Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

Naujienos

Naujienų filtras

2019.05.17

Paraiškas smulkieji ūkininkai jau gali teikti ir...

Kategorija - Parama pagal investicinius projektus

Informuojame, kad paraiškas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritį „Parama smulkiesiems ūkiams“ jau galima teikti ne tik NMA teritoriniams paramos administravimo skyriams, bet ir elektroniniu būdu, naudojantis ŽŪMIS portalo internetine prieiga adresu https://zumis.lt/ext/measuredesc/87?4. Paraiškas bus galima teikti iki gegužės 31 d.
 

2019.05.15

Pakeistas KPP paraiškų teikimo grafikas

Kategorija - Parama pagal investicinius projektus

Gegužės 15 d. žemės ūkio ministro įsakymu buvo pakeistas paramos paraiškų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos (KPP) priemones priėmimo 2019 m. grafikas.

2019.05.14

Kada juridinis asmuo yra perkančioji organizacija, o...

Kategorija - Bendroji informacija

Neretai pareiškėjams ir paramos gavėjams, kurie yra juridiniai asmenys, kyla klausimas, koks yra jų, kaip juridinių asmenų, statusas vykdant pirkimų procedūras.

2019.05.13

Miškams įveisti paprašyta per 793 tūkst. Eur paramos...

Kategorija - Parama miškininkystei

Balandžio 30 d. baigėsi paraiškų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“ veiklos sritį „Miško veisimas“ priėmimo terminas. Supažindiname su paraiškų surinkimo rezultatais.

2019.05.13

Žuvininkai pateikė paraiškas

Kategorija - Parama žuvininkystei

Gegužės pradžioje baigtos rinkti paraiškos pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 m. veiksmų programos priemonės „Pridėtinė vertė, produktų kokybė ir nepageidaujamos priegaudos panaudojimas (jūrų ir vidaus vandenų žvejybai)“ supaprastintąsias bei įprastas įgyvendinimo taisykles. Paraiškas itin aktyviai teikė žuvininkai, planuojantys šią paramą panaudoti pagal supaprastintą paramos teikimo tvarką.

2019.05.13

NMA – naujai įkurto Agro Space skaitmeninių...

Kategorija - Apie NMA

Geros žinios pasiekė mus iš Europos Komisijos – 2019 m. gegužės 9 d. įregistruotas Lietuvos Agro Space skaitmeninių inovacijų centras (Agro Space DIH).