Naujienos | Nacionalinė mokėjimo agentūra
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

Naujienos

Naujienų filtras

Išmokos už vietoves, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių (2016 m.) naujienos (5)

Rodyti visas naujienas

2015.12.29

Mokama už ūkininkavimą nepalankiose vietovėse

Kategorija - Tiesioginės išmokos ir parama už deklaruotus plotus

Pradėti vykdyti mokėjimai pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos priemonę „Išmokos už vietoves, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių“.
 

2015.11.19

Mokamas žalinimo išmokų avansas

Kategorija - Tiesioginės išmokos ir parama už deklaruotus plotus

Šiandien NMA ūkininkams pradeda mokėti žalinimo išmokos avansą.

2015.11.12

Laiku pranešti apie pasikeitusias KŽS ribas

Kategorija - Tiesioginės išmokos ir parama už deklaruotus plotus

2016 m. į išmokas už tinkamus paramai tapusius plotus galės pretenduoti tik patikslinę KŽS ribas pareiškėjai.

2015.11.10

Pareiškėjai privalo pranešti apie pokyčius

Kategorija - Tiesioginės išmokos ir parama už deklaruotus plotus

Nacionalinė mokėjimo agentūra atkreipia ūkininkų dėmesį į įsipareigojimus ir jų laikymosi terminus.

2015.04.03

Patvirtintos dviejų priemonių taisyklės

Kategorija - Tiesioginės išmokos ir parama už deklaruotus plotus

Š. m. balandžio 1 d. žemės ūkio ministro įsakymu buvo patvirtintos Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonių „Išmokos už vietoves, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių“ ir „Su „Natura 2000“ ir vandens pagrindų direktyva susijusios išmokos“  įgyvendinimo taisyklės.