Naudinga informacija | Nacionalinė mokėjimo agentūra
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

Socialiniai partneriai

Archyvas

 • 2015-08-13  įvyko apskritojo stalo diskusija „Parama miškininkystei: paraiškų administravimo aktualijos 2014-2020 m." Daugiau informacijos rasite paspaudę šią nuorodą.
 • 2015-06-25 įvyko apskritojo stalo diskusija „Paramos administravimo naujovės 2014-2020 m. laikotarpiu“. Daugiau informacijos rasite paspaudę šią nuorodą.
 • 2015-03-31 įvyko konferencija „Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos su plotu susijusių priemonių aktualijos ir artėjantis 2015 m. paraiškų surinkimas“. Daugiau informacijos apie konferenciją rasite paspaudę šią nuorodą.
 • 2014-10-08 Nacionalinėje mokėjimo agentūroje vyko susitikimas – diskusija „Parama žuvininkystės regionų plėtros strategijų įgyvendinimui“: praktiniai strategijų įgyvendinimo klausimai“. Daugiau informacijos apie renginį galite rasti čia
 • 2014-08-19 surengta tradicinė rudens konferencija, skirta žemės ūkio naudmenų ir pasėlių deklaravimo bei kontrolės rezultatams aptarti. Renginyje taip pat buvo paliesti ūkininkams ypač aktualūs klausimai, susiję su žemės ūkio produktų eksportu į Rusiją, afrikinio kiaulių maro plitimu.
 • 2014-03-26 surengta kasmetinė pavasario konferencija „Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 m. programos su plotu susijusių priemonių aktualijos“
 • 2014-02-27 surengta apskritojo stalo diskusija „Paramos alternatyviai žemės ūkio veiklai 2007–2013 m. administravimas ir 2014–2020 m. perspektyvos“.
 • 2014-02-05 surengta apskritojo stalo diskusija „Parama miškininkystei: 2007–2013 m. gautų paraiškų administravimo aktualijos ir perspektyvos 2014–2020 m.“.
 • 2013-11-28 surengta apskritojo stalo diskusija „Parama žuvininkystės regionų plėtros strategijų įgyvendinimui“: Strategijų įgyvendinimo eiga“. Diskusijoje dalyvavo skirtingų žuvininkystės regionų vietos veiklos grupių atstovai (ŽRVVG), NMA ir Žemės ūkio ministerijos specialistai.
 • 2013-10-02 vyko Nacionalinės mokėjimo agentūros specialistų susitikimas su Kaimo plėtros ir verslo konsultantų asociacijos bei Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos atstovais. Susitikimo metu buvo aptarti su Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 m. programos priemonėmis „Žemės ūkio valdų modernizavimas“, „Miškų ekonominės vertės didinimas“ susiję klausimai, kitos aktualijos.
 • 2013-07-24 surengtas susitikimas su savivaldybių žemės ūkio skyrių atstovais „Bendradarbiavimas 2013 m. paramos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 m. programos priemones administravimo ir kitais klausimais“.
 • 2013-06-14 surengta apskritojo stalo diskusija „Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2007–2013 metų veiksmų programos įgyvendinimo eiga ir aktualijos“. Diskusijos metu pristatytos 2014-2020 m. laikotarpio perspektyvos, aptarti priemonių, pagal kurias šiuo metu renkamos paraiškos, įgyvendinimo taisyklių pakeitimai ir kiti aktualūs klausimai.
 • 2013-05-09 surengta apskritojo stalo diskusija „Parama miškams – paraiškų teikimo ir administravimo aktualijos“. Diskusijos metu pristatyti svarbiausi paramos priemonių įgyvendinimo taisyklių pakeitimai bei kitos aktualijos, susijusios su artėjančiu paraiškų rinkimu.
 • 2013-04-22 surengta apskritojo stalo diskusija „Parama kaimo turizmui pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007 – 2013 m. programą“.
 • 2013-04-09 surengta kasmetinė pavasario konferencija „Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 m. programos su plotu susijusių priemonių aktualijos ir artėjantis 2013 m. paraiškų surinkimas”.
