Naujienos | Nacionalinė mokėjimo agentūra
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

Naujienos

Naujienų filtras

Tiesioginės išmokos (2019 m.) naujienos (47)

Rodyti visas naujienas

2019.07.24

Nukentėjusieji nuo 2018 m. sausros sulauks 4,2 mln. Eur...

Kategorija - Tiesioginės išmokos ir parama už deklaruotus plotus

Ūkininkai, patyrę nuostolių nukentėjus žemės ūkio augalams dėl sausros 2018 m., šią savaitę sulauks kompensacinių išmokų. Iki penktadienio NMA planuoja išmokėti 4,2 mln. Eur paramos.
 

2019.07.19

Rugpjūčio 1 d. baigsis šienavimo terminas

Kategorija - Tiesioginės išmokos ir parama už deklaruotus plotus

Iki šienavimo darbų pabaigos liko mažiau negu trys savaitės. Laiku atlikti šienavimo darbus – vienas iš įsipareigojimų, kurio privalo laikytis ūkininkai, siekiantys tiesioginių išmokų bei paramos pagal su plotu susijusias Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemones.
 

2019.07.19

NMA ženkliai mažina patikrų ūkiuose skaičių

Kategorija - Tiesioginės išmokos ir parama už deklaruotus plotus

Siekdama kuo mažiau trukdyti įsipareigojimų besilaikančius tikruosius ūkininkus bei labiau kontroliuoti galimai ūkininkavimą imituojančius pareiškėjus, NMA nuolat tobulina patikrų atranką ir patikrų atlikimo tvarką. Retėjant vizitams tikrųjų ūkininkų valdomuose ūkiuose, mažėja ir taikomų sankcijų skaičius. Patikros dažnai atliekamos nesilankant ūkiuose, o ūkininkavimo veiklą stebint iš palydovų arba iš pačių ūkininkų gavus veiklos įvykdymą įrodančias nuotraukas.
 

2019.07.18

Įsipareigojimai deklaruojant pūdymo plotus

Kategorija - Tiesioginės išmokos ir parama už deklaruotus plotus

Ūkininkams, siekiantiems gauti išmokas už deklaruotus pūdymo plotus, primename įsipareigojimus liepos mėnesį.
 

2019.07.16

Artėja dokumentų pateikimo termino pabaiga

Kategorija - Tiesioginės išmokos ir parama už deklaruotus plotus

Šiais metais savarankiškai pateikusieji paraiškas gauti susietąją paramą už sertifikuota sėkla apsėtus javų plotus ir plotus, kuriuose auginami cukriniai runkeliai, turi iki rugpjūčio 1 d. NMA pateikti tam tikrus dokumentus.
 

2019.07.15

Aktualu jauniesiems ūkininkams, juridiniams asmenims

Kategorija - Tiesioginės išmokos ir parama už deklaruotus plotus

Jaunieji ūkininkai – juridiniai asmenys, siekiantys gauti tiesiogines išmokas, iki liepos 25 d. privalo Nacionalinei mokėjimo agentūrai (NMA) pateikti sąrašus apie fizinius asmenis, dalyvaujančius juridinio asmens veikloje.
 

2019.06.26

Aktualūs reikalavimai sėjant posėlį ir įsėlį

Kategorija - Parama pagal investicinius projektus

Siekiantys tiesioginių išmokų ūkininkai turi laikytis žalinimo reikalavimų. Tenkinti šį reikalavimą galima deklaruojant ekologiniu atžvilgiu svarbias vietoves (EASV). Jei pareiškėjas deklaravo posėlį ar įsėlį kaip EASV, jis turi laikytis posėlio ir įsėlio sėjimui bei jų išlaikymui keliamų reikalavimų.

2019.06.12

NMA ūkininkų gali paprašyti žemės valdymo teisės...

Kategorija - Tiesioginės išmokos ir parama už deklaruotus plotus

Po rugpjūčio 1 d. NMA gali paprašyti ūkininkų, šiais metais deklaravusių didelius plotus ir neturinčių jų valdymo teisę pagrindžiančių dokumentų, juos pateikti.