Naudinga informacija | Nacionalinė mokėjimo agentūra
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

Partneriai

Socialinių partnerių sąrašas

Šiuo metu aktyviausiai bendradarbiaujama su žemiau išvardintomis organizacijomis. Tačiau NMA yra atvira dialogui ir su kitomis organizacijomis, kurioms svarbūs paramos žemės ūkiui, kaimo plėtrai ir žuvininkystei administravimo klausimai.
 
 • Lietuvos bitininkų sąjunga
 • Lietuvos braškių augintojų draugija
 • Lietuvos daržovių augintojų asociacija 
 • Lietuvos ekologinių ūkių asociacija
 • Lietuvos galvijų veisėjų asociacija
 • Lietuvos grūdų augintojų asociacija
 • Lietuvos grūdų perdirbėjų ir prekybininkų asociacija
 • Lietuvos jaunųjų ūkininkų ir jaunimo sąjunga
 • Lietuvos jaunųjų ūkininkų ratelių sąjunga
 • Lietuvos kaimo bendruomenių sąjunga
 • Lietuvos kaimo turizmo asociacija
 • Lietuvos kiaulių augintojų asociacija
 • Lietuvos maisto pramonininkų konfederacija
 • Lietuvos mėsinių galvijų augintojų ir gerintojų asociacija
 • Lietuvos mėsos perdirbėjų asociacija 
 • Lietuvos miško ir žemės savininkų asociacija
 • Lietuvos neariminės tausojamosios žemdirbystės asociacija
 • Lietuvos paukštininkystės asociacija
 • Lietuvos pieno gamintojų asociacija
 • LR žemės ūkio rūmai
 • Lietuvos sėklininkystės asociacija
 • Lietuvos šeimos ūkininkų sąjunga
 • Lietuvos šiltnamių asociacija
 • Lietuvos uogų augintojų, perdirbėjų ir prekybininkų asociacija
 • Lietuvos ūkininkių draugija
 • Lietuvos ūkininkų sąjunga
 • Lietuvos verslo konfederacija
 • Lietuvos veterinarijos gydytojų asociacija
 • Lietuvos žemės savininkų sąjunga
 • Lietuvos žemės ūkio bendrovių asociacija
 • Lietuvos žemės ūkio ir maisto taryba
 • Lietuvos žemės ūkio technikos asociacija
 • Lietuvos žvėrelių augintojų asociacija
 • Privačių miškų savininkų asociacija
 • Vietos veiklos grupių tinklas
 • Ekologiškų mėsinių galvijų augintojų asociacija
 

 
 • Asociacija ,,Alternatyvioji akvakultūra”
 • Lietuvos žuvininkystės produktų gamintojų asociacija
 • Lietuvos žuvininkystės regionų vietos veiklos grupių tinklas
 • Nacionalinė akvakultūros ir žuvų produktų gamintojų asociacija
 • Nacionalinė žuvų perdirbėjų ir prekybininkų asociacija
 • Priekrantės verslinės ir rekreacinės žuvininkystės asociacija
 • Vakarų Lietuvos žvejų ir žuvies perdirbėjų konfederacija
 • Žuvininkystes ir laivybos tarpšakinė organizacija
 • Žvejų ir žuvies perdirbėjų asociacija ,,Baltijos žvejas”
 • Žuvininkystės įmonių asociacija ,,Lampetra”
 • Žuvininkystės regionų vietos veiklos grupių tinklas
 • Lietuvos žuvininkystės regionų vietos veiklos tinklas
 

 
 • Kaimo plėtros ir verslo konsultantų asociacija
 • Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba 
 
 
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2023 m. kovo 20 d. 11:15