant stogą, – taikoma 1,5 proc. sankcija;
  • pašalinus mažiau nei 64,99–40 proc., – taikoma 2,5 proc. sankcija;
  • pašalinus mažiau nei 39,99 proc. ir mažiau, – taikoma 5 proc. sankcija.
 
Primintina, kad paramos gavėjui pašalinus asbestinių atliekų daugiau nei leidžia paklaida, už viršytą kiekį transportavimo ir šalinimo paslaugų išlaidos nekompensuojamos.
 
Taip pat atkreiptinas dėmesys, kad, pakeitus įgyvendinimo taisykles, paraiškos forma papildyta įsipareigojimu pareiškėjui sumontuoti ir pakeisti viso namo asbestinę stogo dangą ir statybines medžiagas (būtinas stogo dangai pakeisti).
 
Primename, kad paraiškas dėl stogo dangos keitimo bus galima teikti nuo gegužės 2 d. iki gegužės 31 d., o šiam paraiškų rinkimo etapui skirta 2 252 130 Eur paramos lėšų.
 
Naudinga informacija:
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2017 m. gegužės 25 d. 13:39