Naujienos | Nacionalinė mokėjimo agentūra
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

Naujienos

Naujienų filtras

2020.05.06

Kviečiame žuvininkystės sektoriaus atstovus į...

Kategorija - Parama žuvininkystei

Rytoj, t. y. gegužės 7 d., žuvininkystės sektoriaus atstovus kviečiame dalyvauti Nacionalinės mokėjimo agentūros (NMA) organizuojamuose nuotoliniuose mokymuose. Mokymų tikslas – aptarti dažniausiai pasitaikančias klaidas ir trūkumus akvakultūros priemonių vertinamose paraiškose, pristatyti naujos NMA parengtos paraiškos formą (excel formatu).
 
 

2020.05.05

Šiemet žvejybos poveikį jūrų aplinkai siekia...

Kategorija - Parama žuvininkystei

Nuo vasario 3 d. iki gegužės 4 d. Nacionalinėje mokėjimo agentūroje (NMA) buvo renkamos paraiškos pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 m. veiksmų programos (Veiksmų programa) priemonę „Žvejybos poveikio jūrų aplinkai mažinimas ir žvejybos pritaikymas siekiant apsaugoti rūšis“.

2020.05.04

Šią savaitę ūkininkus pasieks 2,7 mln. Eur agrarinės...

Kategorija - Tiesioginės išmokos ir parama už deklaruotus plotus

Nacionalinė mokėjimo agentūra pareiškėjams, pateikusiems 2019 m. paraiškas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 programos priemonės „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“ veiklą „Tarpinių pasėlių auginimas ariamojoje žemėje“, šią savaitę planuoja išmokėti  beveik 2,7 mln. Eur kompensacinių išmokų. 

2020.05.04

Nuo gegužės 4 d. – parama žemės ūkio vandentvarkai

Kategorija - Parama pagal investicinius projektus

Nuo gegužės 4 d. iki birželio 30 d. renkamos paraiškos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklą ,,Parama žemės ūkio vandentvarkai“. 

2020.05.04

Planuojantys pradėti savo verslą kviečiami sukrusti

Kategorija - Parama pagal investicinius projektus

Nuo gegužės 18 d. Nacionalinėje mokėjimo agentūroje bus pradėtos rinkti paraiškos verslui kaimo vietovėse pradėti. Jos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos srities „Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse“ įgyvendinimo nuo 2018 m. taisykles, kai verslo planui įgyvendinti yra mokama išmoka, bus renkamos iki birželio 15 d.
 

2020.04.30

Patarimai kaip neprarasti išmokų – NMA informaciniame...

Kategorija - Tiesioginės išmokos ir parama už deklaruotus plotus

Nacionalinė mokėjimo agentūra (NMA), siekdama pagelbėti žemdirbiams kasdienėje jų veikloje, parengė 16 psl. informacinį leidinį, skirtą tiesioginių išmokų bei su plotu susijusių Kaimo plėtros programos priemonių 2020 m. aktualijoms. NMA laikraštis netrukus pasieks savivaldybių žemės ūkio padalinius ir seniūnijose bus platinamas žemdirbiams. Kviečiame susipažinti su laikraščiu skaitmeniniu formatu.

2020.04.30

Parama ūkininkams dėl afrikinio kiaulių maro nuostolių

Kategorija - Bendroji informacija

Siekiant kompensuoti afrikinio kiaulių maro (AKM) III zonos kiaulininkystės sektoriaus subjektų 2017−2019 m. patirtus nuostolius ir stabilizuoti Lietuvos kiaulienos gamybos sektoriaus padėtį bei paskatinti  ekonominį tvarumą, buvo patvirtintos Paramos, siekiant kompensuoti afrikinio kiaulių maro III zonos kiaulininkystės sektoriaus subjektų patirtus nuostolius, taisyklės.
 
 

2020.04.28

Atnaujintas 2019–2020 m. korupcijos prevencijos...

Kategorija - Bendroji informacija

Siekiant užtikrinti vieną kertinių Nacionalinės mokėjimų agentūros vertybių – skaidrumą, patvirtintas atnaujintas NMA 2019–2020 m. korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo priemonių planas.