Naujienos | Nacionalinė mokėjimo agentūra
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

Naujienos

Naujienų filtras

2019.07.01

Miškų valdytojai kviečiami teikti paraiškas

Kategorija - Parama pagal investicinius projektus

Nuo liepos 1 d. miškininkai, siekiantys padidinti savo valdomų miškų ekosistemų atsparumą ir aplinkosauginę vertę, kviečiami kreiptis dėl paramos. Pristatome pagrindinius reikalavimus pareiškėjams, paramos teikimo sąlygas ir atkreipiame dėmesį į tai, kad š. m. birželio 21 d. buvo pakeistos įgyvendinimo taisyklės.

2019.07.01

Pradedamos rinkti paraiškos pagal dvi veiklos sritis

Kategorija - Parama žuvininkystei

Nuo liepos 1-osios pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programą (EJRŽF) bus pradėtos rinkti paraiškos pagal dvi jos veiklos sritis: „Pridėtinė vertė, produktų kokybė ir nepageidaujamos priegaudos panaudojimas (jūrų ir vidaus vandenų žvejybai)“ (supaprastinta parama) ir „Žvejybos uostai, iškrovimo vietos, aukcionų patalpos ir priedangos. Investicijos į žvejybos uostų ir aukcionų patalpų infrastruktūros arba iškrovimo vietų ir priedangų gerinimą“.

2019.06.28

Žemės ūkio produktams perdirbti skirta 28,8 mln. eurų...

Kategorija - Parama pagal investicinius projektus

Liepos 1 d. pradedamos rinkti paraiškos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos sritį „Parama investicijoms į žemės ūkio produktų perdirbimą, rinkodarą ir (arba) plėtrą“. Dėl paramos bus galima kreiptis iki rugsėjo 30 d. Atkreipiame dėmesį, kad birželio 11 d. buvo patvirtintos naujos taisyklės, taikomos nuo 2019 m.

2019.06.27

Smulkieji ūkininkai surikiuoti į pirmumo eilę

Kategorija - Parama pagal investicinius projektus

Smulkieji ūkininkai, šių metų kovo–gegužės mėn. teikę paraiškas paramai gauti pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės ,,Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritį ,,Parama smulkiesiems ūkiams“, jau gali sužinoti, kurioje pirmumo eilės vietoje atsidūrė jų paraiška.

2019.06.26

Aktualūs reikalavimai sėjant posėlį ir įsėlį

Kategorija - Parama pagal investicinius projektus

Siekiantys tiesioginių išmokų ūkininkai turi laikytis žalinimo reikalavimų. Tenkinti šį reikalavimą galima deklaruojant ekologiniu atžvilgiu svarbias vietoves (EASV). Jei pareiškėjas deklaravo posėlį ar įsėlį kaip EASV, jis turi laikytis posėlio ir įsėlio sėjimui bei jų išlaikymui keliamų reikalavimų.

2019.06.26

Planuojantys keisti asbestinę stogo dangą – jau...

Kategorija - Parama pagal investicinius projektus

Informuojame, jog paraiškos, pateiktos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės ,,Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos srities ,,Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūra“ veiklą „Asbestinių stogų dangų keitimas“, jau surikiuotos į paraiškų pirmumo eilę. Sudarius eilę paaiškėjo, jog paramos lėšų užteko daugiau nei 2 / 3 pareiškėjų, 1 / 4 pareiškėjų paramos lėšų užteko iš dalies.