Naujienos | Nacionalinė mokėjimo agentūra
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

Naujienos

Naujienų filtras

2019.12.20

Įvertintos ūkininkų paraiškos ir pažymos dėl...

Kategorija - Parama pagal investicinius projektus

Nacionalinė mokėjimo agentūra jau įvertino paraiškas bei pažymas, kurias šalies ūkininkai teikė 2019 metais pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos  priemonės ,,Rizikos valdymas“ veiklos sritį ,,Augalų ir pasėlių draudimas“ bei pagal Nacionalinės paramos priemonę ,,Dalinis draudimo įmokų už pasėlių kompensavimas“. Pateikiame jų vertinimo rezultatus.

2019.12.20

Parama kaimo bendruomenėms – išmokos už...

Kaimo bendruomenių veiklos, jų puoselėjamų vertybių išsaugojimo skatinimas − vienas pagrindinių Žemės ūkio ministerijos (ŽŪM) uždavinių. Nacionalinė parama kaimo bendruomenių ir jų asociacijų veiklai skatinti skiriama jau 13 metų.
 

2019.12.19

NMA sieks išlikti patikima ir pažangia organizacija ir...

Kategorija - Apie NMA

Š. m. gruodžio 18 d. vyko Nacionalinės mokėjimo agentūros organizuojama apskritojo stalo diskusija, kurios metu su socialiniais partneriais buvo aptarti 2019 m. įstaigos veiklos  rezultatai bei artimiausios paramos administravimo perspektyvos. Socialinių partnerių pasiūlymų aptarimas yra vienas svarbiausių NMA prioritetų tobulinant paramos administravimo procesą.

2019.12.19

Bitininkų paraiškos – nuo sausio 2 d.

Kategorija - Parama bitininkystei

Jau nuo pirmos naujų metų darbo dienos, 2020 m. sausio 2 d., iki 2020 m. vasario 3 d. paraiškas pagal paramos Lietuvos bitininkystės sektoriui 2020–2022 metų programos priemones kviečiami teikti šalies bitininkai. Šią savaitę taip pat buvo patvirtintos ir naujos Paramos Lietuvos bitininkystės sektoriui 2020–2022 metų programos įgyvendinimo taisyklės.

2019.12.18

Kviečiame suskubti teikti paraiškas

Kategorija - Parama pagal investicinius projektus

Primename, kad artėjant gražiausioms metų šventėms, artėja ir paraiškų rinkimo pabaiga pagal itin populiarias Nacionalinės mokėjimo agentūros administruojamas Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos (KPP) veiklas – „Parama smulkiesiems ūkiams“, „Parama investicijoms, skirtoms ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai“ ir „Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse“.

2019.12.18

Akvakultūros įmonėms suteikta galimybė gauti paramą...

Kategorija - Parama žuvininkystei

Nuo spalio 14 d. iki gruodžio 13 d. Nacionalinėje mokėjimo agentūroje prie Žemės ūkio ministerijos buvo renkamos paraiškos pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 m. veiksmų programos antrojo Sąjungos prioriteto „Aplinkosaugos požiūriu tvarios, efektyviai išteklius naudojančios, inovacinės, konkurencingos ir žiniomis grindžiamos akvakultūros skatinimas“ priemonės „Produktyvios investicijos į akvakultūrą“ (toliau – Priemonė) supaprastintąsias įgyvendinimo taisykles.
 

2019.12.18

Nuo naujų metų laukiamos šalutinių gyvūninių...

Nuo 2020 m. sausio 1 d. Nacionalinėje mokėjimo agentūroje bus pradėtos rinkti šalutinių gyvūninių produktų (ŠGP) tvarkymo įmonių, siekiančių gauti valstybės pagalbos kompensaciją už suteiktas 1 ir 2 kategorijų ŠGP pašalinimo ir sunaikinimo paslaugas ŠGP turėtojams, paraiškos. Atkreipiame dėmesį, kokių reikalavimų reikia laikytis, norint gauti paramą.

2019.12.17

Susidomėjimas parama investicijoms į žemės ūkio...

Kategorija - Parama pagal investicinius projektus

Šiais metais dėl paramos ūkių modernizavimui ūkininkai galėjo kreiptis du kartus. Pirmasis paraiškų rinkimo etapas vyko pavasarį, kurio metu buvo pateikta 1 251 paraiška (paprašyta 53 mln. Eur paramos). Antrasis paraiškų rinkimo etapas baigėsi praėjusią savaitę, gruodžio 13 d. Preliminariais duomenimis buvo pateiktos 964 paraiškos, jose bendra prašoma paramos suma siekia 39,5 mln. Eur.