Naujienos | Nacionalinė mokėjimo agentūra
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

Naujienos

Naujienų filtras

2023.09.29

Svarbi informacija ūkius modernizuojantiems ūkininkams

Kategorija - Parama pagal investicinius projektus

Žemės ūkio ministro įsakymais pakeistos kai kurios Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos srities „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“ (Priemonė) gyvendinimo taisyklės.

2023.09.28

Lietuvoje Moldovos delegacija sėmėsi patirties...

Kategorija - Apie NMA

Šiuo metu Nacionalinė mokėjimo agentūra įgyvendina Vystomojo bendradarbiavimo ir humanitarinės pagalbos programos projektą „Moldovos ir Sakartvelo žemės ūkis ir kaimo plėtra – administracinių ir institucinių gebėjimų stiprinimas eurointegracijos srityje“. Projekto partneriai Moldovoje – Moldovos žemės ūkio ir maisto pramonės ministerija (MAFI) ir Moldovos mokėjimo agentūra (AIPA). Įgyvendinant projektą vyksta NMA ekspertų misijos Kišiniove (Moldova), kurių metu keičiamasi patirtimi įvairiomis Moldovai aktualiomis temomis, o praėjusią savaitę įvyko MAFI ir AIPA 7 atstovų delegacijos pažintinis vizitas Lietuvoje.

2023.09.28

Pateiktos paraiškos dėl paramos apsisaugoti nuo...

Kategorija - Parama pagal investicinius projektus

Iki rugsėjo 22 d. Nacionalinėje mokėjimo agentūroje buvo priimamos paraiškos dėl paramos įsigyti priemones, reikalingas apsaugoti ūkinius gyvūnus nuo plėšrūnų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos sritį „Prevencinių priemonių taikymas prieš plėšrūnų ūkiniams gyvūnams daromą žalą“.

2023.09.27

NMA konferencijoje aptartos su plotu ir gyvuliais...

Kategorija - Tiesioginės išmokos ir parama už deklaruotus plotus

Nacionalinė mokėjimo agentūra (NMA) šiais metais jau antrą kartą surengė konferenciją „Tiesioginių išmokų bei Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 metų strateginio plano su plotu susijusių priemonių aktualijos“.

2023.09.25

Svarbu tinkamai vykdyti įsipareigojimus – nekeisti...

Kategorija - Bendroji informacija

Pareiškėjai, įgyvendinantys investicinius projektus ES paramos lėšomis, turi vykdyti visus prisiimtus įsipareigojimus tiek verslo plano įgyvendinimo, tiek projekto kontrolės laikotarpiu. Svarbu žinoti, kad, pateikus galutinę projekto įgyvendinimo ataskaitą, išlieka reikalavimai nekeisti veiklos pobūdžio ir vietos iki kontrolės laikotarpio pabaigos, taip pat – saugoti su projekto įgyvendinimu susijusius dokumentus.

2023.09.21

Pristatyta informacija apie paramą investicijoms į...

Kategorija - Parama pagal investicinius projektus

Nacionalinė mokėjimo agentūra (NMA) pristatė svarbiausią informaciją apie paramą pagal Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 metų strateginio plano intervencinę priemonę „Investicijos į melioracijos sistemas“.

2023.09.21

Svarbu gaunantiems susietąją paramą už vaisius,...

Kategorija - Tiesioginės išmokos ir parama už deklaruotus plotus

Pareiškėjai, pateikę paraiškas dėl susietosios paramos už vaisius, uogas, riešutus ir daržoves, iki spalio 1 d. turi Nacionalinei mokėjimo agentūrai (NMA) pateikti užauginto derliaus įrodymus – nuotraukas,  teikiamas naudojantis mobiliąja programėle „NMA agro“.

2023.09.21

Netrukus – paraiškų trumpoms tiekimo grandinėms...

Kategorija - Parama pagal investicinius projektus

Norintys kurti ir dalyvauti trumposiose žemės ūkio ir maisto teikimo grandinėse, šiemet dar kartą bus kviečiami teikti paraiškas dėl paramos vykdyti šią veiklą. Paraiškas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Bendradarbiavimas“ veiklos sritį „Parama trumpoms tiekimo grandinėms ir vietos rinkoms skatinti vietos lygmeniu“ Nacionalinei mokėjimo agentūrai kviečiame teikti jau nuo spalio 2 d. iki lapkričio 30 d. Šiam paraiškų teikimo etapui skirta kiek daugiau nei 4,87 mln. Eur paramos lėšų.