 • 2013-03-19 Kaune surengta apskritojo stalo diskusija „Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2007–2013 metų veiksmų programos įgyvendinimo eiga ir aktualijos“.
 • 2013-02-07 Kaune surengta diskusija, skirta paramos teikimo ir administravimo aktualijoms pagal priemonės „Profesinio mokymo ir informavimo veikla“ veiklos sritį „Žemės ir miškų ūkio veiklos bei žemės ūkio produktų perdirbimo ūkyje mokslo žinių ir inovacinės praktikos sklaida“ aptarti.
 • 2013-01-31 vyko Nacionalinės mokėjimo agentūros specialistų susitikimas su Kaimo plėtros ir verslo konsultantų asociacijos bei Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos atstovais. Susitikimo metu buvo aptarti aktualiausi Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 m. programos (KPP) investicinių priemonių klausimai bei apžvelgtos naujojo KPP laikotarpio (2014–2020 m.) perspektyvos.
 • 2013-01-22 surengtas renginys/diskusija - „ES paramos administravimas: patirtis ir iššūkiai“. Diskusija buvo skirta ES paramą administruojančių agentūrų pasidalinimui patirtimi, dažniausiai iškylančių klausimų aptarimui.
 • 2012-12-20 surengtas paskutinis šiais metais susitikimas – diskusija tema „Bendravimas ir bendradarbiavimas siekiant sėkmingo ES paramos įsisavinimo“.
 • 2012-12-12 Kaune surengta apskritojo stalo diskusija, skirta aptarti svarbiausiems klausimams, susijusiems su žuvininkystės regionų vietos veiklos grupių strategijų įgyvendinimu – strategijos įgyvendinimo planais, sutarčių virškontraktavimo galimybėmis ir kt.
 • 2012-10-30 Nacionalinėje mokėjimo agentūroje vykusiame susitikime su Kaimo plėtros ir verslo konsultantų asociacija bei Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba svarstyti klausimai, susiję su parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007 – 2013 m. programos priemones ,,Žemės ūkio valdų modernizavimas‘‘, ,,Jaunųjų ūkininkų įsikūrimas‘‘, ,,Perėjimas prie ne žemės ūkio veiklos‘‘, ,,Pelno nesiekiančios investicijos miškuose‘‘, aptartos naujojo finansinio periodo (2014 – 2020m.) paramos investiciniams projektams gairės.
 • 2012-10-25 Kaune surengta apskritojo stalo diskusija su socialiniais partneriais ir Lietuvos savivaldybių asociacijos atstovais elektroninio bendradarbiavimo tema.
 • 2012-10-17 Kaune surengtas informacinis renginys, skirtas aptarti strategijų keitimo galimybes bei viešųjų ir privačių interesų derinimą. Renginyje dalyvavo žuvininkystės regiono vietos veiklos grupių atstovai.
 • 2012-09-20 Vilniuje surengta apskritojo stalo diskusija, į kurią buvo pakviesti Lietuvos verslo konfederacijos/ICC Lietuva ir asociacijos „Lietuvos kreditų unijos“ atstovai. Diskusijos tema – „Paramos alternatyviai žemės ūkio veiklai administravimas ir perspektyvos“.
 • 2012-08-30 Kaune surengta konferencija „Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 m. programos priemonių administravimo aktualijos“. Konferencijoje dalyvavo rajonų merai, žemės ūkio skyrių vedėjai, taip pat darbuotojai, atsakingi už projektus, finansuojamus pagal priemonę „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“.
 • 2012-07-26 Kaune įvyko apskritojo stalo diskusija „Paramos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 m. programą administravimo tobulinimo perspektyvos“.
 • 2012-07-19 Kaune įvyko apskritojo stalo diskusija „Parama žuvininkystės regionų plėtros strategijų įgyvendinimui“.
