Naujienos | Nacionalinė mokėjimo agentūra
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

Naujienos

Naujienų filtras

Tiesioginės išmokos (2019 m.) naujienos (50)

Rodyti visas naujienas

2019.10.10

Avansinės išmokos pagal kaimo plėtros programą –...

Kategorija - Tiesioginės išmokos ir parama už deklaruotus plotus

Nuo spalio 16 d. Nacionalinė mokėjimo agentūra pradeda mokėti ne tik tiesioginių išmokų, bet ir paramos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonę „Išmokos už vietoves, kuriose yra gamtinių ar kitų specifinių kliūčių“ avansinę dalį.

2019.10.09

Aktualūs ūkininkų įsipareigojimai spalį

Kategorija - Tiesioginės išmokos ir parama už deklaruotus plotus

Primename spalio mėnesio įsipareigojimų terminus ūkininkams, šiais metais pateikusiems paraiškas gauti tiesiogines išmokas bei dalyvaujantiems su plotu susijusių Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonių veiklose.

2019.10.07

Nuo spalio vidurio rekordinio dydžio išmokų avansai...

Kategorija - Tiesioginės išmokos ir parama už deklaruotus plotus

Nuo spalio 16 d. Nacionalinė mokėjimo agentūra ūkininkams pradeda mokėti tiesioginių išmokų avansinę dalį. Taip pat avansinių išmokų sulauks pareiškėjai, ūkininkaujantys nederlingose žemėse. 

2019.09.19

Apie įsipareigojimus vykdant veiklą „Ražienų laukai...

Kategorija - Tiesioginės išmokos ir parama už deklaruotus plotus

Ūkininkai, prisiėmę įsipareigojimus pagal veiklą „Ražienų laukai per žiemą“, juos privalo vykdyti 5 metus. Primename svarbiausius įsipareigojimus. 
 

2019.09.16

Paraiškos dar gali būti teikiamos iki spalio 31 d.

Kategorija - Tiesioginės išmokos ir parama už deklaruotus plotus

Nors kasmetinis pasėlių deklaravimas baigėsi vasarą, ūkininkai, nesuspėję laiku deklaruoti žemės ūkio naudmenų ir kitų plotų dėl jų valios nepriklausančių (force majeure) aplinkybių, tai dar gali padaryti iki spalio 31 d. Po šios datos paraiškos nebus priimamos.

2019.09.06

Nukentėjusiems nuo sausros – švelnesni žalinimo...

Kategorija - Tiesioginės išmokos ir parama už deklaruotus plotus

Žemės ūkio ministerija, reaguodama į Europos komisijos sprendimą valstybėms narėms, nukentėjusioms nuo sausros taikyti švelnesnius žalinimo reikalavimus bei išmokėti didesnes avansines išmokas, pakeitė Tiesioginių išmokų taisykles. Į taisykles įtraukti visi su sausra susiję palengvinimai žemdirbiams.
 

2019.09.03

Kokius ūkio darbus būtina užbaigti rugsėjį

Kategorija - Tiesioginės išmokos ir parama už deklaruotus plotus

Ūkininkams, dalyvaujantiems su plotu susijusių priemonių veiklose, primename ūkio darbus, kuriuos privalu užbaigti pirmąjį rudens mėnesį.

2019.08.06

Kaip apie pasėtą posėlį informuoti NMA

Kategorija - Tiesioginės išmokos ir parama už deklaruotus plotus

Ūkininkai, atlikę sėją ir planuojantys išlaikyti posėlį trumpiau nei nustatyta taisyklėse, apie posėlio sėją privalo informuoti Nacionalinę mokėjimo agentūrą. Primename, kada ir kokiais būdais tai turi būti padaryta.