2015-ieji – išskirtiniai paramos kaimui metai
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2015.12.17

2015-ieji – išskirtiniai paramos kaimui metai

2015-ieji – išskirtiniai paramos kaimui metai
2015 metų pabaiga – ypač aktyvus metas Europos Sąjungos (ES) ir valstybės paramą kaimo plėtrai administruojančiai Nacionalinei mokėjimo agentūrai (NMA). Pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos (KPP) priemones surinkta beveik 95 tūkst. paramos paraiškų, baigiamas ankstesnysis finansavimo laikotarpis, intensyviai planuojami ateinantieji metai. Naujasis programinis laikotarpis pareiškėjams ir agentūros specialistams atneša nemažai naujų iššūkių, tačiau tikimasi, kad vis glaudesnis abipusis bendradarbiavimas ir ankstesniojo laikotarpio patirtis padės juos sėkmingai įveikti.
 
Šiuo metu NMA intensyviai darbuojasi užbaigdama 2007–2013 m. programinio laikotarpio įgyvendinimą. Visi apmokėjimai paramos gavėjams turi būti atlikti iki gruodžio 31 dienos, bet galutinis rezultatas priklausys ir nuo pačių projektų vykdytojų įdėtų pastangų – ar jie laikėsi prisiimtų įsipareigojimų, tinkamai įgyvendino projektus, laiku pateikė reikalingus dokumentus. Visgi, jau šiandien aišku, kad iki metų pabaigos gavėjus pasieks 2,286 mlrd. Eur – taigi programa bus visiškai įgyvendinta. 
 
Tuo pat metu administruojamos ir naujojo laikotarpio paraiškos, skirstoma bei pradėta mokėti parama. Kaimo  plėtrai 2014–2020 metais skirta 1,977 mlrd. Eur paramos lėšų, o iš jų 2015 metų kvietimams – 650 mln. Tai apie trečdalis viso laikotarpio paramos sumos, o kartu – ir didelė atsakomybė NMA.
 
„Laikotarpio pradžioje žengti žingsniai siekiant, kad 2014–2020 m. parama būtų panaudota skaidriai ir efektyviai: parengti teisės aktai, padėsiantys iš anksto užkirsti kelią galimiems pažeidimams, pavyzdžiui, dirbtinių sąlygų paramai gauti sukūrimas, sukurtos naujos elektroninės paslaugos, tokios kaip projektų vykdytojų pirkimų skelbimo sistema,“ – sako NMA direktorius Erikas Bėrontas.
 
Jis pabrėžia, kad NMA ir toliau sieks užtikrinti kokybiškų paslaugų teikimą klientams paprastinant paramos administravimo procesus, plečiant elektronines paslaugas, įsiklausant į pareiškėjų ir paramos gavėjų lūkesčius.
 
Poreikis paramai išlieka didelis
 
Vien per šiuos metus NMA pateikta daugiau kaip 95 tūkst., o nuo 2014 m. pradžios – beveik 167 tūkst. paraiškų naujojo laikotarpio KPP paramai. Nors didžiąją dalį jų sudaro su plotu susijusios priemonės, kurioms paramos galima kreiptis deklaruojant žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus, didžiausi iššūkiai, tekę agentūrai, susiję su investicine parama. Tai parama, mokama parama už atliktas investicijas, prisidedančias prie kaimo plėtros, žemės ūkio modernizavimo.  Nemaža dalis  KPP investicinių priemonių ir veiklų šiais metais susilaukė didelio pareiškėjų susidomėjimo, o tai liudija ir toliau išliekantį paramos poreikį kaimiškose vietovėse.
 
Paramai pagal veiklą „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“ gauti paraiškas pateikė 2030 pareiškėjų, pagal veiklą „Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui“ – 1379 paraiškos vien per pirmąjį paraiškų rinkimo etapą (antrasis vyksta iki gruodžio 18 d.).  Aktyvumu pasižymėjo ir smulkieji ūkininkai (304 paraiškos), miškininkai (vien miško ekosistemų atkūrimui ir gerinimui – 264 paraiškos), kaimo gyventojai, keičiantys asbesto stogus (net 1502 paraiškos).
 
Naujasis finansinis laikotarpis atnešė daug svarbių pokyčių ir naujovių tiek pareiškėjams, tiek NMA specialistams. Vieniems reikėjo pagal naujas paramos įgyvendinimo taisykles tinkamai parengti ir pateikti paramos paraiškas, verslo planus, kitiems – jas įvertinti atsižvelgiant į naują paraiškų vertinimo metodiką, naujus teisės aktus.
 
Atsižvelgdama į auditų pastabas praeitame finansiniame laikotarpyje bei sugriežtėjusius ES teisės aktus, Žemės ūkio ministerija atitinkamai aiškiau ir tiksliau reglamentavo nacionalinį teisyną. Tuo pačiu NMA prašo pareiškėjų pateikti detalesnę informaciją, dažniau kreipiasi dėl paraiškose pateiktų duomenų tikslinimo.
 
Nauja ir tai, kad 2014–2020 m. paraiškoms skiriami balai pagal taisyklėse nustatytus projektų atrankos kriterijus, o prašomos paramos sumai viršijus skirtąją, sudaroma paraiškų pirmumo eilė. Taip užtikrinama, kad paramą gaus tik gyvybingiausi, geriausi projektai.
 
