Naujienos | Nacionalinė mokėjimo agentūra
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

Naujienos

Naujienų filtras

2019.06.28

Žemės ūkio produktams perdirbti skirta 28,8 mln. eurų...

Kategorija - Parama pagal investicinius projektus

Liepos 1 d. pradedamos rinkti paraiškos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos sritį „Parama investicijoms į žemės ūkio produktų perdirbimą, rinkodarą ir (arba) plėtrą“. Dėl paramos bus galima kreiptis iki rugsėjo 30 d. Atkreipiame dėmesį, kad birželio 11 d. buvo patvirtintos naujos taisyklės, taikomos nuo 2019 m.

2019.06.27

Smulkieji ūkininkai surikiuoti į pirmumo eilę

Kategorija - Parama pagal investicinius projektus

Smulkieji ūkininkai, šių metų kovo–gegužės mėn. teikę paraiškas paramai gauti pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės ,,Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritį ,,Parama smulkiesiems ūkiams“, jau gali sužinoti, kurioje pirmumo eilės vietoje atsidūrė jų paraiška.

2019.06.26

Aktualūs reikalavimai sėjant posėlį ir įsėlį

Kategorija - Parama pagal investicinius projektus

Siekiantys tiesioginių išmokų ūkininkai turi laikytis žalinimo reikalavimų. Tenkinti šį reikalavimą galima deklaruojant ekologiniu atžvilgiu svarbias vietoves (EASV). Jei pareiškėjas deklaravo posėlį ar įsėlį kaip EASV, jis turi laikytis posėlio ir įsėlio sėjimui bei jų išlaikymui keliamų reikalavimų.

2019.06.26

Planuojantys keisti asbestinę stogo dangą – jau...

Kategorija - Parama pagal investicinius projektus

Informuojame, jog paraiškos, pateiktos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės ,,Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos srities ,,Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūra“ veiklą „Asbestinių stogų dangų keitimas“, jau surikiuotos į paraiškų pirmumo eilę. Sudarius eilę paaiškėjo, jog paramos lėšų užteko daugiau nei 2 / 3 pareiškėjų, 1 / 4 pareiškėjų paramos lėšų užteko iš dalies.

2019.06.25

Skelbiamas trečias kvietimas įsitraukti į kokybės...

Kategorija - Parama pagal investicinius projektus

Nuo liepos 1 d. ūkininkai gali teikti paraiškas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonę „Žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemos“. Paraiškos priimamos Nacionalinės mokėjimo agentūros teritoriniuose paramos administravimo skyriuose iki rugsėjo 30 d.

2019.06.25

Sudaryta paraiškų dėl konsultavimo paslaugų...

Kategorija - Parama pagal investicinius projektus

Informuojame, kad Nacionalinės mokėjimo agentūros specialistai jau sudarė paraiškų dėl paramos konsultavimo paslaugoms kompensuoti prioritetinę eilę. Daugiausia paraiškų šioms išlaidoms kompensuoti yra pateikę ūkininkai, jaunieji ūkininkai ir kiti žemės valdytojai. Jų paraiškose prašoma paramos suma gerokai viršijo skirtąją, tad sudaryta prioritetinė eilė šiems pareiškėjams yra itin svarbi.