Naujienos | Nacionalinė mokėjimo agentūra
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

Naujienos

Naujienų filtras

2019.11.15

Bendrosios žemės ūkio politikos reforma aptarta...

Kategorija - Apie NMA

Artėjant naujam programiniam laikotarpiui numatyta iš esmės reformuoti bendrąją žemės ūkio politiką (BŽŪP) – siekiama, kad ji būtų kuo palankesnė ūkininkams. Būsimos reformos išvakarėse aptarti būtinus atlikti darbus, suderinti numatytus reformos etapus, pasidžiaugti jau pasiektais rezultatais susitiko Europos Sąjungos (ES) mokėjimo agentūrų direktoriai, kiti ES atsakingi pareigūnai. Konferencijoje, vykusioje š. m. lapkričio 12–14 d. Helsinkyje (Suomijoje), dalyvavo ir Nacionalinės mokėjimo agentūros vadovybė.

2019.11.15

Sudarytos paraiškų investicijoms į žemės ūkio...

Kategorija - Parama pagal investicinius projektus

Informuojame, kad NMA specialistai jau atliko pateiktų paraiškų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos sritį „Parama investicijoms į žemės ūkio produktų perdirbimą, rinkodarą ir (arba) plėtrą“ prioritetinį vertinimą ir sudarė paraiškų pirmumo eiles.

2019.11.15

NMA skelbia naudotų automobilių viešąjį aukcioną

Kategorija - Apie NMA

Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos (NMA) skelbia netinkamo (negalimo) naudoti turto viešąjį aukcioną.
 

2019.11.14

Paraiškos verslo pradžiai – per ŽŪMIS

Kategorija - Parama pagal investicinius projektus

Informuojame, kad pareiškėjai, ketinantys Nacionalinei  mokėjimo agentūrai (NMA) teikti paraiškas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklą „Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse“ (kai verslo plano įgyvendinimui mokama išmoka), turi galimybę teikti paraiškas ne tik NMA teritoriniams paramos administravimo padaliniams, bet ir elektroniniu būdu, naudojantis ŽŪMIS portalo internetine prieiga.

2019.11.12

Smulkūs ūkio subjektai nori bendradarbiauti

Kategorija - Parama pagal investicinius projektus

Nuo rugsėjo 2 d. iki spalio 31 d. šalies smulkūs ūkio subjektai galėjo teikti paraiškas tarpusavio bendradarbiavimui vystyti ir stiprinti. 

2019.11.12

Ūkininkai susirūpinę pieno sektoriaus ateitimi

Kategorija - Bendroji informacija

Žemos pieno kainos, karvių skaičiaus mažėjimas, iš aktyvios veiklos pasitraukiantys ūkininkai, artėjantis naujasis finansinis laikotarpis, neigiamas žemdirbių įvaizdis visuomenėje – šios temos ypač aktualios šalies pieno gamintojams. Kaune surengtame Lietuvos pieno gamintojų asociacijos išplėstiniame tarybos posėdyje dalyvavęs žemės ūkio ministras Andrius Palionis ir Žemės ūkio ministerijai pavaldžių institucijų specialistai diskutavo ir atsakė į susirūpinusių ūkininkų klausimus.

2019.11.11

Nacionalinei mokėjimo agentūrai – 20!

Kategorija - Apie NMA

Europos Sąjungos ir valstybės biudžeto parama jau ne vienerius metus padeda augti Lietuvos ūkiui. Didžiuojamės, kad prie šalies modernių ūkių, klestinčių verslų, gražėjančių kaimų kūrimo prisideda ir Europos Sąjungos paramą administruojanti Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos (NMA). Šiandien NMA ypatinga diena – švenčiame 20 metų veiklos sukaktį.

2019.11.07

Baigtos rinkti paraiškos pagal dvi žuvininkystės...

Kategorija - Parama žuvininkystei

Š. m. rugsėjo 2 d. – spalio 31 d. buvo renkamos paraiškos pagal dvi Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 m. veiksmų programos (toliau – Veiksmų programa) priemones − „Mokslininkų ir žvejų partnerystė“ ir „Rinkodaros priemonės“. Pranešame paraiškų surinkimo rezultatus.