Naujienos | Nacionalinė mokėjimo agentūra
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

Naujienos

Naujienų filtras

2021.10.27

Baigiamasis AgriRenaissance projekto renginys

Kategorija - Apie NMA

2021 m. spalio 28 d. vyks Interreg Europe programos AgriRenaissance projekto „Inovacijų diegimas  žemės ūkio ir maisto sektoriuje, siekiant pramoninio atgimimo Europoje“ baigiamasis renginys. Šis renginys  – tai vaizdo įrašas anglų kalba YouTube kanale, apibendrinantis visų penkių projekte dalyvavusių Europos regionų patirtį: La Riocha (Ispanija), Kalabrija (Italija), Centrinis regionas (Portugalija), Lietuva ir Mazovija (Lenkija). Lietuvą projekte atstovavo Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos.
 

2021.10.25

Nuo vilkų parama padės apsisaugoti daugiau kaip 100...

Kategorija - Parama pagal investicinius projektus

Iki spalio 15 d. Nacionalinei mokėjimo agentūrai buvo teikiamos paraiškos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos veiklos sritį „Prevencinių priemonių taikymas prieš vilkų ūkiniams gyvūnams daromą žalą“. Parama pasirodė išties reikalinga, kad būtų galima padėti kaimo vietovėse esančių sklypų savininkams apsisaugoti nuo ūkinius gyvūnus puolančių vilkų, nes jos paprašė daugiau kaip 100 pareiškėjų.
 

2021.10.21

Lapkritį vėl renkamos paraiškos ūkiams modernizuoti

Kategorija - Parama pagal investicinius projektus

Planuojantys modernizuoti savo ūkius nuo lapkričio 3 d. kviečiami kreiptis dėl paramos. Parama investicijoms į žemės ūkio valdas bus teikiama pagal naujas pereinamojo 2021–2022 metų laikotarpio taisykles.

2021.10.21

Žuvininkystės sektoriaus atstovai pakartotinai gali...

Kategorija - Parama žuvininkystei

Nuo spalio 21 d. iki gruodžio 20 d. Nacionalinėje mokėjimo agentūroje (NMA) pakartotinai renkamos paraiškos pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 m. veiksmų programos (Veiksmų programa) priemonę „Žvejybos uostai, iškrovimo vietos, aukcionų patalpos ir priedangos. Investicijos į žvejybos uostų ir aukcionų patalpų infrastruktūros arba iškrovimo vietų ir priedangų gerinimą“.

2021.10.20

Nuo spalio 25 d. pakartotinai renkamos paraiškos pagal...

Kategorija - Parama žuvininkystei

Nuo spalio 25 d. iki lapkričio 29 d. Nacionalinėje mokėjimo agentūroje (NMA) priimamos paraiškos pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 m. veiksmų programos (Veiksmų programa) penktojo Sąjungos prioriteto „Prekybos ir perdirbimo skatinimas“ priemonę „Gamybos ir prekybos planai“ (Priemonė).

2021.10.19

Ūkininkai privalės atkurti užartas pievas

Kategorija - Tiesioginės išmokos ir parama už deklaruotus plotus

Dalis šalies ūkininkų, per pastaruosius dvejus metus suarusių daugiametes ganyklas ir pievas, privalės jas atkurti. Kitaip jiems bus taikomos finansinės sankcijos. Lietuva, Europos Sąjungai įsipareigojusi išsaugoti pievas, šio įsipareigojimo nesilaikė – daugiamečių ganyklų ir pievų plotai šalyje, palyginti su 2012 metais, sumažėjo daugiau nei 5 proc.

2021.10.18

Vasarą miškininkų pateiktos paraiškos jau surikiuotos...

Kategorija - Parama miškininkystei

Liepos 1 d. – rugpjūčio 31 d. miškininkai teikė paraiškas dėl paramos miškų ekosistemų atsparumui ir aplinkosauginei vertei didinti. Nacionalinės mokėjimo agentūros specialistai jau užbaigė pirmą paraiškų vertinimo etapą – sudarė paraiškų pirmumo eilę. Kadangi bendra prašoma paramos suma neviršija skirtosios, parama bus skirta visiems pareiškėjams, kurie tenkins tinkamumo skirti paramą reikalavimus.

2021.10.18

Savaitgalį tiesioginių išmokų avansas pasiekė net 63...

Kategorija - Tiesioginės išmokos ir parama už deklaruotus plotus

Spalio 16 d. Nacionalinė mokėjimo agentūra (NMA) pradėjo ūkininkams mokėti tiesioginių išmokų avansinę dalį. Per dvi dienas pareiškėjams pervesta 91,5 mln. Eur paramos.