Baigiantis metams, jau galima apibendrinti pirmuosius rezultatus. Parama patvirtinta beveik 300 jaunųjų ūkininkų, nemaža dalis jų jau sulaukė avansinių išmokų. 748 kaimo gyventojai galės pasikeisti asbesto stogus. Baigiamos vertinti paraiškos pagal veiklas „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“,  „Parama smulkiesiems ūkiams“. Pagal veiklą „Investicijos, kuriomis didinamas miškų ekosistemų atsparumas ir aplinkosauginė vertė“ įvertintos beveik visos, 144, paraiškos. Įpusėjo paraiškų vertinimas ir pagal kitas paramos programas.
 
2016 m. paramos gavėjai jau turėtų pajusti realią naujojo laikotarpio paramos naudą. Metų pradžioje baigus vertinti jau pateiktas vietos plėtros strategijas, kaimų bendruomenės ir toliau galės vykdyti projektus savo regionuose, neabejotinai prisidėsiančius prie jų augimo. Netrukus turėtų būti pradėti tiesti ir paramos lėšomis finansuojami keliai – jau patvirtintas jų sąrašas.
 
Išmokėta rekordiškai daug avansų
 
Ūkininkai šiemet pateikė 136 tūkst. paraiškų tiesioginėms išmokoms ir paramai pagal su plotu susijusias KPP priemones gauti. Tiesioginių išmokų avansai – svarbi jų pajamų dalis. Šiemet tokių išmokų sulaukė daugiau nei kada nors anksčiau – net 94 proc. – pareiškėjų (palyginimui, praėjusiais metais avanso sulaukė 73 proc.).  Taigi šiais metais avansinės išmokos išmokėtos beveik visiems, deklaravusiems žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus. Avansų negavo tik tie, kurių paraiškose nustatyta neišspręstų neatitikimų ir klaidų, dėl kurių mokėjimai nebuvo galimi, vadovaujantis teisės aktais.
 
Verta paminėti, kad sprendimą išmokėti tiesioginių išmokų avansą jau nuo spalio 16 d. priėmė tik Lietuva. Pavyzdžiui, Estija ir Lenkija avanso ūkininkams nemokėjo, o Latvijoje avansas buvo mokamas nuo lapkričio 1 d.
 
Nuo gruodžio 1 d. iki 2016 m. birželio 30 d. turi būti išmokėta likusi išmokų dalis, tačiau NMA likusią paramą pareiškėjams išmokėti sieks dar iki balandžio pabaigos. Tuo tarpu negavusieji tiesioginių išmokų avansinės dalies pareiškėjai visą jiems skirtą išmokos sumą gaus iš karto. Šiuo metu jau išmokėta apie 259 mln. Eur tiesioginių išmokų. Taigi avansines ir (arba) galutines išmokas gavo net 95 proc. pareiškėjų.
 
Paskutinėmis šių metų dienomis pareiškėjus pasieks KPP išmokos už mažiau palankias ūkininkauti vietoves, o naujųjų metų sausio mėnesio paskutinę savaitę bus pradėtos mokėti išmokos pagal kitas su plotu susijusias KPP priemones, taip pat bus toliau tęsiamas tiesioginių išmokų mokėjimas.
 
Pažanga elektroninėje erdvėje
 
NMA derinasi prie internetiniu raštingumu miestelėnams nenusileidžiančių šiuolaikinių žemdirbių poreikių. Reikšmingą dalį paslaugų agentūra jau perkėlė į elektroninę erdvę. Informaciniame portale pareiškėjai gali stebėti savo pateiktas paraiškas ir jų būseną, vykdomus pirkimus paranku skelbti www.nma.lt skiltyje „Projektų vykdytojų pirkimai“, teikti paraiškas, kitus dokumentus galima per informacinę sistemą ŽŪMIS. Interneto svetainę papildė žalinimo skaičiuoklė, skiltis „Statistikos žemėlapis“.
 
Interneto galimybes NMA sėkmingai išnaudoja ir už savo „virtuvės“ ribų. Šiemet bendradarbiaujant su projektu „Bibliotekos pažangai 2“ surengtos tiesioginės transliacijos internetu šalies bibliotekose, apie paramos administravimo aktualijas ir KPP priemones. Jas stebėti ir realiu laiku užduoti rūpimus klausimus ir čia pat sulaukti atsakymų, turėjo galimybę tūkstančiai šalies gyventojų.
 
Į klientams teikiamos kokybės, patogumo, informacijos pasiekiamumo didinimą bus orientuojamasi ir ateityje.
 
Tobulės toliau
 
2016-aisiais toliau bus orientuojamasi į klientams teikiamos kokybės, patogumo, informacijos pasiekiamumo didinimą. Toliau augs elektroninių paslaugų ir jų funkcijų spektras, bus tobulinama NMA interneto svetainė, numatoma reguliariai organizuoti pasiteisinusias gyvas vaizdo konferencijas internetu. Planuojama ir daugiau patobulinimų.
 
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2015 m. gruodžio 21 d. 16:19