Naudinga informacija | Nacionalinė mokėjimo agentūra
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

Teisinė informacija

Galiojančio teisinio reguliavimo poveikio ex post vertinimas

Pagal Lietuvos Respublikos teisėkūros pagrindų įstatymo 241 straipsnio 1 dalį galiojančio teisinio reguliavimo poveikio ex post vertinimą atlieka ministerijos pagal atitinkamam ministrui pavestas valdymo sritis, o šio straipsnio 2 dalyje nurodoma, jog Valstybės ir savivaldybių institucijos ir įstaigos pagal teisės aktuose nustatytą kompetenciją teikia šio straipsnio 1 dalyje nurodytoms institucijoms informaciją, reikalingą galiojančio teisinio reguliavimo poveikio ex post vertinimui atlikti.
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2022 m. vasario 2 d. 08:04