Naujienos | Nacionalinė mokėjimo agentūra
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

Naujienos

Naujienų filtras

2022.09.28

Renkamos paraiškos žvejybinių laivų variklių...

Kategorija - Parama žuvininkystei

Spalio 4 d. prasideda antrasis paraiškų rinkimas pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos pirmojo Sąjungos prioriteto „Aplinkos požiūriu tvarios, efektyviai išteklius naudojančios, inovacinės, konkurencingos ir žiniomis grindžiamos žvejybos skatinimas“ priemonę „Energijos vartojimo efektyvumas ir klimato kaitos švelninimas. Pagrindinių arba pagalbinių variklių keitimas arba modernizavimas“. Paraiškos renkamos iki gruodžio 2 d.

2022.09.28

Ką daryti ūkininkams, kurie negali išlaikyti posėlio...

Kategorija - Tiesioginės išmokos ir parama už deklaruotus plotus

Ūkininkai, kurie dėl nepalankių oro sąlygų ir atidėto posėlio sėjos termino nespės išlaikyti posėlį pagal reikalavimus 8 savaites dėl force majeure ar išimtinių aplinkybių, galės kreiptis į NMA dėl sankcijų netaikymo.

2022.09.27

Avansinės išmokos pasieks ūkininkus, kurie neturi...

Kategorija - Tiesioginės išmokos ir parama už deklaruotus plotus

Nacionalinė mokėjimo agentūra atkreipia pareiškėjų dėmesį, jog avansinės išmokos pagal kelias Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemones pasieks tik tuos pareiškėjus, kurie neturi įsiskolinimų Valstybiniam socialiniam draudimo fondui („Sodrai“) ir Valstybinei mokesčių inspekcijai (VMI).

2022.09.23

Spalį–lapkritį dar vienas VVG bendradarbiavimui...

Kategorija - Parama vietos veiklos grupėms

Nuo spalio 3 d. jau trečią ir šiais metais paskutinį kartą bus renkamos paraiškos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „LEADER programa“ veiklos sritį „Vietos veiklos grupių bendradarbiavimo projektų rengimas ir įgyvendinimas“. Vietos veiklos grupių paraiškos Nacionalinei mokėjimo agentūrai galės būti teikiamos iki lapkričio 30 d.
 

2022.09.23

Iki avansų mokėjimo pradžios raginame pasitikrinti...

Kategorija - Tiesioginės išmokos ir parama už deklaruotus plotus

Nacionalinė mokėjimo agentūra (NMA) nuo spalio 16 d. pradės mokėti avansines išmokas pagal tiesioginių išmokų paramos schemas ir pagal kelias Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) su plotu susijusias priemones, todėl atkreipia pareiškėjų dėmesį ir ragina pasitikrinti paraiškose pateiktus banko duomenis bei juos atnaujinti, jei keitėsi bankas ar sąskaitos numeris.

2022.09.22

Svarbūs paramos žuvininkystei administravimo taisyklių...

Kategorija - Parama žuvininkystei

Žemės ūkio ministro įsakymu pakeistos Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos administravimo taisyklės: sutrumpintas paraiškų vertinimo terminas ir papildyti sąskaitų apmokėjimo reikalavimai paramos gavėjams.

2022.09.21

Baltijos šalių ir Lenkijos mokėjimo agentūros...

Kategorija - Apie NMA

Rugsėjo 20–22 dienomis Torunėje vyksta XXI Baltijos šalių ir Lenkijos mokėjimo agentūrų konferencija, kurioje dalyvauja ir Lenkijos žemės ūkio ir kaimo plėtros viceministras Ryszard Bartosik bei Europos Komisijos žemės ūkio komisaras Janusz Wojciechowski. Renginio metu bus aptartos ekoschemos ir jų administravimo procesai, plotų stebėjimo sistemos, paramos administravimo automatizavimo klausimai, 2023-2027 m. strateginių planų įgyvendinimas.

2022.09.21

Miškų valdytojai gali kreiptis dėl paramos stichinių...

Kategorija - Parama miškininkystei

Nuo spalio 3 d. iki lapkričio 30 d. miško valdytojai kviečiami teikti paraiškas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (toliau – KPP) priemonės „Investicijos į miškų plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“ veiklos sritį „Miškams padarytos žalos prevencija ir atlyginimas“.  Tai antrasis š. m. paraiškų surinkimo etapas, kuriam skirta daugiau kaip 1 mln. Eur paramos.