772 tūkst. Eur nacionalinė parama kaimo bendruomenėms
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2017.07.03

772 tūkst. Eur nacionalinė parama kaimo bendruomenėms

772 tūkst. Eur nacionalinė parama kaimo bendruomenėms
Nacionalinė mokėjimo agentūra (NMA) baigė sudaryti paramos sutartis su kaimo bendruomenėmis ir jų asociacijomis, teikusiomis paraiškas Programos „Leader“ ir žemdirbių mokymo metodikos centrui pagal 2017 m. nacionalinės paramos kaimo bendruomenių veiklai teikimo taisykles.
 
Iš viso pasirašyta 260 paramos sutarčių pagal tris remiamas veiklos sritis. Sutartimis kaimo bendruomenės įsipareigoja įgyvendinti ne pelno siekiančius projektus, skirtus kaimo gyventojų bendruomeniškumo iniciatyvoms skatinti ir jų viešiesiems poreikiams tenkinti.
 
Primename, kad pagal pirmąją veiklos sritį remiamas kaimo bendruomenės materialinės bazės stiprinimas (pasirašytos 68 sutartys už 144 tūkst. Eur), pagal antrąją – kaimo vietovės viešųjų erdvių sutvarkymas, pritaikant jas kaimo gyventojų poreikiams (pasirašytos 65 sutartys už 437 tūkst. Eur). Tradicinių renginių organizavimas remiamas pagal trečiąją veiklos sritį (pasirašytos 125 sutartys už 191 tūkst. Eur).
 
Iš viso 2017 m. kaimo bendruomenėms skirta daugiau nei 772 tūkst. eurų paramos. Planuojama, kad pirmieji avansai paramos gavėjus pasieks jau liepos mėnesio viduryje.
 
Svarbu žinoti
 
Pabrėžtina, kad projektai pagal antrąją veiklos sritį turi būti įgyvendinti ne vėliau kaip iki 2017 m. lapkričio 1 d., pagal pirmąją arba trečiąją veiklos sritis – ne vėliau kaip iki 2016 m. gruodžio 1 d. Projektas bus laikomas įgyvendintu pateikus mokėjimo prašymą.
 
Skubėdami įgyvendinti projektus iki minėtų datų, paramos gavėjai neturėtų pamiršti, kad prekių, paslaugų ir darbų, susijusių su projekto įgyvendinimu, pirkimo dokumentus, pagal kuriuos bus vykdomas pirkimas, su NMA teritorinių skyrių padaliniais turi suderinti iki pirkimo procedūrų pradžios. Tais atvejais, kai atliekama apklausa žodžiu, NMA teritorinių skyrių padaliniams turi būti pateikiami dokumentai, kuriais patvirtinamas pasirinkto pirkimo būdo taikymo pagrindas.
 
Taip pat primintina, kad kaimo bendruomenės, įgyvendinusios projektą, kartu su mokėjimo prašymu turi pateikti ne mažiau kaip vieno lapo apimties aprašymą apie įgyvendinto projekto rezultatus su projektą iliustruojančia medžiaga – nuotraukomis, filmuku ar pan.
 
Naudinga informacija:
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2017 m. liepos 3 d. 09:36