Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

Naujienos

Naujienų filtras

2017.04.21

Deklaruoti miško plotus

Kategorija - Parama miškininkystei

Primename, kad tiesioginių išmokų paraiškų teikimo metu būtina deklaruoti paramos lėšomis įveistą mišką. Taip pat deklaruoti miško plotus privalo tęsiantieji įsipareigojimus pagal su miško įveisimu ir priežiūra susijusias ankstesnio programinio laikotarpio priemones. Tai privalu daryti kasmet, kol mokama parama. Miškininkai turėtų neužmiršti ir kitų įsipareigojimų.

2017.04.21

Remiamos investicijos į akvakultūrą

Kategorija - Parama žuvininkystei

Žuvininkystės sektoriaus atstovai kviečiami teikti paraiškas pagal dvi Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014-2020 m. veiksmų programos priemones, kuriomis remiamos investicijos į akvakultūrą.
 

2017.04.21

Naujos paramos schemos

Kategorija - Tiesioginės išmokos ir parama už deklaruotus plotus

Prasidėjus žemės ūkio naudmenų ir pasėlių deklaravimui, primename ūkininkams naujas paramos schemas, pagal kurias galima prašyti išmokų. 
 

2017.04.20

Transliacija apie paramą asbesto stogo dangai keisti

Kategorija - Parama pagal investicinius projektus

Bendradarbiaudami su Nacionaline Martyno Mažvydo biblioteka ir viešosiomis bibliotekomis, kviečiame į vaizdo transliaciją tema „Parama asbesto stogams keisti“, kuri vyks š. m. balandžio 25 d. 14 val.

2017.04.19

Parama žvejams, siekiantiems apsaugoti rūšis

Kategorija - Parama žuvininkystei

Renkamos paraiškos pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 m. veiksmų programos priemonę „Žvejybos poveikio jūrų aplinkai mažinimas ir žvejybos pritaikymas siekiant apsaugoti rūšis“. 
 

2017.04.19

Kviečiame į seminarą apie pažangių technologijų...

Kategorija - Apie NMA

Virtualus seminaras, skirtas diskusijoms apie patobulintą bendrosios žemės ūkio politikos įsipareigojimų stebėjimą, taikant nuotolinio stebėjimo metodiką ir naudojant pažangiomis informacinėmis technologijomis paremtą platformą, vyks ketvirtadienį, 2017 m. balandžio 20 d., nuo 13:00 iki 15.00 val. Lietuvos laiku.