 • 2012-06-07 Nacionalinėje mokėjimo agentūroje vykusiame susitikime su Kaimo plėtros ir verslo konsultantų asociacija bei Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba svarstyti klausimai, susiję su parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007 – 2013 m. programos priemones „Parama verslo kūrimui ir plėtrai“, „Žemės ūkio valdų modernizavimas“, „Žemes ūkio produktų perdirbimas ir rinkodara“, „Miškų ekonominės vertės didinimas“ ir kt.
 • 2012-06-13 surengta apskritojo stalo diskusija „Parama miškams – paraiškų teikimo ir administravimo aktualijos“. Renginyje dalyvavo Lietuvos miškų savininkų ir Privačių miškų savininkų asociacijų atstovai.
 • 2012-05-31 surengta apskritojo stalo diskusija, skirta paramos teikimo aktualijoms pagal priemonės „Profesinio mokymo ir informavimo veikla“ veiklos sritį „Žemės ir miškų ūkio veiklos bei žemės ūkio produktų perdirbimo ūkyje mokslo žinių ir inovacinės praktikos sklaida“ aptarti.
 • 2012-04-06 surengta konferencija „Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 m. programos priemonių aktualijos ir artėjantis 2012 m. paraiškų surinkimas”, į kurią buvo pakviesti rajonų savivaldybių merai ir žemės ūkio skyrių vedėjai, taip pat socialinių partnerių atstovai.
 • 2012-03-21 surengta apskritojo stalo diskusija „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas naudojantis ES parama“. Renginio metu vietos veiklos grupėms pristatyti planuojami teisės aktų pakeitimai, paramos administravimo, mokėjimo prašymų teikimo aktualijos. Vietos veiklos grupių atstovai pristatė patirtį, įgytą įgyvendinant vietos plėtros strategijas, kylančias problemas ir iššūkius, su kuriais susiduriama.
 • 2012-02-29 įvyko apskritojo stalo diskusija „Parama alternatyviam verslui kaimo vietovėse pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007 – 2013 m. programą“. Diskusijoje kviečiami dalyvauti Žemės ūkio ministerijos, socialinių partnerių atstovai. Renginio metu socialiniams partneriams buvo  pristatyti paramos teikimo tvarkos pagal priemones „Perėjimas prie ne žemės ūkio veiklos“ ir „Kaimo turizmo veiklos skatinimas“ pakeitimai, jau surinktų paraiškų pagal priemonę „Parama verslo kūrimui ir plėtrai“ vertinimas, aptarti socialinių partnerių pasiūlymai efektyvesniam Europos Sąjungos paramos įsisavinimui užtikrinti.
 • 2011-12-15 Nacionalinėje mokėjimo agentūroje vykusiame susitikime su Kaimo plėtros ir verslo konsultantų asociacija bei Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba svarstyti klausimai, susiję su projektais,  esančiais prioritetinėse eilėse pagal priemones „Žemės ūkio valdų modernizavimas“, „Kaimo turizmo veiklos skatinimas“, kalbėta apie prioritetinių eilių paskelbimą pagal priemonę „Parama verslo kūrimui ir plėtrai“, paraiškų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 m. programos priemones surinkimo grafiką 2012 m. Susitikimo dalyviai taip pat diskutavo apie leidimų išdavimų tvarką įkeičiant investicijas bankams.
 • 2011-11-03 Nacionalinėje mokėjimo agentūroje vykusiame susitikime su Kaimo plėtros ir verslo konsultantų asociacija bei Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba svarstyti klausimai, susiję su Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 m. programos priemonėmis „Parama verslo kūrimui ir plėtrai“, "Perėjimas prie ne žemės ūkio veiklos", "Miškų ekonominės vertės didinimas", "Kaimo turizmo veiklos skatinimas", "Žemės ūkio produktų perdirbimas ir (arba) rinkodara".
 • 2011-10-27 surengta apskritojo stalo diskusija „Parama žuvininkystės regionų plėtros strategijų įgyvendinimui“, kurioje dalyvavo žuvininkystės regionų vietos veiklos grupių atstovai.
