Naudinga informacija | Nacionalinė mokėjimo agentūra
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

Teisinė informacija

Teisinio reguliavimo stebėsena

Teisinio reguliavimo stebėsenos atlikimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2013 m. gegužės 8 d. įsakymu Nr. 1R-142 „Dėl Teisinio reguliavimo stebėsenos atlikimo tvarkos aprašo ir Teisinio reguliavimo stebėsenos pažymos formos patvirtinimo“  9 punktas numato, kad teisės aktuose nustatyto teisinio reguliavimo stebėsena atliekama, kai tai reikalinga atsižvelgiant į Vyriausybės programą, Vyriausybės nustatytus veiklos prioritetus, ministrui pavestų valdymo sričių strateginius veiklos planus (strateginį veiklos planą), ministerijos strateginį ir metinį veiklos planus, įvertinus kilusias problemas ar atsiradusius pokyčius tam tikroje visuomeninių santykių srityje ir kitas aplinkybes. Teisės akte gali būti numatyta pareiga atlikti šiame teisės akte nustatyto teisinio reguliavimo stebėseną.
 
Šiuo metu teisinio reguliavimo stebėsenos vykdymas nenumatytas teisės aktuose, todėl Nacionalinėje mokėjimo agentūroje prie Žemės ūkio ministerijos nėra patvirtintas teisinio reguliavimo stebėsenos planas. Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos šiuo metu neatlieka teisinio reguliavimo stebėsenos dėl konkretaus įstatymo ar jo dalies.
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2017 m. vasario 10 d. 12:06