Veikla | Nacionalinė mokėjimo agentūra
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

Projektai

Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos personalo kvalifikacijos tobulinimas

 
PROJEKTAS: Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos personalo kvalifikacijos tobulinimas
 
Projektas vykdomas pagal 2007–2013 metų Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“ (VP1-4.1-VRM-03-V) priemonę „Valstybės institucijų ir įstaigų dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimas“.
 
Įgyvendinamas projektas finansuojamas iš Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų.
 
Projekto tikslas - didinti Agentūros darbuotojų administracinius gebėjimus bei viešojo administravimo efektyvumą.
 
Projekto uždaviniai:
 
 • Tobulinti darbuotojų asmeninius gebėjimus profesinėje veikloje įgyvendinant Agentūros strateginius tikslus;
 • Stiprinti darbuotojų aukšto kompiuterinio raštingumo įgūdžius;
 • Didinti darbuotojų administracinius gebėjimus, leisiančius jiems produktyviai dalyvauti ES priimtų sprendimų įgyvendinimo užtikrinimo procesuose.
 
Projekto veiklos:
 
 • Mokymai "Bendravimo ir bendradarbiavimo skatinimas tobulinant asmeninius žmogaus įpročius arba efektyviai veikiančių žmogaus įpročių tobulinimas";
 • Mokymai "Lyderystės strategijos ir darbuotojų motyvacijos ir lojalumo ugdymas";
 • Mokymai "Efektyvių sprendimų paieška, užduočių atlikimas visoje organizacijoje ir atskiroje komandoje";
 • Mokymai "Pokyčių valdymas šiuolaikinėje ekonomikoje";
 • Mokymai "Kompiuterinio raštingumo programa pagal ECDL";
 • Mokymai "PRINCE 2" – IT projektų valdymas";
 • Tarptautiniai kvalifikacijos tobulinimo seminarai (pokyčių valdymas viešajame administravime ir žmogiškųjų išteklių vadyba);
 • Mokymai "Strateginis įmonės valdymas";
 • Mokymai "Padalinio veiklos planavimas ir darbuotojų įgalinimas";
 • Mokymai "Asmeninės veiklos planavimas dirbant komandoje".
 
Daugiau informacijos apie ES struktūrinę paramą 2007-2013 metais galite rasti www.esparama.lt.
Paskutinio atnaujinimo data: 2017 m. rugsėjo 19 d. 11:25