Naujienos | Nacionalinė mokėjimo agentūra
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

Naujienos

Naujienų filtras

2020.03.05

Nacionalinė mokėjimo agentūra rengiasi permainoms:...

Kategorija - Apie NMA

Baigiantis Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos (KPP) laikotarpiui, Nacionalinė mokėjimo agentūra (NMA) rengiasi naujam paramos administravimo periodui. Siekdama įveikti laukiančius bendrosios žemės ūkio politikos (BŽŪP) iššūkius NMA ieško efektyvesnio bei skaidresnio paramos administravimo proceso valdymo būdo. Planuojama atlikti struktūrinius ir funkcinius pokyčius, stiprinti padalinius regionuose, paslaugas labiau orientuoti į ūkininkus.

2020.03.03

Skirta papildomų lėšų pradėti verslą kaime

Kategorija - Parama pagal investicinius projektus

Žemės ūkio ministerija priėmė sprendimą skirti papildomų lėšų projektams, surinkusiems vienodą atrankos balų skaičių pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritį „Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse“, kai verslo planui įgyvendinti yra mokama išmoka. 

2020.03.03

VVG paraiškos – jau nuo šios savaitės

Kategorija - Parama vietos veiklos grupėms

Nuo kovo 2 d. Nacionalinėje mokėjimo agentūroje renkamos paraiškos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „LEADER programa“ veiklos sritį „Vietos veiklos grupių bendradarbiavimo projektų rengimas ir įgyvendinimas“. 

2020.03.02

NMA prašo ūkininkų laikytis kompleksinės paramos...

Kategorija - Tiesioginės išmokos ir parama už deklaruotus plotus

Nacionalinė mokėjimo agentūra vyksta į ūkius patikrinti, kaip ūkininkai laikosi vieno iš kompleksinės paramos reikalavimų – draudimo skleisti mėšlą ir (ar) srutas. 

2020.03.02

Kviečiame pasinaudoti parama miškų keliams įrengti

Kategorija - Parama pagal investicinius projektus

Šiandien pradedamos rinkti paraiškos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos sritį ,,Parama miškų infrastruktūrai gerinti“. 

2020.02.28

Parama žvejų ir mokslininkų partnerystei

Kategorija - Parama žuvininkystei

Nuo š. m. kovo 2 d. iki balandžio 30 d. Nacionalinėje mokėjimo agentūroje (NMA) renkamos paraiškos pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 m. veiksmų programos (toliau – Veiksmų programa) pirmojo Sąjungos prioriteto „Aplinkosaugos požiūriu tvarios, efektyviai išteklius naudojančios, inovacinės, konkurencingos ir žiniomis grindžiamos žvejybos skatinimas“ priemonę „Mokslininkų ir žvejų partnerystė“.
 

2020.02.27

Patvirtinta kasmetinio pasėlių deklaravimo pradžios data

Kategorija - Tiesioginės išmokos ir parama už deklaruotus plotus

Nuo balandžio 20 d. šalies žemdirbiai kviečiami deklaruoti žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus. Deklaruoti žemės ūkio naudmenas bei kitus plotus bus galima iki birželio 7 d. (pavėluotai iki liepos 2 d.).

2020.02.27

Pirmadienį ūkininkus pasieks susietoji parama už gyvulius

Kategorija - Tiesioginės išmokos ir parama už deklaruotus plotus

Nacionalinė mokėjimo agentūra kovo 2 d. ūkininkams pradeda mokėti susietąją paramą už 2019 m. laikytus mėsinius galvijus, mėsines avis, pieninių veislių bulius ir pienines ožkas. 99 proc. ūkininkų išmokų sulauks jau pirmąją mokėjimo dieną.