Naujienos | Nacionalinė mokėjimo agentūra
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

Naujienos

Naujienų filtras

Tiesioginės išmokos (2019 m.) naujienos (50)

Rodyti visas naujienas

2019.07.18

Įsipareigojimai deklaruojant pūdymo plotus

Kategorija - Tiesioginės išmokos ir parama už deklaruotus plotus

Ūkininkams, siekiantiems gauti išmokas už deklaruotus pūdymo plotus, primename įsipareigojimus liepos mėnesį.
 

2019.07.16

Artėja dokumentų pateikimo termino pabaiga

Kategorija - Tiesioginės išmokos ir parama už deklaruotus plotus

Šiais metais savarankiškai pateikusieji paraiškas gauti susietąją paramą už sertifikuota sėkla apsėtus javų plotus ir plotus, kuriuose auginami cukriniai runkeliai, turi iki rugpjūčio 1 d. NMA pateikti tam tikrus dokumentus.
 

2019.07.15

Aktualu jauniesiems ūkininkams, juridiniams asmenims

Kategorija - Tiesioginės išmokos ir parama už deklaruotus plotus

Jaunieji ūkininkai – juridiniai asmenys, siekiantys gauti tiesiogines išmokas, iki liepos 25 d. privalo Nacionalinei mokėjimo agentūrai (NMA) pateikti sąrašus apie fizinius asmenis, dalyvaujančius juridinio asmens veikloje.
 

2019.06.26

Aktualūs reikalavimai sėjant posėlį ir įsėlį

Kategorija - Parama pagal investicinius projektus

Siekiantys tiesioginių išmokų ūkininkai turi laikytis žalinimo reikalavimų. Tenkinti šį reikalavimą galima deklaruojant ekologiniu atžvilgiu svarbias vietoves (EASV). Jei pareiškėjas deklaravo posėlį ar įsėlį kaip EASV, jis turi laikytis posėlio ir įsėlio sėjimui bei jų išlaikymui keliamų reikalavimų.

2019.06.12

NMA ūkininkų gali paprašyti žemės valdymo teisės...

Kategorija - Tiesioginės išmokos ir parama už deklaruotus plotus

Po rugpjūčio 1 d. NMA gali paprašyti ūkininkų, šiais metais deklaravusių didelius plotus ir neturinčių jų valdymo teisę pagrindžiančių dokumentų, juos pateikti.

2019.06.07

Pakeistos ekologinio ūkininkavimo taisyklės

Kategorija - Tiesioginės išmokos ir parama už deklaruotus plotus

Birželio 5 d. buvo pakeistos Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Ekologinis ūkininkavimas“ įgyvendinimo taisyklės. Supažindiname su pagrindiniais taisyklių pakeitimais.
 

2019.06.06

Įsėliui įsėti liko mažiau nei mėnuo

Kategorija - Tiesioginės išmokos ir parama už deklaruotus plotus

Ūkininkai, deklaruojantys daugiau kaip 15 ha ariamosios žemės, ne mažiau kaip 5 proc. jos dalies privalo deklaruoti kaip ekologiniu atžvilgiu svarbią vietovę (EASV). Atkreipiame dėmesį į reikalavimus, kai dirvos gerinimo tikslais EASV užskaitai sėjamas įsėlis.

2019.06.05

Šienavimo terminai priklauso nuo vykdomos veiklos

Kategorija - Tiesioginės išmokos ir parama už deklaruotus plotus

Ūkininkams, įsisukusiems į vasaros darbų įkarštį, primename įsipareigojimus, susijusius su šienavimo terminais. Nustatytos skirtingos šienavimo darbų pradžios ir pabaigos datos priklauso nuo prisiimtų įsipareigojimų.