Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

Naujienos

Naujienų filtras

2017 m. kovo 27 d.

Norintys keisti asbestinių stogų dangas – NMA...

Kategorija - Parama pagal investicinius projektus

Nuo balandžio 18 d. NMA bus pradėtos rinkti paraiškos pagal KPP priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos sritį „Parama asbestinių stogų dangos keitimui“.

2017 m. kovo 27 d.

Patikroms efektyvinti – kosmoso programa

Kategorija - Tiesioginės išmokos ir parama už deklaruotus plotus

Šiais metais žengiamas didžiulis žingsnis link naujausių šiuolaikinių technologijų panaudojimo plotinių priemonių patikrose. 
 

2017 m. kovo 24 d.

Horizon 2020 projektui pristatyti sukurta internetinė...

Kategorija - Apie NMA

Nacionalinė mokėjimo agentūra drauge su partneriais iš Graikijos, Jungtinės Karalystės, Serbijos ir Ispanijos 2016 metais pradėjo įgyvendinti projektą „Personalizuotos viešosios paslaugos, prisidedančios prie  BŽŪP įgyvendinimo“, finansuojamą pagal Horizon 2020 programą.
 

2017 m. kovo 23 d.

Kompensacijos dėl sumažintų lėšų neranda pareiškėjų

Kategorija - Bendroji informacija

Informuojame, kad iki gegužės 1 d. pratęsiamas terminas, kada pareiškėjai, pageidaujantys gauti kompensacijas dėl sumažintų nacionalinių išmokų (dėl papildomų nacionalinių tiesioginių išmokų už 2012 m. ir pereinamojo laikotarpio nacionalinės paramos išmokų už 2013 m.), gali kreiptis į Nacionalinę mokėjimo agentūrą, patikslindami bankų sąskaitų numerius.

2017 m. kovo 22 d.

Daugiau užkardų „sofos“ ūkininkams

Kategorija - Tiesioginės išmokos ir parama už deklaruotus plotus

Kovo 15 d. žemės ūkio ministro įsakymu pakeitus deklaravimo taisykles, pareiškėjai, jų paprašius, privalės įrodyti, kad deklaruojamuose plotuose vykdo žemės ūkio veiklą. 
 

2017 m. kovo 17 d.

Laukus jau galima tręšti mėšlu ir srutomis

Kategorija - Tiesioginės išmokos ir parama už deklaruotus plotus

Žemės ūkio ministerija atkreipia dėmesį, kad šiemet paankstinamas laukų tręšimo mėšlu ir (ar) srutomis terminas  – jis prasideda nuo kovo 15 d. ir tęsis iki lapkričio 15 d. (įskaitytinai).