Veikla | Nacionalinė mokėjimo agentūra
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

Projektai

Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Techninė pagalba“ veiklos sritis „Programos informavimas ir viešinimas“

Projekto tikslas - objektyvios, tikslios informacijos skleidimas apie Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) paramą kaimo plėtrai tikslinėms auditorijoms.
 
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos, vykdydama jai pavestas Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos (KPP) viešinimo funkcijas, nurodytas KPP administravimo taisyklėse ir KPP viešinimo strategijoje, siekdama užtikrinti KPP viešinimą, informuoja visuomenę ir galimus pareiškėjus bei paramos gavėjus pasiekiamais būdais – teikia informaciją ir bei prisideda formuojant pozityvią nuomonę apie EŽŪFKP teikiamos paramos pagal KPP priemones panaudojimą, apie EŽŪFKP paramos poveikį kaimo plėtrai, žemės ir maisto ūkiui, šalies ekonominiam bei socialiniam vystymuisi.
 
EŽŪFKP paramai viešinti naudojamos įvairios komunikacijos priemonės: informacijos viešinimas internetu, per radiją, televiziją, spaudą; informacinių renginių organizavimas; informacinių, vizualinių, reklaminių, techninių priemonių naudojimas; atliktų studijų, tyrimų rezultatų viešinimas, informaciniai leidiniai, vieši pristatymai, informacinio, mokomojo pobūdžio renginiai, susitikimai, seminarai EŽŪFKP paramos panaudojimo 2014–2020 m. tematika visuomenei, socialiniams-ekonominiams partneriams, EŽŪFKP paramą administruojančiomis institucijomis, žiniasklaidos atstovams; konferencijos ir kitos viešinimo priemonės, reikalingos užtikrinti tinkamą ir efektyvų informavimą apie KPP. Numatoma atlikti visuomenės nuomonės ir žinojimo apie EŽŪFKP paramą tyrimus, padėsiančius išsiaiškinti Lietuvos gyventojų nuomonę ir atsižvelgti į ją planuojant bei įgyvendinant visuomenės informavimo veiksmus.
 
Projektas finansuojamas iš Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos lėšų.
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2017 m. rugsėjo 19 d. 11:24