Naujienos | Nacionalinė mokėjimo agentūra
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

Naujienos

Naujienų filtras

2020.12.07

Ūkininkai kviečiami suskubti pateikti dokumentus

Kategorija - Tiesioginės išmokos ir parama už deklaruotus plotus

Informuojame, kad jei bendrojo azoto kiekis dirvoje viršija nustatytą didžiausią leidžiamą kiekį (170 kg/ha), nustatomas pažeidimas ir taikomos sankcijos. Siekdami padėti ūkininkams išvengti galimų sankcijų primename, kad ūkinių gyvulių laikytojai turėtų suskubti ir iki metų pabaigos atnaujinti informaciją apie praėjusiais metais valdoje naudotas trąšas.

2020.12.04

Kaip įvykdyti įsipareigojimus NMA karantino laikotarpiu?

Kategorija - Bendroji informacija

Šalyje paskelbto karantino dėl COVID-19 plitimo laikotarpiu NMA sulaukia daug klausimų, kaip bus vertinamos situacijos, kai dėl karantino paramos gavėjai negali pasiekti paraiškoje numatytų projekto įgyvendinimo rodiklių, išlaikyti įsipareigojimų ir pan. Supažindiname su pagrindiniais principais, kuriais bus vadovaujamasi vertinant paramos gavėjų įsipareigojimų vykdymą karantino metu.

2020.12.04

Kitą savaitę NMA pradeda visuomenės apklausas

Kategorija - Bendroji informacija

Nacionalinė mokėjimo agentūra (NMA), siekdama kuo plačiau ir kokybiškiau informuoti gyventojus apie paramos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programą (KPP) galimybes, taip pat suteikti aiškią ir aktualią informaciją pareiškėjams, paramos gavėjams, kasmet vykdo visuomenės nuomonės apklausas. Apklausas bei rezultatų analizes atlieka šias paslaugas teikiančios įmonės. Šiais metais reprezentatyvių apklausų pradžia numatyta kitą savaitę. Apklausa bus vykdoma iki metų pabaigos.

2020.12.04

Gruodžio 4–8 dienomis ŽŪMIS bus nepasiekiamos NMA...

Kategorija - Bendroji informacija

Informuojame, kad š. m. gruodžio 4–8 dienomis dėl papildomo funkcionalumo diegimo informacinėse sistemose darbų nebus galimybės naudotis NMA informaciniu portalu. Taip pat bus apribota galimybė naudotis ŽŪMIS (www.zumis.lt) – bus nepasiekiamos NMA paslaugos. Ypač norėtume atkreipti pareiškėjų, kurie planuoja teikti paraiškas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonę „Parama pasinaudoti konsultavimo paslaugomis“, mokėjimo prašymus ar ataskaitas, dėmesį, nes jei pradėtos pildyti ir iki galo neužpildytos elektroninės dokumentų formos iki gruodžio 4 d. nebus pateiktos, gali būti, kad sistemoje jos nebus išsaugotos.

2020.12.03

Laukiančius išmokų raginame pasitikrinti banko duomenis!

Kategorija - Tiesioginės išmokos ir parama už deklaruotus plotus

Nacionalinė mokėjimo agentūra atkreipia pareiškėjų, laukiančių išmokų už 2020 metais deklaruotus plotus, dėmesį ir ragina pasitikrinti paraiškoje pateiktus banko duomenis bei juos atnaujinti, jei keitėsi bankas ar sąskaitos numeris.
 

2020.12.03

Svarbu norintiems gauti susietąją paramą už ūkinius...

Kategorija - Tiesioginės išmokos ir parama už deklaruotus plotus

Primename, kad ūkinių gyvūnų laikytojai, kurie nori gauti susietąją paramą už mėsinius galvijus, mėsines avis, pieninių veislių bulius ir pienines ožkas, ūkinius gyvūnus valdoje nepertraukiamai turi išlaikyti 60 kalendorinių dienų.
 
 

2020.12.02

Pradedamas antras išmokų mokėjimo etapas. Kviečiame...

Kategorija - Tiesioginės išmokos ir parama už deklaruotus plotus

Žemės ūkio ministrui gruodžio 2 d. įsakymu patvirtinus išmokų už 2020 metais deklaruotus plotus dydžius, Nacionalinė mokėjimo agentūra (NMA) šiandien pareiškėjams pradeda mokėti likusią išmokų dalį, o negavusiems avanso – visą apskaičiuotą išmokų sumą. Planuojama, kad gruodį ūkininkus pasieks 170 mln. Eur paramos suma. Ūkininkų patogumui visus išmokų dydžius (ne tik tiesioginių išmokų) pateikiame vienoje lentelėje. Atkreipiame dėmesį, kad dalis nurodytų dydžių orientaciniai.

2020.11.30

Kviečiame išsakyti nuomonę apie nma.lt!

Kategorija - Apie NMA

Siekdami sužinoti Jūsų nuomonę apie NMA interneto svetainę, skelbiame nma.lt lankytojų anoniminę apklausą. Jos tikslas – gauti ir išanalizuoti Jūsų nuomonę bei pastebėjimus, į kuriuos atsižvelgsime tenkindami Jūsų lūkesčius.