Aktuali informacija vykdantiems tautinio paveldo veiklas
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2015.11.06

Aktuali informacija vykdantiems tautinio paveldo veiklas

Aktuali informacija vykdantiems tautinio paveldo veiklas
Paramos gavėjai, įgyvendinantys valstybės lėšomis remiamus projektus pagal Tautinio paveldo veiklos finansavimo taisykles, turėtų laiku pateikti mokėjimo prašymus ir atsiskaityti už įvykdytą projektą bei gautą avansinę išmoką. Priemonės dalyviai tai turi padaryti iki š. m. lapkričio 15 d.
 
Priemonės dalyviai, įgyvendinantys tautinio paveldo veiklos projektus nuo lapkričio 1 d., už patirtas išlaidas turi atsiskaityti iki š. m. gruodžio 30 d.
 
Tie paramos gavėjai, kurie tautinio paveldo populiarinimo ir kuriamų tautinių produktų pripažinimo skirtas veiklas vykdė iki lapkričio 1 d., bet yra numatę dalyvauti renginiuose ir nuo lapkričio 1 d., turi pateikti du mokėjimo prašymus.
 
Už renginius, vykusius iki lapkričio 1 d., paramos gavėjai turi atsiskaityti ne vėliau kaip iki šių metų lapkričio 15 d., o už renginius, vykusius po lapkričio 1 d., reikia atsiskaityti ne vėliau kaip iki gruodžio 30 d. pateikiant antrą mokėjimo prašymą.
 
Kartu su mokėjimo prašymu teikiama:
  1. Išlaidų pagrindimo ir išlaidų apmokėjimo įrodymo dokumentų kopijos;
  2. Ataskaita apie projekto programos ir vertinimo kriterijų įvykdymo rezultatus;
  3. Jei organizuojami tradicinių amatų edukaciniai užsiėmimai, pateikiami dalyvių pasirašyti sąrašai arba patvirtintos jų kopijos (nurodomas dalyvių vardas, pavardė, užsiėmimas, darbovietė, telefonas);
  4. Jei tradicinis amatas pristatomas parodoje, mugėje ir (arba) kitame viešame renginyje, pateikiamas dokumentas, kuriuo patvirtinamas tradicinio amato demonstravimas, nurodant   amatininką ir pristatymo trukmę.
 
Mokėjimo prašymus paramos gavėjai turi pateikti  NMA Kaimo plėtros ir žuvininkystės departamento teritoriniam paramos administravimo skyriui.
 
Primename, jog, pateikdamas mokėjimo prašymą, projekto vykdytojas turi visiškai atsiskaityti už įgyvendintą projektą ir gautą avansą.
 
Naudinga informacija:
 
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2015 m. lapkričio 6 d. 09:39