Aktualiausi klausimai keičiant asbestinių stogų dangą
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2015.11.09

Aktualiausi klausimai keičiant asbestinių stogų dangą

Aktualiausi klausimai keičiant asbestinių stogų dangą
Paramos gavėjai, įgyvendinantys projektus pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos (KPP) priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklą „Asbestinių stogų dangos keitimas“, teiraujasi dėl atsiskaitymo už prekes, mokėjimo prašymų teikimo, paramos viešinimo ir kt. Atsakome į aktualiausius klausimus.
 
Ar už asbestinio stogo dangos keitimo medžiagas, atliekų išvežimą ir šalinimo paslaugas galima atsiskaityti grynaisiais arba pavedimu iš šeimos nario banko sąskaitos?
 
Paramos gavėjai su tiekėjais turi atsiskaityti tik per finansines institucijas, o mokėjimas privalo būti atliktas paties paramos gavėjo vardu. Norint gauti paramos lėšų, negalima atlikti pavedimų iš sutuoktinio, vaikų ar kitų artimųjų sąskaitų.
 
Kada reikia pateikti mokėjimo prašymą?
 
KPP veiklai „Asbestinių stogų dangos keitimas“ taikomas išlaidų kompensavimo būdas. Tai reiškia, kad paramos gavėjas pradeda įgyvendinti projektą savo lėšomis ir ne vėliau kaip per 12 mėn. nuo sprendimo skirti paramą priėmimo dienos, kai jau atlikti visi reikiami stogo keitimo darbai, NMA pateikia mokėjimo prašymą.
 
Kokius dokumentus būtina pristatyti su mokėjimo prašymu?
 
Mokėjimo prašyme deklaruojamos patirtos ir apmokėtos išlaidos, pridedami jų pagrindimo, išlaidų apmokėjimo įrodymo ir kitų reikiamų dokumentų originalai arba kopijos: sąskaitos faktūros už įsigytas prekes, jų apmokėjimo dokumentai, patvirtinti pareiškėjo parašu arba notaro. Tarp jų – ir pažyma apie gaminių, kuriuose yra asbesto, atliekų pašalinimą. Pažymėtina, kad paramos gavėjas tinkamas finansuoti išlaidas turi aiškiai išvardyti pagal išlaidų kategorijas, o ne nurodyti bendrą jų sumą.
 
Kur reikia pristatyti mokėjimo prašymą?
 
Mokėjimo prašymus kartu su reikiamais papildomais dokumentais priima ir registruoja NMA Kaimo plėtros ir žuvininkystės programų departamento teritoriniai paramos administravimo skyriai.
 
Paramos gavėjai privalo viešinti paramą. Kaip ir kiek laiko tai būtina daryti?
 
Pagal taisykles paramos projekto lėšomis įsigytos materialinės vertybės turi būti pažymėtos jas įsigijus ir būti pažymėtos ne trumpiau kaip 5 metus. Pavyzdžiui, galima užklijuoti specialų lipduką ant gyvenamojo namo, kurio stogas keičiamas. Jame turi būti užrašas „Europos žemės ūkio fondas kaimo plėtrai: Europa investuoja į kaimo vietoves“, taip pat programos logotipas ir ES emblema (vėliava). Kompensuojamos projekto viešinimo išlaidos neturi viršyti 30 eurų.
 
Kokius dokumentus reikia pateikti įgyvendinus projektą?
 
Paramos gavėjas įsipareigoja apdrausti turtą, kuriam sukurti panaudota parama, ne trumpesniam nei projekto įgyvendinimo ir kontrolės laikotarpiui. Kai paramos gavėjas apdraudžia turtą įgyvendinęs projektą, jis turi pateikti NMA galutinę projekto įgyvendinimo ataskaitą ir projekto kontrolės laikotarpiu užbaigto projekto metines ataskaitas. Ataskaitų formas galite rasti NMA svetainėje.
 
Pareiškėjas įrodo, kad nėra galimybių apdrausti paramos lėšomis sukurtą turtą, jei jis kartu su mokėjimo prašymu pateikia bent tris oficialius skirtingų draudimo įmonių atsisakymo suteikti draudimo paslaugas raštus ir įsipareigoja savo lėšomis atkurti turtą, įgytą už paramos lėšas, jei šis turtas būtų sunaikintas arba sugadintas. Tokiu atveju minėtų dokumentų pateikti nereikia.
 
Bet kokiais su projekto įgyvendinimu susijusiais klausimais pareiškėjams rekomenduojama konsultuotis su NMA specialistais.
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2016 m. gegužės 26 d. 15:15