 • 2011-08-16 surengta konferencija „Parama už deklaruotus žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 m. programos priemones: geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės reikalavimai bei paraiškų administravimo aktualijos“. Konferencijos metu savivaldybių žemės ūkio skyrių atstovams pristatyti GAAB reikalavimų pakeitimai.
 • 2011-08-03 Kaune surengta apskritojo stalo diskusija „Parama už deklaruotus žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 m. programos priemones: geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės reikalavimai bei paraiškų administravimo aktualijos“, skirta aptarti naujus geros agrarinės bei aplinkosaugos būklės reikalavimus, sankcijų metodiką bei paraiškų administravimo aktualijas.
 • 2011-06-09 surengta apskritojo stalo diskusija „Kaimo atnaujinimas ir plėtra: paramos teikimo aktualijos“, skirtą projektų, finansuojamų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007 – 2013 m. programos priemonę „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“, įgyvendinimo aptarimui.
 • 2011-05-10 surengta apskritojo stalo diskusija „Parama miškams – paraiškų teikimo ir administravimo aktualijos“.
 • 2011-04-21 surengta apskritojo stalo diskusija, skirta Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2007 – 2013 m. veiksmų programos ketvirtosios prioritetinės krypties „Tvari žuvininkystės regionų plėtra“ įgyvendinimo, paramos administravimo eigai aptarti.
 • 2011-04-07 surengta apskritojo stalo diskusija, skirta paraiškų rinkimo pagal priemonės „Žemės ūkio produktų perdirbimas ir pridėtinės vertės didinimas“ pirmąją veiklos sritį aktualijoms aptarti.
 • 2011-03-07 surengta konferencija, skirta artėjančio paraiškų rinkimo tiesioginėms išmokoms už žemės naudmenų ir pasėlių plotus bei paramai pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 m. programos priemones gauti aptarimui.
 • 2011-03-02 surengta apskritojo stalo diskusija „Parama žemės ūkio valdų modernizavimui: paraiškų rinkimo aktualijos“.
 • 2011-02-03 surengta apskritojo stalo diskusija „Teritorinio ir tarptautinio bendradarbiavimo projektų įgyvendinimas naudojantis ES parama“.
 • 2010-10-15 surengta apskritojo stalo diskusija „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas naudojantis ES parama“.
 • 2010-10-07 Kaune surengta apskritojo stalo diskusiją "Verslo plėtros strategijų įgyvendinimas naudojantis Europos Sąjungos parama".
 • 2010-06-17 šių metų birželio 22 d. organizuojama apskritojo stalo diskusija „Žemės ūkio technikos ir įrangos įsigijimas siekiant ES paramos“.
 • 2010-06-15 šių metų birželio 15 d. įvyko apskritojo stalo diskusija „Parama miškams - administravimo aktualijos“.
 • 2010-06-03 šių metų birželio 3 d. įvyko apskritojo stalo diskusija „Nacionalinio kaimo tinklo dabartis ir perspektyvos“.
 • 2010-04-22 šių metų balandžio 22 d. įvyko apskritojo stalo diskusija „ES paramos pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2007-2013 metų veiksmų programos priemonę „Akvakultūra“ administravimo aktualijos“.
 • 2010-02-04 šių metų vasario 10 d. Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos organizavo seminarą Kaune, skirtą pirkimų, vykdomų įgyvendinant projektus pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007 – 2013 m. projektus, tematikai.
 • 2009-12-15 organizuotas informacinės valandos renginys „Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatų taikymas įgyvendinant projektus pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007 – 2013 m. programą“.
 • 2009-12-11 organizuotas seminaras „Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatų taikymas įgyvendinant projektus pagal veiklos sritį ,,Žemės ūkio vandentvarka“.
 • 2009-11-12 įvyko diskusija „Dialogu paremtas bendradarbiavimas siekiant užtikrinti sklandų paramos administravimą“.
 • 2009-10-14 įvyko diskusija „Paramos pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2007-2013 metų veiksmų programos ketvirtąją prioritetinę kryptį „Tvari žuvininkystės regionų plėtra“ administravimo aktualijos“.
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2017 m. gegužės 4 d. 09:10