Naujienos | Nacionalinė mokėjimo agentūra
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

Naujienos

Naujienų filtras

2022.12.02

NMA gruodį pradės mokėti nacionalinės paramos už...

Kategorija - Tiesioginės išmokos ir parama už deklaruotus plotus

Lapkričio 28 d. žemės ūkio ministro įsakymu patvirtinti 2022 metų pereinamojo laikotarpio nacionalinės paramos už pasėlius ir ūkinius gyvūnus išmokų dydžiai. Nacionalinė mokėjimo agentūra (NMA) išmokas pradės mokėti nuo gruodžio mėnesio.

2022.12.02

ENVISION projekte kuriamos inovatyvios tvaraus...

Kategorija - Apie NMA

Nacionalinė mokėjimo agentūra (NMA), dalyvaudama Europos Sąjungos (ES) mokslinių tyrimų ir inovacijų finansavimo programos „Horizontas 2020“ tarptautiniame projekte ENVISION „Tvaraus žemės ūkio praktikų stebėjimas“, su parneriais siekia įgyvendinti nuolatinę ir sistemingą žemės dangos ir klimatui nekenkiančių žemės ūkio praktikų stebėseną.

2022.12.01

Žuvininkystės sektoriaus atstovai kviečiami kreiptis...

Kategorija - Parama žuvininkystei

Nuo gruodžio 5 d. iki 2023 m. sausio 5 d. Nacionalinėje mokėjimo agentūroje (NMA) priimamos paraiškos pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 m. veiksmų programos penktojo Sąjungos prioriteto „Prekybos ir perdirbimo skatinimas“ priemonės „Rinkodaros priemonės“ veiklos sritį „Rusijos karinės agresijos prieš Ukrainą neigiamo poveikio mažinimas“.

2022.12.01

Šiemet daugiamečių pievų atkurti nereikės

Kategorija - Tiesioginės išmokos ir parama už deklaruotus plotus

Įvertinus 2022 metų deklaruotų daugiamečių pievų duomenis, Lietuva neperžengė leistinos pievų plotų sumažėjimo ribos ir ūkininkams suartų pievų šiais metais atkurti nereikės, tačiau svarbu, kad būtų laikomasi įsipareigojimo dėl pievų išlaikymo ateityje.
 
 

2022.12.01

Biosaugos paraiškų pirmumo eilė sudaryta daug anksčiau

Kategorija - Parama pagal investicinius projektus

Informuojame, kad pareiškėjai, rugsėjo 26 d. – spalio 31 d. laikotarpiu teikę paraiškas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Parama investicijoms į prevencinę veiklą, kuria siekiama sumažinti galimų gaivalinių nelaimių, nepalankių klimato reiškinių ir katastrofinių įvykių padarinius“ veiklos sritį „Parama investicijoms į prevencinę veiklą, kuria siekiama sumažinti pavojingų ligų grėsmes ir su jomis susijusias pasekmes“ (Priemonė), jau gali susipažinti su paraiškų pirmumo eile. Nors teisės aktuose nustatytas pirmumo eilės sudarymo terminas – gruodžio 14 d., Nacionalinės mokėjimo agentūros (NMA) darbuotojai paraiškas įvertino gerokai anksčiau.

2022.11.28

Nuo gruodžio 1 d. NMA pradeda mokėti likusią išmokų...

Kategorija - Tiesioginės išmokos ir parama už deklaruotus plotus

Nacionalinė mokėjimo agentūra (NMA) nuo gruodžio 1 d. ūkininkams pradeda mokėti likusią išmokų už deklaruotus plotus dalį. Ūkininkams, negavusiems avansinių išmokų, išmokama visa apskaičiuota išmokų suma. Planuojama, kad likusi tiesioginių išmokų ir paramos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemones dalis per pirmąsias dvi mokėjimo savaites pasieks daugumos pareiškėjų sąskaitas.

2022.11.28

ATNAUJINTA: Besiverčiantys augalininkyste galės teikti...

Kategorija - Parama pagal investicinius projektus

Nuo rugsėjo 1 d. iki gruodžio 30 d. renkamos paraiškos iš pareiškėjų, kurie nori, kad būtų kompensuota pasėlių ir augalų draudimo įmokų dalis. Tai antrasis š. m. paraiškų surinkimo etapas, kuriam skirta 941 464 Eur.

2022.11.28

Įsipareigojimai auginantiems tarpinius pasėlius...

Kategorija - Tiesioginės išmokos ir parama už deklaruotus plotus

Nacionalinė mokėjimo agentūra (NMA) primena ūkininkų, vykdančių veiklą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“ veiklą „Tarpinių pasėlių auginimas ariamojoje žemėje“, įsipareigojimus.