Naujienos | Nacionalinė mokėjimo agentūra
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

Naujienos

Naujienų filtras

2019.05.30

Keitėsi paraiškų dėl paramos konsultavimo paslaugoms...

Kategorija - Parama pagal investicinius projektus

Gegužės 29 d. žemės ūkio ministro įsakymu pakeistas paraiškų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos priemonę „Parama pasinaudoti konsultavimo paslaugomis“ grafikas.

2019.05.27

Kviečiame susipažinti su taisyklių pakeitimo projektu

Kategorija - Tiesioginės išmokos ir parama už deklaruotus plotus

Šiais metais ūkininkai paraiškas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonę „Ekologinis ūkininkavimas“ gali teikti nuo balandžio 15 d. iki birželio 7 d., pavėluotai – iki liepos 2 d.

2019.05.27

Svarbu paraiškoje teisingai nurodyti pasėlio kodą

Kategorija - Tiesioginės išmokos ir parama už deklaruotus plotus

Ūkininkai, deklaravę žemės ūkio naudmenas ir pasėlius, privalo užtikrinti, kad patikrą vietoje atliekantys NMA specialistai rastų paraiškoje deklaruotą pasėlį. Norėdami įsitikinti, ar ūkininkai laikosi šio reikalavimo, birželio–liepos mėnesiais kontrolieriai vyks į patikras.

2019.05.24

Kviečiame susipažinti su taisyklių projektu

Kategorija - Parama pagal investicinius projektus

Šiais metais paraiškos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos sritį „Parama investicijoms į žemės ūkio produktų perdirbimą, rinkodarą ir (arba) plėtrą“ bus renkamos nuo liepos 1 d. iki rugpjūčio 30 d.

2019.05.24

Sudaryta paraiškų investicijoms į žemės ūkio valdas...

Kategorija - Parama pagal investicinius projektus

Nacionalinės mokėjimo agentūros specialistai atliko šiais metais pateiktų paraiškų investicijoms į žemės ūkio valdas prioritetinį vertinimą ir sudarė paraiškų pirmumo eilę. Supažindiname su prioritetinio vertinimo rezultatais.

2019.05.23

Jaunųjų ūkininkų paraiškos NMA laukiamos jau nuo...

Kategorija - Parama pagal investicinius projektus

Šią savaitę Žemės ūkio ministerija patvirtino įgyvendinimo taisykles jaunųjų ūkininkų projektams vykdyti. Paraiškos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritį „Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui“ Nacionalinėje mokėjimo agentūroje bus renkamos nuo birželio 3 d. iki liepos 31 d., šiam paraiškų rinkimui skirta 13 011 880 Eur paramos suma.