Naujienos | Nacionalinė mokėjimo agentūra
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

Naujienos

Naujienų filtras

2020.02.21

Gera žinia laukiantiems sprendimo dėl papildomų...

Kategorija - Parama pagal investicinius projektus

Praėjusią savaitę buvo patvirtintas Programos valdymo komiteto posėdyje priimtas sprendimas papildomai skirti paramą paraiškoms, kurios surinko vienodą atrankos balų skaičių, tačiau ne visoms joms užteko skirtos paramos. Paraiškos, dėl kurių buvo priimtas palankus sprendimas, buvo renkamos 2019 m. pabaigoje.
 

2020.02.20

Lietuva pasirengusi įdiegti laukų stebėjimo sistemą

Kategorija - Apie NMA

Vasario 20 d. į Vilnių atvykusi Europos Komisijos Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinio direktorato (DG Agri) delegacija lankėsi Nacionalinėje mokėjimo agentūroje ir Žemės ūkio ministerijoje. Susitikimo metu NMA pristatė atliktus darbus diegiant laukų nuolatinės stebėsenos informacinę sistemą Lietuvoje. Planuojama, kad naujoji sistema pradės veikti mūsų šalyje po kelerių metų.

2020.02.20

Kviečiame žvejybos įmonių darbuotojus kreiptis dėl...

Kategorija - Parama žuvininkystei

Nuo š. m. vasario 24 d. iki balandžio 24 d. Nacionalinėje mokėjimo agentūroje (NMA) renkamos paraiškos pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 m. veiksmų programos (Veiksmų programa) priemonės „Laikinas žvejybos veiklos nutraukimas“ veiklos sritį „Kompensacijos žvejybos įmonių darbuotojams“ (Veiklos sritis).
 
 

2020.02.20

Parama miškui įveisti

Kategorija - Parama miškininkystei

Nuo kovo 2 d. pradedamos rinkti paraiškos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“ veiklos sritį „Miško veisimas“. Tai pirmasis paraiškų priėmimo etapas šiais metais.

2020.02.19

Pakoreguotas paraiškų rinkimo 2020 metais grafikas

Kategorija - Parama pagal investicinius projektus

Informuojame, kad š. m. vasario 19 d. buvo pakeistas paramos paraiškų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones priėmimo 2020 metais grafikas.

2020.02.19

Parama draudimo nuo sausros įmokoms kompensuoti

Kategorija - Parama pagal investicinius projektus

Nuo kovo 2 d. pradedamos rinkti paraiškos pasėlių ir augalų draudimo nuo sausros įmokų daliai kompensuoti. Paraiškos bus priimamos iki birželio 30 d. savivaldybių, kuriose įregistruota pareiškėjų žemės ūkio valda, administracijose. 

2020.02.18

Svarbu – būtina saugoti investicijų įsigijimo...

Kategorija - Parama pagal investicinius projektus

Nacionalinė mokėjimo agentūra primena, kad paramos gavėjai, įgyvendinę investicinius projektus, privalo turėti ir saugoti investicijų įsigijimo bei apmokėjimą įrodančius dokumentus.

2020.02.18

Nuo kovo 2 d. – pirmasis paraiškų dėl apsaugos nuo...

Kategorija - Parama pagal investicinius projektus

Kovo 2 d. – balandžio 2 d. Nacionalinėje mokėjimo agentūroje bus renkamos paraiškos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos sritį „Prevencinių priemonių taikymas prieš vilkų ūkiniams gyvūnams daromą žalą“. Paraiškos bus renkamos pirmą kartą.Praeitą savaitę buvo patvirtintos ir priemonės įgyvendinimo taisyklės, – supažindiname su pagrindiniais reikalavimais gauti šią paramą.