100 proc. parama smulkiesiems pienininkystės ūkiams
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2020.09.04

100 proc. parama smulkiesiems pienininkystės ūkiams

100 proc. parama smulkiesiems pienininkystės ūkiams
Nacionalinėje mokėjimo agentūroje (NMA) renkamos smulkiųjų ūkininkų paraiškos. Akcentuotina, jog šiuo paraiškų rinkimo etapu, kuris truks iki rugsėjo 30 d., paraiškas galės teikti tik pienine galvijininkyste užsiimantys smulkieji ūkininkai. Paraiškas priima ir registruoja NMA Kaimo plėtros ir paramos regionams departamento teritoriniai paramos administravimo skyriai.
 
Šiam paraiškų rinkimo etapui skirta 12 731 893 eurų Europos Sąjungos ir Lietuvos biudžeto paramos lėšų. Pasinaudojusieji džiaugiasi nepraleidę progos pasigerinti darbo sąlygas, o ir viena kita karvute papildyti ūkį.
 
Kas gali gauti paramą
 
Parama skiriama žemės ūkio veikla užsiimantiems fiziniams asmenims, kurie yra savo vardu įregistravę valdą ir ūkininko ūkį bei kreipiasi paramos pieninei galvijininkystei. Paraiškas gali teikti ūkininkai, kurie bent 2019 m. deklaravo pasėlius ir (arba) registravo ūkinius gyvūnus.
 
Pareiškėjo valdoje paramos paraiškos pateikimo dieną pieninių veislių melžiamų karvių turi būti ne mažiau kaip 3 ir ne daugiau kaip 9 bei produkcijos standartine verte išreikšto valdos ekonominio dydžio (VED) struktūroje tik pagal pieninių veislių melžiamas karves apskaičiuotas VED turi sudaryti daugiau kaip 50 proc. bendro VED. Atkreiptinas dėmesys, kad paraiškos pateikimo dienai karvių skaičius ir produkcijos standartinė vertė tik pagal pieninių veislių melžiamas karves bus nustatomas pagal ŽŪIKVC portale 2020 m. liepos 1 d. pateiktus duomenis, nurodytus „Produkcijos standartine verte išreikšto žemės ūkio valdos ekonominio dydžio apskaičiavimo sąraše“.
 
Pabrėžtina, kad šia priemone remiami būtent karvių pieno produkciją gaminantys ūkiai, tad ožkų ar avių pieno gamintojai šioje programoje nedalyvauja. Jeigu savo valdoje augini pienines karves ir tieki jų duodamo pieno produkciją rinkai – gali pretenduoti į paramą.
 
Kaip ir anksčiau, išmokos suma vienam ūkininkui, įgyvendinančiam projektą, – iki 15 000 eurų.
 
Apsimoka tam, kas dirba
 
Kelmės rajone ūkininkaujanti Regina Rimkuvienė NMA skirstoma parama pasinaudojo jau ne vieną kartą ir liko labai patenkinta. „Pradžioje buvo mažytės paramėlės po 1 000 eurų. Išbandžiusi tai ryžausi ir didesnei, kuri siekė jau 15 000. Iš esmės išėjo taip, kad savo lėšomis sumokėjau pridėtinės vertės mokestį už investicijas. Visas paraiškas visada pildau pati, jokių konsultantų niekada nesamdžiau ir būna juokinga girdėti, kad tai kažkas baisu ar sudėtinga. Taip šnekantys žmonės man tikri keistuoliai“, – sako buhaltere dirbanti moteris, kuri dar ir ūkininkauja.
 
Anot R. Rimkuvienės, ES parama skirta tikriems ūkininkams. „Su NMA visada bendraujame geranoriškai. Jeigu nori dirbti ir dirbi – parama naudotis tikrai apsimoka. Turime 4 juodmarges karvutes ir 10 hektarų žemės, grūdus pašarams auginamės patys, tad esame tikrai smulkus ūkis. Iš paramos lėšų pirkome sėjamąją, grėblius, melžimo aparatūrą, frontalinį krautuvą. Savais arba iš banko skolintais pinigais išsiversti būtų sunku. Privalumas, naudojantis parama, dar ir tas, kad kokios nors nelaimės atveju vaikams nekris prievolė grąžinti pinigus. Jei tapsi, pavyzdžiui, neįgalus, vaikai už tave mokėti neturės“, – aiškina ūkininkė.
 
Moteris sako, kad derėtų suskubti naudotis ES parama. „Tegul norintys dirbti žmonės tik ima tuos pinigus, kol jų dar yra, o tai paskui galės tik žiūrėti į dangų, kur debesys beplauks. Dirbdama pagrindinį darbą ir ūkininkaudama tris vaikus paleidau į mokslus – vienas baigė žemės ūkio inžineriją, beje. Kiti klausia, kaip aš supratau, kad susidorosiu. O ko nesusidoroti? Kaimynai melžia, tai negi aš negaliu? Šita priemonė yra gera – gali 1 ar 2 karvutėmis pasididinti ūkį, jeigu tikrai dirbi. Kartoju – tai skirta dirbantiems. Dirbančiam visai nebaisūs ir NMA patikrinimai“, – teigė R. Rimkuvienė.
 
Išmoka mokama dviem dalimis
 
Karvių skaičius ir produkcijos standartinė vertė nustatomi pagal Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro (ŽŪIKVC) informaciją. Kai paraiškos teikiamos einamųjų metų antrąjį pusmetį, karvių skaičius ir produkcijos standartinė vertė tik pagal pieninių veislių melžiamas karves paraiškos pateikimo dienai nustatomi pagal ŽŪIKVC už laikotarpį, prasidedantį praėjusių metų liepos 1 d. ir pasibaigiantį einamųjų metų birželio 30 d., apskaičiuotą pieninių veislių melžiamų karvių skaičių bei produkcijos standartinę vertę tik pagal pieninių veislių melžiamas karves  einamųjų metų liepos 1 d. Minimi duomenys ŽŪIKVC duomenų bazėje skelbiami einamųjų metų rugpjūčio 31 d.
 
Pareiškėjas turi įsipareigoti tinkamai įgyvendinti verslo planą, t. y. atlikti visas jame numatytas investicijas, produkcijos standartine verte išreikštą VED padidinti ne mažiau kaip 20 proc., vykdyti pelningą veiklą. Jis taip pat privalo užtikrinti šiuo paraiškų rinkimo etapu būtinas įgyvendinti paramos teikimo sąlygas. O jos tokios, kad registruotas pieninių veislių melžiamų karvių skaičius nuo sprendimo skirti paramą priėmimo iki verslo plano įgyvendinimo laikotarpio pabaigos bus ne mažesnis kaip 3 bei produkcijos standartine verte išreikšto VED struktūroje tik pagal pieninių veislių melžiamas karves apskaičiuotas VED sudarys daugiau kaip 50 proc. bendro VED.
 
Paraiškoje numatytą verslo planą pareiškėjas privalo pradėti įgyvendinti per  9 mėnesius nuo sprendimo skirti paramą priėmimo dienos. Išmoka mokama 2 dalimis: 80 proc. dalis mokama po to, kai priimamas sprendimas skirti paramą, o 20 proc. – tuo atveju, jeigu verslo planas įgyvendinamas tinkamai. Netinkamai įgyvendinus verslo planą, likusi išmokos dalis nemokama, o išmokėta išmokos dalis susigrąžinama.
 
 
 
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2020 m. rugsėjo 7 d. 08:52