Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

Naujienos

Naujienų filtras

2017.07.21

Pakoreguotos ekologinio ūkininkavimo taisyklės

Kategorija - Tiesioginės išmokos ir parama už deklaruotus plotus

Liepą žemės ūkio ministro įsakymu buvo pakoreguotos Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Ekologinis ūkininkavimas“ įgyvendinimo taisyklės.
 

2017.07.21

Pats laikas keisti asbestines stogų dangas

Kategorija - Parama pagal investicinius projektus

Pareiškėjai, š. m. gegužės mėnesį pateikę paraiškas keisti asbestines stogų dangas nauja, jau yra informuoti apie paramos gavimo galimybes savo projektams. Šiuo metu parama patvirtinta 782 pareiškėjų, sparčiai vertinami ir kiti prioritetinėje eilėje esantys projektai.
 

2017.07.21

Apie HORIZON 2020 RECAP projektą – glaustai ir...

Kategorija - Bendroji informacija

Projektas „Personalizuotos viešosios paslaugos remti ir įgyvendinti BŽŪP“ yra finansuojamas iš Europos Sąjungos Horizon 2020 programos.
 

2017.07.21

EIP veiklos grupių paraiškos – nuo rugpjūčio 1 d.

Kategorija - Parama pagal investicinius projektus

Rugpjūčio 1 d. Nacionalinėje mokėjimo agentūroje (NMA) bus pradėtos rinkti paraiškos gauti paramą Europos inovacijų partnerystės (EIP) veiklos grupėms kurti bei jų veiklai vystyti. 
 

2017.07.20

Atnaujintame žemėlapyje – ir ŽRVVG informacija

Kategorija - Parama žuvininkystei

NMA interneto svetainėje esančiame žemėlapyje nuo šiol galima rasti informaciją ir apie žuvininkystės regionų vietos veiklos grupių strategijų įgyvendinimą.
 

2017.07.20

Miškams įveisti skirta beveik 11 mln. Eur paramos

Kategorija - Parama pagal investicinius projektus

Rugpjūčio 1 d. – rugsėjo 29 d. kviečiame teikti paraiškas gauti paramą miškui įveisti. Miško veisimo projektai finansuojami Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“ veiklos srities „Miško veisimas“ paramos lėšomis.