Naujienos | Nacionalinė mokėjimo agentūra
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

Naujienos

Naujienų filtras

2019.09.12

Patvirtinta nauja programa bitininkystės sektoriui

Kategorija - Parama bitininkystei

Informuojame, kad rugsėjo 10 d. žemės ūkio ministro įsakymu  buvo patvirtinta nauja Paramos Lietuvos bitininkystės sektoriui 2020–2022 metų programa.

2019.09.10

Kviečiame dalyvauti apklausoje!

Kategorija - Apie NMA

Nacionalinė mokėjimo agentūra (NMA), administruodama Europos Sąjungos (ES) ir valstybės biudžeto paramą žemės ūkiui, kaimo plėtrai ir žuvininkystei, daug dėmesio skiria kokybiškam bei skaidriam viešųjų paslaugų teikimui. Skaidrumas ir orientacija į klientą – tarp svarbiausių organizacijos vertybių, todėl NMA įgyvendina įvairias priemones, padedančias tobulinti šias sritis.
 

2019.09.09

Parama už pieną – nuo rugsėjo 13 d.

Rugsėjo 13 d. ūkininkams bus pradėta mokėti atsietoji pereinamojo laikotarpio nacionalinė parama už rinkai patiektą pieną atskaitos laikotarpiu. 

2019.09.06

Nukentėjusiems nuo sausros – švelnesni žalinimo...

Kategorija - Tiesioginės išmokos ir parama už deklaruotus plotus

Žemės ūkio ministerija, reaguodama į Europos komisijos sprendimą valstybėms narėms, nukentėjusioms nuo sausros taikyti švelnesnius žalinimo reikalavimus bei išmokėti didesnes avansines išmokas, pakeitė Tiesioginių išmokų taisykles. Į taisykles įtraukti visi su sausra susiję palengvinimai žemdirbiams.
 

2019.09.06

Šiuo metu renkamos paraiškos

Kategorija - Parama pagal investicinius projektus

Planuojantieji pasinaudoti Europos Sąjungos parama rugsėjį sulaukė net kelių kvietimų teikti paraiškas pagal skirtingas Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones. Šiuo metu Nacionalinėje mokėjimo agentūroje yra renkamos paraiškos pagal šias veiklos sritis.

2019.09.04

EJRŽF paraiškų rinkimo grafikas papildytas nauja...

Kategorija - Parama žuvininkystei

Informuojame, jog buvo pakeistas paraiškų pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos (EJRŽF) priemones priėmimo 2019 metais grafikas. Grafikas papildytas nauja veiklos sritimi – „Laikinas žvejybos veiklos nutraukimas“.

2019.09.04

Investicijoms į miškų aplinkosauginės vertės...

Kategorija - Parama miškininkystei

Supažindiname su paraiškų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“ veiklos sritį „Investicijos, kuriomis didinamas miškų ekosistemų atsparumas ir aplinkosauginė vertė“ surinkimo rezultatais.

2019.09.04

Parodomiesiems projektams vykdyti – daugiau kaip 1,6...

Kategorija - Parama pagal investicinius projektus

Informuojame, kad jau laukiamos paraiškos parodomiesiems bandymams rengti pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Žinių perdavimas ir informavimo veikla“ veiklos sritį „Parama parodomiesiems projektams ir informavimo veiklai“.