Naujienos | Nacionalinė mokėjimo agentūra
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

Naujienos

Naujienų filtras

Tautinio paveldo veiklos finansavimas (2020 m.) naujienos (1)

Rodyti visas naujienas

2020.03.25

Informacija apie paramos Tautinio paveldo veiklai pakeitimus

Kategorija - Parama pagal investicinius projektus

Informuojame, kad buvo pakeistos Tautinio paveldo veiklos finansavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2009 m. gegužės 29 d. įsakymu Nr. 3D-398 „Dėl Tautinio paveldo veiklos finansavimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Taisyklės), jos išdėstytos nauja redakcija.