2016 m. tiesioginių išmokų naujovės
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2015.12.21

2016 m. tiesioginių išmokų naujovės

2016 m. tiesioginių išmokų naujovės
Šių metų pabaigoje buvo patvirtintos tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisyklės. Siekiančių tiesioginių išmokų ūkininkų 2016 m. laukia nemažai naujovių.
 
Paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius paraiškos ir 2016–2020 metų tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisyklės bus taikomos 2016–2020 m. paraiškų teikimo laikotarpiu pateiktoms paraiškoms. Supažindiname su pagrindinėmis ūkininkų laukiančiomis naujovėmis.
 
Bendrieji tinkamumo reikalavimai
 
„Aktyvaus ūkininko“ (aktyvus žemės ūkio veiklos subjektas) reikalavimų neprivalės atitikti tie pareiškėjai, kurių 2015 metais gauta ES tiesioginių išmokų suma neviršijo 5000 eurų.
 
Vienas iš reikalavimų pagal ankstesnes taisykles buvo – pareiškėjas, deklaruojantis ganyklų ar pievų plotą, privalėjo ganyklas nušienauti ar nuganyti iki liepos 15 d. Naujai patvirtintose taisyklėse nustatyta šienavimo termino pabaiga – rugpjūčio 1 d.
 
Taip pat švelninamos nuganymo sąlygos gyvulių laikytojams. Jeigu pareiškėjo, kurio (arba jo valdos partnerio) einamųjų metų laikotarpiu nuo sausio 1 d. iki birželio 30 d. laikytų žolėdžių ūkinių gyvūnų vidurkis sudarė ne mažiau kaip 0,3 SG hektarui, pievų plotuose ganymo sezono metu yra ganoma, nelaikoma reikalavimų neatitikimu, jeigu tokie plotai nėra tinkamai nuganyti ar nušienauti. Tokiu atveju yra būtini gyvulių buvimo lauke požymiai – ekskrementų liekanos, išguldyta žolė ir pan.
 
Nuo kitų metų nebus draudžiamas žolės smulkinimas pievose. Nupjauta žolė (šienas, žalioji masė ar kt.) pievose turi būti sutvarkyta (išvežta iš lauko; supresuota; šienas sudėtas į kūgius; žolė susmulkinta ir tolygiai paskleista visame lauko plote) iki nustatytųjų šienavimo terminų.
 
Patikslinti reikalavimai siekiantiems gauti paramą už sodus ir uogynus pareiškėjams. Sodų ir uogynų tarpueilius jie privalės periodiškai įdirbti (mechaniškai arba chemiškai), taip kad juose būtų sunaikintos piktžolės. Taip pat soduose ir uogynuose būtina iš deklaruojamų laukų plotų pašalinti negyvus medžius ir (arba) krūmynus, arba jų liekanas.
 
Pretenduoti į papildomą išmoką jaunajam ūkininkui taip pat galės ir juridiniai asmenys, valdomi išimtinai ne vyresnių kaip 40 metų amžiaus fizinių asmenų.
 
Žalinimas
 
Pareiškėjams naujuoju laikotarpiu skiriama žalinimo išmoka, bet jie privalo laikytis visų šiai išmokai gauti keliamų reikalavimų: įvairinti pasėlius, išlaikyti aplinkosaugos atžvilgiu pažeidžiamas daugiametes ganyklas arba pievas, išlaikyti daugiamečių pievų plotą (daugiamečių pievų plotas negali sumažėti daugiau kaip 5 proc. visos Lietuvos mastu), išskirti ekologiniu atžvilgiu svarbias vietoves (EASV).
 
Nuo kitų metų galiojančiose taisyklėse patikslintas žolinių azotą kaupiančių augalų traktavimas, pateiktas papildomas EASV elementų sąrašas.
 
Kaip ir anksčiau, pareiškėjui nereikia įvairinti pasėlių ir deklaruoti EASV, t. y. jis atitinka šiuos reikalavimus, kai paraiškoje deklaruotos pievos sudaro daugiau nei 75 proc. paramai tinkamo ploto, o likusios ariamosios žemės plotas yra ne didesnis kaip 30 ha.
 
Susietoji parama už plotą
 
Naujose taisyklėse nustatyta, kad susietoji parama nebus mokama už vaisius, uogas ir daržoves, deklaruotais kodais DUK „Kitos daržovės (uždarajame gunte)“, DAK „Kitos daržovės“ ir KTS „Kiti sodai ir daugiamečiai uogynai“.
 
Taip pat patikslinti šiltnamių rėmimo reikalavimai. Pareiškėjai, siekiantys gauti susietąją paramą už daržovių auginimą uždarajame grunte (šildomuose šiltnamiuose) privalo gamybinę veiklą vykdyti ne trumpiau kaip 8 mėnesius per kalendorinius metus, auginti produkciją žemėje arba substratuose ant žemės, kuomet augalų šaknys turi sąlytį su žeme. Atkreiptinas dėmesys, kad už šiltnamių gamybinės veiklos pradžios nustatymą pagal sėjos ar daigų sodinimo aktą atsakinga Valstybinė augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos.
 
Paraiškos teikimas
 
Ankstinama žemės plotų deklaravimo pabaiga. Kitais metais bendrosios paraiškos bus priimamos iki birželio 6 d., pavėluotai – iki liepos 1 d.
 
Jei pasibaigus einamųjų metų deklaravimui pareiškėjai pakeitė KŽS ribas, t. y. išnaikino piktžoles, iškirto medžius, išrovė kelmus ir išvežė nupjautus medžius bei jų liekanas, sutvarkė akmenų krūvas ar kitaip pertvarkė paramai skirti netinkamus plotus, jie turėtų iš anksto pranešti apie šiuos pakeitimus. Apie paramai tinkamus plotus turi būti pranešta iki einančių prieš paraiškos teikimo metus gruodžio 1 d. Tiesioginės išmokos mokamos tik už reikalavimus atitinkančius naudmenų plotus. Įbraižant deklaruojamus laukus nebus galimybės kirsti kontrolinių žemės sklypų ribas ar įbraižyti laukus paramai netinkamuose plotuose.
 
Deklaravimo metu pagal pareiškėjo pasirinktas priemones (deklaruojamus plotus, gyvulius) pareiškėjui bus rodomi tik pareiškėjui aktualūs įsipareigojimai.
 
Kiekvienam naudmenų kodui sistema nurodys, kokiose priemonėse jis gali dalyvauti, kokią paramą gali gauti, koks tai EASV elementas ir t. t. Suderinamumo matrica nurodys, kaip tarpusavyje dera paramos priemonės.
 
Nauja tai, kad dvigubo deklaravimo atvejais, jei persidengiantis plotas yra mažesnis kaip 0,1 ha, iš pareiškėjų persidengiančio ploto žemės valdymo teisės dokumentų nebus reikalaujama, o parama už šiuos persidengiančius plotus nebus mokama nei vienam pareiškėjui. Esant didesniems plotų persidengimams, lieka galioti ankstesnė žemės valdymo teisės dokumentų pateikimo tvarka.
 
Naudinga informacija
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2016 m. gegužės 24 d. 16:15