Naujienos | Nacionalinė mokėjimo agentūra
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

Naujienos

Naujienų filtras

2023.08.14

Iki rugsėjo 1 d. svarbu nušienauti pievas

Kategorija - Tiesioginės išmokos ir parama už deklaruotus plotus

Rugsėjo 1 d. yra pagrindinis šienavimo darbų terminas, kurio turi laikytis daugelis ūkininkų, todėl primename pagrindinius šienavimo reikalavimus.  

2023.08.10

Sudaryta paramos ūkių biosaugai paraiškų pirmumo eilė

Kategorija - Parama pagal investicinius projektus

Informuojame, kad jau sudaryta ūkinių gyvūnų laikytojų, siekiančių sumažinti pavojingų ligų paplitimo riziką savo ūkiuose, paraiškų pirmumo eilė.
 
 

2023.08.09

Jauniesiems ir smulkiesiems ūkininkams skirta papildomų...

Kategorija - Parama pagal investicinius projektus

Informuojame, kad Žemės ūkio ministerija (ŽŪM) skyrė papildomų lėšų projektams, vykdomiems pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritį „Parama smulkiesiems ūkiams“ ir pagal Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 metų strateginio plano (SP)  intervencinę priemonę „Jaunųjų ūkininkų įsikūrimas“.

2023.08.04

NMA atvėrė dar daugiau duomenų visuomenei

Kategorija - Bendroji informacija

Nacionalinė mokėjimo agentūra (NMA) dalyvauja „Atvirų duomenų platformos, įgalinančios efektyvų viešojo sektoriaus informacijos pakartotinį panaudojimą verslui, ir jos valdymo įrankių sukūrimo“ projekte bei atvėrė dar daugiau administruojamų programų duomenų.

2023.08.03

Pateiktos paraiškos dotacijoms tvarioms ūkių...

Kategorija - Parama pagal investicinius projektus

Rugpjūčio 2 d., 9 val. 00 min., sustabdytas paraiškų dėl dotacijų bei dotacijų ir lengvatinių paskolų pagal Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 metų strateginio plano (SP) intervencinę priemonę „Tvarios investicijos į žemės ūkio valdas“ (Priemonė) priėmimas. Priemonei skirta 15 mln. Eur, iš kurių – 10 mln. dotacijoms ir 5 mln. lengvatinėms paskoloms.

2023.08.03

Pakeistas paraiškų pagal intervencines priemones...

Kategorija - Bendroji informacija

Informuojame, kad rugpjūčio 2 d. žemės ūkio ministro įsakymu pakeistas paramos paraiškų pagal Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 metų strateginio plano (SP) intervencines priemones priėmimo 2023 metais tvarkaraštis.

2023.08.03

Pakoreguotas paraiškų pagal KPP priemones priėmimo...

Kategorija - Bendroji informacija

Rugpjūčio 2 d. žemės ūkio ministro įsakymu papildytas paramos paraiškų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemones priėmimo 2023 metais grafikas.

2023.08.03

Svarbu tinkamai vykdyti įsipareigojimus – pasiekti ir...

Kategorija - Parama pagal investicinius projektus

Pareiškėjams siekiantiems gauti paramą investiciniams projektams įgyvendinti, svarbu žinoti, kad paramos skyrimas įpareigoja pareiškėjus įgyvendinti projektą visa apimtimi, taigi turi būti pasiekti veiklos ir projekto priežiūros rodikliai bei įgyvendintos nuostatos, už kurias buvo skirti atrankos balai.