Naujienos | Nacionalinė mokėjimo agentūra
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

Naujienos

Naujienų filtras

2020.04.30

Parama ūkininkams dėl afrikinio kiaulių maro nuostolių

Kategorija - Bendroji informacija

Siekiant kompensuoti afrikinio kiaulių maro (AKM) III zonos kiaulininkystės sektoriaus subjektų 2017−2019 m. patirtus nuostolius ir stabilizuoti Lietuvos kiaulienos gamybos sektoriaus padėtį bei paskatinti  ekonominį tvarumą, buvo patvirtintos Paramos, siekiant kompensuoti afrikinio kiaulių maro III zonos kiaulininkystės sektoriaus subjektų patirtus nuostolius, taisyklės.
 
 

2020.04.28

Atnaujintas 2019–2020 m. korupcijos prevencijos...

Kategorija - Bendroji informacija

Siekiant užtikrinti vieną kertinių Nacionalinės mokėjimų agentūros vertybių – skaidrumą, patvirtintas atnaujintas NMA 2019–2020 m. korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo priemonių planas.
 

2020.04.28

Nuo gegužės 4 d. – paraiškos kaimo vietovėms...

Kategorija - Parama pagal investicinius projektus

Prasidėjus gegužei Nacionalinėje mokėjimo agentūroje bus renkamos paraiškos atnaujinti ir pagražinti šalies kaimo vietoves. Paraiškos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos sritis „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“ ir „Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą, kraštovaizdį“ galės būti teikiamos nuo gegužės 4 d. iki birželio 30 d.

2020.04.27

Per „paraiškų dėžutes“ teikiamos paraiškos...

Kategorija - Parama pagal investicinius projektus

Nacionalinė mokėjimo agentūra primena, kad šalyje paskelbto karantino laikotarpiu paraiškos, teikiamos per „paraiškų dėžutes“, priimamos 2 darbo dienomis trumpiau nei nustatyta paramos paraiškų priėmimo data.
 

2020.04.27

Gamintojų grupėms įsisteigti teikiama parama

Kategorija - Parama pagal investicinius projektus

Nuo gegužės 4 d. iki gegužės 29 d. renkamos paraiškos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonę „Gamintojų grupių ir organizacijų įsisteigimas“. Supažindiname su pagrindiniais paramos teikimo reikalavimais.

2020.04.24

Ekologinės gamybos sertifikavimo paslaugas gali teikti...

Žemės ūkio ministerija, sulaukusi ūkininkų klausimų dėl  UAB „Ekoliuks“ siūlymų atlikti ekologinės gamybos sertifikavimo paslaugas, informuoja, kad minėta įmonė neturi šiai veiklai vykdyti būtino ŽŪM leidimo. Šiuo metu Lietuvoje ekologinės gamybos sertifikavimo paslaugas gali atlikti tik viena kontrolės institucija – VšĮ „Ekoagros“.
 
 

2020.04.23

KPP projektams „pro rata“ principas netaikomas

Kategorija - Parama pagal investicinius projektus

Nacionalinė mokėjimo agentūra atkreipia pareiškėjų ir paramos gavėjų dėmesį, jog teikiant paraiškas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemones būtina numatyti, kad iš numatytų patirti ir (ar) patirtų išlaidų tinkamoms finansuoti išlaidoms būtų priskirta visa išlaidų dalis. Tais atvejais, kai iš patirtų išlaidų tik tam tikra dalis priskiriama tinkamoms finansuoti išlaidoms, vertinant projektus pagal KPP priemones pro rata (kitaip – proporcingumo) principas nėra taikomas.
 

2020.04.23

Kviečiame kreiptis paramos akvakultūros įmonių...

Kategorija - Parama žuvininkystei

Nuo balandžio 20 d. iki birželio 19 d. Nacionalinėje mokėjimo agentūroje renkamos paraiškos pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 m. veiksmų programos (Veiksmų programa) antrojo Sąjungos prioriteto „Aplinkosaugos požiūriu tvarios, efektyviai išteklius naudojančios, inovacinės, konkurencingos ir žiniomis grindžiamos akvakultūros skatinimas“ priemonės „Produktyvios investicijos į akvakultūrą“ supaprastintąsias taisykles (Priemonė). Tai kol kas vienintelis planuojamas paraiškų rinkimas šiais metais pagal Priemonę.