Naujienos | Nacionalinė mokėjimo agentūra
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

Naujienos

Naujienų filtras

Tiesioginės išmokos (2020 m.) naujienos (47)

Rodyti visas naujienas

2020.12.17

Vykdant veiklą „Ražienų laukai per žiemą“ svarbu...

Kategorija - Tiesioginės išmokos ir parama už deklaruotus plotus

Ūkininkai, siekiantys kompensacinių išmokų už veiklą „Ražienų laukai per žiemą“, privalo įsipareigojimus vykdyti 5 metus. Taip pat būtina laikytis kitų taisyklėse keliamų reikalavimų.

2020.12.07

Ūkininkai kviečiami suskubti pateikti dokumentus

Kategorija - Tiesioginės išmokos ir parama už deklaruotus plotus

Informuojame, kad jei bendrojo azoto kiekis dirvoje viršija nustatytą didžiausią leidžiamą kiekį (170 kg/ha), nustatomas pažeidimas ir taikomos sankcijos. Siekdami padėti ūkininkams išvengti galimų sankcijų primename, kad ūkinių gyvulių laikytojai turėtų suskubti ir iki metų pabaigos atnaujinti informaciją apie praėjusiais metais valdoje naudotas trąšas.

2020.12.03

Laukiančius išmokų raginame pasitikrinti banko duomenis!

Kategorija - Tiesioginės išmokos ir parama už deklaruotus plotus

Nacionalinė mokėjimo agentūra atkreipia pareiškėjų, laukiančių išmokų už 2020 metais deklaruotus plotus, dėmesį ir ragina pasitikrinti paraiškoje pateiktus banko duomenis bei juos atnaujinti, jei keitėsi bankas ar sąskaitos numeris.
 

2020.12.03

Svarbu norintiems gauti susietąją paramą už ūkinius...

Kategorija - Tiesioginės išmokos ir parama už deklaruotus plotus

Primename, kad ūkinių gyvūnų laikytojai, kurie nori gauti susietąją paramą už mėsinius galvijus, mėsines avis, pieninių veislių bulius ir pienines ožkas, ūkinius gyvūnus valdoje nepertraukiamai turi išlaikyti 60 kalendorinių dienų.
 
 

2020.12.02

Pradedamas antras išmokų mokėjimo etapas. Kviečiame...

Kategorija - Tiesioginės išmokos ir parama už deklaruotus plotus

Žemės ūkio ministrui gruodžio 2 d. įsakymu patvirtinus išmokų už 2020 metais deklaruotus plotus dydžius, Nacionalinė mokėjimo agentūra (NMA) šiandien pareiškėjams pradeda mokėti likusią išmokų dalį, o negavusiems avanso – visą apskaičiuotą išmokų sumą. Planuojama, kad gruodį ūkininkus pasieks 170 mln. Eur paramos suma. Ūkininkų patogumui visus išmokų dydžius (ne tik tiesioginių išmokų) pateikiame vienoje lentelėje. Atkreipiame dėmesį, kad dalis nurodytų dydžių orientaciniai.

2020.11.24

Kaip programėlėje „NMA agro“ tinkamai užpildyti...

Kategorija - Tiesioginės išmokos ir parama už deklaruotus plotus

Mobilios programėlės „NMA agro“ praktine nauda jau spėjo įsitikinti daugiau kaip 9 tūkst. vartotojų. Ji ypač aktuali pandemijos metu, kai būtina išvengti fizinio kontakto. Programėlės pritaikymo sritys nuolat plečiamos – „NMA agro“ naudojasi ne tik dalyvaujantys su plotu susijusių kaimo plėtros programos priemonių veiklose ūkininkai, bet ir paramos gavėjai, įgyvendinantys investicinius projektus. Taip pat pranešimus apie vykdomus projektus jau gali siųsti ir žuvininkystės sektoriaus atstovai. Šiuo metu pareiškėjams svarbu suskubti ir iki gruodžio 1 d. pranešti apie sutvarkytus ir tinkamus skirti paramą 2021 m. plotus.

2020.11.19

Priimti palankūs ūkininkams sankcijų taikymo pakeitimai

Kategorija - Tiesioginės išmokos ir parama už deklaruotus plotus

Lapkričio 16 d. buvo pakoreguota Sankcijų už kompleksinės paramos reikalavimų pažeidimą taikymo metodika (toliau – Sankcijų taikymo metodika). Pakeitimais siekiama švelninti sankcijų už kompleksinės paramos reikalavimų pažeidimus dydžius, įvedant didesnį diferencijavimą bei toleranciją. Šiais metais tai jau antras teisės aktų pakeitimas, palankus ūkininkams, kurių valdose nustatyti nedideli pažeidimai.

2020.11.17

Gruodžio pradžioje NMA vyks tikrinti, kaip ūkininkai...

Kategorija - Tiesioginės išmokos ir parama už deklaruotus plotus

Praėjusią savaitę aplinkos ministro ir žemės ūkio ministro įsakymu pratęsus tręšimo mėšlu ir srutomis terminą iki gruodžio 1 d., Nacionalinė mokėjimo agentūra (NMA) planuoja gruodžio  pradžioje vykti į ūkius patikrinti, ar ūkininkai laikosi draudimo šaltuoju metų laikotarpiu skleisti laukuose mėšlą ir (ar) srutas.