Veikla | Nacionalinė mokėjimo agentūra
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

Projektai

2016–2018 m. tarptautinis projektas pagal EK Horizon 2020 m. programą – RECAP “Personalizuotos viešosios paslaugos, prisidedančios prie BŽŪP įgyvendinimo“

Nacionalinė mokėjimo agentūra (NMA) drauge su partneriais iš Ispanijos, Graikijos, Jungtinės Karalystės ir Serbijos  2016 m. pradėjo vykdyti projektą pagal EK Horizon 2020 m. programą „Personalizuotos viešosios paslaugos, prisidedančios prie  BŽŪP įgyvendinimo“.
 
Ši programa yra grindžiama strateginio tikslo „atsakas į iššūkius“ įgyvendinimu, t. y. finansuojami tarpdisciplininiai projektai, sprendžiantys globalius iššūkius ES šalyse narėse. Projekto trukmė 30 mėn, vertė  2 197136,2 Eur.
 
NMA, prisidėdama prie šio tikslo įgyvendinimo, su partneriais iš kitų šalių kurs  ūkininkams skirtą elektroninę platformą, kuri padės sklandžiau įgyvendinti BŽŪP.  Dalyvaudama projekte NMA prisidės prie platformos kūrimo, testavimo bei projekto viešinimo.
 
Projekto bendrieji tikslai apima šiuos komponentus:
 
  1. Plėtoti valstybės institucijų paslaugas, kurios leistų  geriau įgyvendinti Bendrąją žemės ūkio politiką (BŽŪP) ir supaprastinti administracines procedūras, integruojant atvirus ir naudotojų sukurtus duomenis.
  2. Plėtoti viešąsias paslaugas, kurios padėtų ūkininkams geriau atitikti BŽŪP reikalavimus.
  3. Padidinti atitikties kontrolės procedūrų, susijusių su BŽŪP, skaidrumą.
  4. Sudaryti sąlygas žemės ūkio konsultantams ir projektų vykdytojams pakartotinai panaudoti atvirus ir naudotojų sukurtus duomenis, teikianti savo paslaugas ūkininkams..
  5. Išbandyti paslaugas gamybinėje aplinkoje, dalyvaujant galutiniam vartotojui.
  6. Įvertinti siūlomų paslaugų praktiškumą, efektyvumą ir poveikį bei užtikrint grįžtamąjį ryšį rekomendacijų forma, siekiant efektyvesnių  viešojo administravimo paslaugų.
  7. Užtikrinti tinkamą projekto veiklų sklaidą. 
 
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2022 m. kovo 25 d. 12:12