Naujienos | Nacionalinė mokėjimo agentūra
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

Naujienos

Naujienų filtras

2020.05.25

Kviečiame investuoti į žvejybos ir akvakultūros...

Kategorija - Parama žuvininkystei

Nuo šiandien, t. y., gegužės 25 d., iki liepos 24 d. Nacionalinėje mokėjimo agentūroje (NMA) priimamos paraiškos pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014−2020 m. veiksmų programos (Veiksmų programa) priemonę „Žvejybos ir akvakultūros produktų perdirbimas“.
 
 

2020.05.22

Kiaulių laikytojai kviečiami teikti paraiškas gauti...

Kategorija - Bendroji informacija

Kiaulių laikytojai kviečiami teikti paraiškas gauti de minimis pagalbą  biologinio saugumo priemonių įsigijimo išlaidoms kompensuoti. Paraiškos ir kiti privalomi pateikti dokumentai priimami birželio 1−30 d. savivaldybėse.
 
 

2020.05.21

Lietuvos kaimo tinklo nariai ir vietos veiklos grupės...

Kategorija - Parama pagal investicinius projektus

Nuo kovo 2 d. iki gegužės 15 d. paraiškas Nacionalinei mokėjimo agentūrai galėjo teikti Lietuvos kaimo tinklo nariai ir šalies vietos veiklos grupės. Pateikiame paraiškų surinkimo rezultatus.
 

2020.05.21

Patobulinta paraiškos, skirtos produktyvioms...

Kategorija - Parama žuvininkystei

Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos, siekdama palengvinti paraiškos pildymą pareiškėjams bei atsižvelgusi į mokymų žuvininkystės srities subjektams metu gautas pastabas, atnaujino paraiškos formą. Ši forma (excel formatu) skirta paraiškoms pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 m. veiksmų programos antrojo Sąjungos prioriteto „Aplinkosaugos požiūriu tvarios, efektyviai išteklius naudojančios, inovacinės, konkurencingos ir žiniomis grindžiamos akvakultūros skatinimas“ priemonės „Produktyvios investicijos į akvakultūrą“ įgyvendinimo supaprastintąsias taisykles teikti.
 
 

2020.05.20

ŽŪMIS – patogus būdas teikti paraiškas!

Kategorija - Parama pagal investicinius projektus

Raginame pareiškėjus, ketinančius Nacionalinei mokėjimo agentūrai teikti paraiškas gauti paramą, aktyviai naudotis Žemės ūkio ministerijos informacine sistema ŽŪMIS.

2020.05.20

Kaip tinkamai vykdyti reikalavimus, atsakymus rasite NMA...

Kategorija - Tiesioginės išmokos ir parama už deklaruotus plotus

Nacionalinė mokėjimo agentūra parengė leidinį „Reikalavimų įgyvendinimo gerosios praktikos vadovas“, kuriame pateikė naujausią informaciją pareiškėjams, deklaruojantiems žemės ūkio naudmenas, kitus plotus bei gyvulius. Gerosios praktikos vadovas padės ūkininkams tinkamai vykdyti įsipareigojimus, pasitikrinti, ar deklaruojami plotai atitinka keliamus reikalavimus.
 

2020.05.18

Pareiškėjai rizikuoja netekti visų paramos lėšų

Kategorija - Parama pagal investicinius projektus

Nacionalinė mokėjimo agentūra vertina, administruoja paraiškas pagal Lietuvos kaimo plėtros programos investicines priemones, taip pat vykdo įgyvendintų projektų priežiūrą ir tikrina, ar pareiškėjai dirbtinai nesukūrė sąlygų gauti paramą. Pasitaiko atvejų, kai sukuriamos sąlygos norint gauti papildomų balų už atitiktį tam tikriems projektų atrankos kriterijams.

2020.05.18

Paraiškos verslo pradžiai jau renkamos – skirta 25...

Kategorija - Parama pagal investicinius projektus

Nuo gegužės 18 d. iki birželio 15 d. Nacionalinėje mokėjimo agentūroje renkamos paraiškos iš norinčių pradėti verslą kaimo vietovėse. Akcentuotina, kad prieš prasidedant šiam paraiškų surinkimo etapui kvietimui skirta paramos lėšų suma padidinta beveik 20 mln. Eur, taip pat pakeistos Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos srities „Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse“, kai verslo planui įgyvendinti yra mokama išmoka, įgyvendinimo taisyklės – kviečiame susipažinti su svarbiausiais taisyklių keitimais.