Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

Naujienos

Naujienų filtras

Tiesioginės išmokos (2017 m.) naujienos (47)

Rodyti visas naujienas

2017.09.21

Dėl įsipareigojimų vykdymo esant blogoms oro sąlygoms

Kategorija - Tiesioginės išmokos ir parama už deklaruotus plotus

Paramos pagal investicines Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos ir Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos (KPP) priemones gavėjai, negalintys įvykdyti įsipareigojimų dėl blogų oro sąlygų, turi laiku pranešti apie tai Nacionalinei mokėjimo agentūrai (NMA), pateikdami įsipareigojimų neįvykdymo priežastis pagrindžiančius dokumentus. Tuo tarpu pareiškėjai, dalyvaujantys su plotu susijusių priemonių veiklose, tai galės padaryti agentūros kontrolės specialistams atvykus į ūkius atlikti patikrą.
 

2017.09.20

Tradiciniame renginyje – naujausi sprendimai

Kategorija - Tiesioginės išmokos ir parama už deklaruotus plotus

Rugsėjo 19 d. su plotu susijusių kaimo plėtros programos priemonių tradicinėje rudens konferencijoje buvo aptarti ne tik žemės ūkio naudmenų deklaravimo rezultatai, išmokų mokėjimo terminai, kontrolės aktualijos, bet ir pristatyta nauja idėja – parama be paraiškos.
 

2017.09.19

Paramos lėšos pasieks jau netrukus

Kategorija - Tiesioginės išmokos ir parama už deklaruotus plotus

Nuo spalio 16 d. NMA pradės mokėti avansinę dalį išmokos už 2017 m. deklaruotus plotus, o nuo gruodžio 1 d. pareiškėjams bus mokama likusi tiesioginių išmokų dalis.  
 

2017.09.11

Daugiau patikrų – rizikingų pareiškėjų ūkiuose

Kategorija - Tiesioginės išmokos ir parama už deklaruotus plotus

Nacionalinė mokėjimo agentūra, siekdama kuo didesniam pareiškėjų skaičiui išmokėti tiesioginių išmokų už 2017 m. deklaruotus plotus avansą, skuba užbaigti ūkių patikras. 

2017.09.06

Avansas sudarys 70 proc. tiesioginių išmokų

Kategorija - Tiesioginės išmokos ir parama už deklaruotus plotus

Europos Komisijos sprendimu Lietuvai bei kitoms 9 valstybėms narėms suteiktas leidimas už 2017 m. deklaruotus ir paramos tiesioginėmis išmokomis teikimo reikalavimus atitinkančius žemės ūkio naudmenų plotus mokėti 70 proc. išankstinių išmokų.
 

2017.08.29

Negalint įvykdyti įsipareigojimų – pranešti NMA

Kategorija - Tiesioginės išmokos ir parama už deklaruotus plotus

Pareiškėjai, laiku pranešę agentūrai apie nuo pareiškėjo valios nepriklausančias aplinkybes, dėl kurių jie negali įvykdyti prisiimtų įsipareigojimų, ir pateikę minėtas aplinkybes įrodančius dokumentus, galės išvengti sankcijų.