Naujienos | Nacionalinė mokėjimo agentūra
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

Naujienos

Naujienų filtras

Miškams padarytos žalos prevencija ir atlyginimas (2019 m.) naujienos (2)

Rodyti visas naujienas

2019.07.03

Skirtos paramos miškų projektams finansuoti pakanka

Kategorija - Parama pagal investicinius projektus

Birželio 28 d. buvo paskutinė paraiškų pagal su miškais susijusias Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones teikimo diena. Supažindiname su preliminariais paraiškų surinkimo rezultatais.

2019.05.02

Miškui apsaugoti ir atkurti teikiama parama

Kategorija - Parama miškininkystei

Nuo gegužės 2 d. miško valdytojai kviečiami teikti paraiškas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į miškų plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“ veiklos sritį „Miškams padarytos žalos prevencija ir atlyginimas“. Atkreipiame dėmesį, kad 2019 m. balandžio 25 d. buvo pakeistos taisyklės.