Aktualu deklaruojantiesiems plotus
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2014.11.12

Aktualu deklaruojantiesiems plotus

Aktualu deklaruojantiesiems plotus
Dalį pareiškėjų, šiais metais pateikusių paraiškas tiesioginėms išmokoms ir paramai pagal su plotu susijusias Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos (KPP) priemones gauti, jau pasiekė avansai – išmokėtos paramos suma viršija 300 mln. Lt. Primename galutinį paraiškų priėmimo terminą vėluojantiesiems jas pateikti dėl pateisinamų aplinkybių, o deklaravusiuosius plotus informuojame apie deklaruotų duomenų keitimo galimybes.
 
Vis dar pasitaiko, kad pareiškėjai kreipiasi į Nacionalinę mokėjimo agentūrą (NMA), norėdami pavėluotai pateikti paraiškas išmokoms už deklaruotus plotus gauti arba pakeisti paraiškos antrajame lape deklaruotus duomenis.
 
Gruodžio 1 d. – galutinis terminas
 
Ūkininkai, kasmet deklaruojantys plotus, tačiau šiemet dėl itin svarbių priežasčių paraiškų dar nepateikę,  jas gali pateikti iki taisyklėse numatyto termino – gruodžio 1 d.
 
Svarbiomis priežastimis laikomos nenugalimos jėgos aplinkybės, pavyzdžiui, nelaimės ir situacijos, kai paramos gavėjas mirė, patyrė traumą arba buvo pripažintas jo ilgalaikis profesinis nepajėgumas. Jei paraiška nebuvo pateikta dėl vienos iš šių aplinkybių, kartu būtina pateikti ir force majeure faktą įrodančius dokumentus.
 
Kartais klaidingai manoma, kad nenugalimos jėgos aplinkybės atleidžia nuo numatytų terminų laikymosi, bet taisyklėse tai nenumatyta: po gruodžio 1 d. paraiškos tiesioginėms išmokoms bei paramai pagal su plotu susijusias KPP priemones gauti nebebus priimamos. 
 
Galima keisti paraiškos pirmojo lapo duomenis
 
Pareiškėjai, deklaruojantys žemės ūkio naudmenas, kasmet NMA teikia bendrą paraišką paramai pagal su plotu susijusias KPP priemones bei tiesioginėms išmokoms gauti. Paraiškos priimamos pagal iš anksto suderintą grafiką. Šiais metais jos buvo renkamos iki birželio 15 d.
 
Iki liepos 10 d. buvo priimamos ir pavėluotai pateiktos paraiškos bei leidžiama keisti deklaruotus duomenis. Tačiau po liepos 10 d. iki paramos gavimo dienos pareiškėjas gali keisti tik pateiktos paraiškos pirmojo lapo duomenis: banko sąskaitos numerį ar kontaktinius duomenis (adresą, telefoną, faksą. el. pašto adresą).
 
Pareiškėjas, norintis atsisakyti paramos pagal visą paraišką arba jos dalį, tai gali padaryti nuo paraiškos pateikimo iki paramos gavimo dienos. Sankcijos pareiškėjui netaikomos, jei iki paramos už atskirus laukus ar paramos pagal visą paraišką atsisakymo dienos nebuvo jo paties pasirinktu būdu informuotas apie NMA planuojamą patikrą vietoje ar paraiškoje aptiktas klaidas.
 
Antrojo paraiškos lapo duomenų keitimas galimas tik išimtiniais atvejais – jeigu neteisingi duomenys pateikti ne dėl pareiškėjo kaltės. Pareiškėjas apie pastebėtas klaidas turi pranešti NMA iki išmokų termino pabaigos ir pateikti tai patvirtinančius dokumentus. Paraiškos duomenys tikslinami iš pareiškėjo gavus paminėtą informaciją.
 
Daugiau informacijos apie reikalavimus pareiškėjams, deklaruojantiems žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus, galima rasti paspaudus šią nuorodą.
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2014 m. lapkričio 12 d. 14:54