Naujienos | Nacionalinė mokėjimo agentūra
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

Naujienos

Naujienų filtras

2019.10.10

Avansinės išmokos pagal kaimo plėtros programą –...

Kategorija - Tiesioginės išmokos ir parama už deklaruotus plotus

Nuo spalio 16 d. Nacionalinė mokėjimo agentūra pradeda mokėti ne tik tiesioginių išmokų, bet ir paramos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonę „Išmokos už vietoves, kuriose yra gamtinių ar kitų specifinių kliūčių“ avansinę dalį.

2019.10.09

Aktualūs ūkininkų įsipareigojimai spalį

Kategorija - Tiesioginės išmokos ir parama už deklaruotus plotus

Primename spalio mėnesio įsipareigojimų terminus ūkininkams, šiais metais pateikusiems paraiškas gauti tiesiogines išmokas bei dalyvaujantiems su plotu susijusių Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonių veiklose.

2019.10.08

Kelių tiesimui ir rekonstrukcijai paprašyta per 9 mln....

Kategorija - Parama pagal investicinius projektus

Nuo rugsėjo 1 d. rajonų savivaldybės turėjo galimybę teikti paraiškas Nacionalinei mokėjimo agentūrai dėl paramos vietiniams regionų keliams tiesti ir remontuoti. Paraiškos baigtos rinkti rugsėjo 30 d., supažindiname su paraiškų rinkimo rezultatais.
 

2019.10.08

Kviečiame žuvininkystės sektoriaus atstovus teikti...

Kategorija - Parama žuvininkystei

Nuo vakar, spalio 7 d., Nacionalinėje mokėjimo agentūroje (NMA) priimamos paraiškos pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 m. veiksmų programos priemonę „Energijos vartojimo efektyvumas ir klimato kaitos švelninimas. Pagrindinių arba pagalbinių variklių keitimas arba modernizavimas“.
 

2019.10.07

Nuo spalio vidurio rekordinio dydžio išmokų avansai...

Kategorija - Tiesioginės išmokos ir parama už deklaruotus plotus

Nuo spalio 16 d. Nacionalinė mokėjimo agentūra ūkininkams pradeda mokėti tiesioginių išmokų avansinę dalį. Taip pat avansinių išmokų sulauks pareiškėjai, ūkininkaujantys nederlingose žemėse. 

2019.10.04

Ūkininkų sąskaitas pasieks 4,3 mln. Eur išmokų

Kategorija - Tiesioginės išmokos ir parama už deklaruotus plotus

Šiandien Nacionalinė mokėjimo agentūra (NMA) ūkininkams išmokės kompensavimo lėšas už prarastas pajamas dėl pritaikytos finansų drausmės. Kompensacijos mokamos pagal 2017 m. pateiktas paraiškas už deklaruotus plotus. Finansinės drausmės mechanizmas taikomas tiesioginėms išmokoms, siekiant papildyti Europos Sąjungos žemės ūkio sektoriaus krizių rezervą, iš kurio teikiama parama žemės ūkiui. 

2019.10.02

Mokėjimo prašymai dėl bendradarbiavimo projektų –...

Kategorija - Parama pagal investicinius projektus

Informuojame, kad mokėjimo prašymus pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Bendradarbiavimas“ veiklos sritis  „Parama trumpoms tiekimo grandinėms ir vietos rinkoms skatinti vietos lygmeniu“ ir „Parama smulkiųjų ūkio subjektų bendradarbiavimui“ jau galima teikti ne tik Nacionalinės mokėjimo agentūros (NMA) teritoriniams paramos administravimo padaliniams, bet ir elektroniniu būdu, naudojantis ŽŪMIS portalo internetine prieiga.

2019.10.01

Jau renkamos Lietuvos kaimo tinklo narių paraiškos

Kategorija - Parama pagal investicinius projektus

Lietuvos kaimo tinklo nariai nuo rugsėjo 30 d. iki spalio 18 d. kviečiami dar kartą šiais metais teikti paraiškas dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) žinomumo didinimo, skatinimo aktyviau dalyvauti kaimo plėtros procesuose, EIP veiklos grupių veiklos viešinimo ir kitų priemonės įgyvendinimo taisyklėse numatytų veiklų vykdymo. Žinotina, jog šiam paraiškų surinkimo etapui buvo patvirtinti įgyvendinimo taisyklių pakeitimai.