Aktualu jauniesiems ūkininkams, juridiniams asmenims
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2019.07.15

Aktualu jauniesiems ūkininkams, juridiniams asmenims

Aktualu jauniesiems ūkininkams, juridiniams asmenims
Jaunieji ūkininkai – juridiniai asmenys, siekiantys gauti tiesiogines išmokas, iki liepos 25 d. privalo Nacionalinei mokėjimo agentūrai (NMA) pateikti sąrašus apie fizinius asmenis, dalyvaujančius juridinio asmens veikloje.
 
Išmoka jaunajam ūkininkui skiriama kasmet vienam pareiškėjui ne ilgesnį nei penkerių metų laikotarpį, kai jis einamaisiais metais deklaruoja naudmenų plotus, atitinkančius pagrindinės tiesioginės išmokos reikalavimus. Jaunasis ūkininkas gali būti fizinis asmuo arba juridinis asmuo.
 
Jei pareiškėjas, siekiantis jaunojo ūkininko išmokos, yra juridinis asmuo, jis ne vėliau kaip iki einamųjų metų liepos 25 d. privalo NMA pateikti sąrašus apie fizinius asmenis, dalyvaujančius juridinio asmens veikloje. Jeigu einamaisiais metais nustatoma, kad juridinio asmens veikloje dalyvaujantys fiziniai asmenys neatitinka reikalavimų, išmoka jaunajam ūkininkui neskiriama. Taip pat svarbu atkreipti dėmesį, kad juridinio asmens vadovas (direktorius, savininkas ir kt.) privalo vadovauti juridiniam asmeniui ne trumpiau nei vienus kalendorinius metus, kuriais teikiama paraiška.
 
Pavėluotai dokumentai bus priimami iki rugpjūčio 19 d., tačiau už kiekvieną pavėluotą darbo dieną išmokos jaunajam ūkininkui suma mažinama 1 proc. Po šios datos juridinio asmens teikiami sąrašai apie veikloje dalyvaujančius fizinius asmenis nepriimami, išskyrus atvejus, kai vėlavimą lemia nuo pareiškėjo valios nepriklausančios (force majeure) aplinkybės.
 
Naudinga informacija:
 
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2019 m. liepos 15 d. 14:45